Montague Keen – 8. dubna, 2018

   Od té doby, co jsem v r. 2004 zemřel, jsem několikrát kategoricky konstatoval, že IRSKO JE KLÍČEM, KTERÝ VŠE OTEVŘE.

   Julius Cézar napsal o zabíjení v Irsku víc, než většina učenců. On napsal o tom víc, než o tom něco najdete ve většině knih od dvacátých let. Cézar byl u moci před 2 000 lety, v r. 49 př. n. l. Napsal: „Jaká to strašlivá genocida. Irové jsou zničený národ. Irové jsou znásilněný národ. Irové nevědí, že jejich vlastní ZEMĚ JE CHRÁMEM.“ Psychika žádného národa nebyla od začátku věků víc znásilňována, než psychika Irů. Oni vědí, že Irové mají hluboké duchovní jádro. Vědí, že Irové jsou romantici, milující Zemi. Jak toto irské hluboce ležící jádro kooptovat? Pusťte na ně přesvědčené athenisty (uctívače Bohyně Athény).“

   Dnes Irsko zůstává v područí Vatikánu. Kabala ustanovila do funkce premiéra Leo Varadkara, který dokončí ZNIČENÍ IRSKÉHO NÁRODA tím, že do země přiveze 1 milion lidí z jiných kultur, aby naředili jejich DNA. Kabala se irské DNA bojí. Chemtrails rozprašují na Iry chemikálie, aby zůstávali pod kontrolou a spali a tím pádem nevěděli, kdo jsou. Byl do nich naočkován STRACH. Někteří se pokouší zvednout hlavu, ale vždy podlehnou strachu a pak začnou zraňovat a být agresivní vůči každému, kdo se odváží posvítit si na skutečnou pravdu. Pak zapadnou zpátky do své díry nedůvěry, nenávisti a vzteku, který je drží pod kontrolou. Je třeba je politovat, že jim chybí odvaha. Bojí se posunout do světla, kde není místa pro hněv a nenávist.

   To vše bude v r. 2018 odstraněno. Dobře víte o energetických změnách, k nimž teď každý den dochází. Ti, co jsou naštvaní a bojí se, se spojí. Budou se snažit zničit ty, kteří se pokouší posunout lidstvo ke světlu. Budou dělat co nejvíc problémů. Kabala využívá neřády k tomu, aby světlu bránili postupovat. Člověk je akorát může politovat. Přestože v životě neuspěli, cítí, že jsou důležití, když mohou ničit světlo a bránit tomu, aby postupovalo. Chybí jim odvaha a schopnost být konstruktivními. Proto jde všechna jejich energie do toho, že jsou destruktivní. Uvítat světlo chce odvahu.

   Každý den jste bombardováni lžemi. Všechna televizních zpravodajství produkuje stejné lži po celém světě. Noviny to samé. Kdo rozhoduje o tom, které lži použijí každý den? Kdo je vlastní? Pokud chcete poznat pravdu, musíte ji hledat. Abyste přežili, je zapotřebí znát pravdu a žít ji.

   Volání po třetí světové válce ječivými, vystrašenými hlasy členů Kabaly každým dnem sílí. Pokaždé, když je slyšíte, připomeňte jim ZBRANĚ HROMADNÉHO NIČENÍ. Znovu jim na to nenaletíte. TI SAMÍ LIDÉ TEĎ CHTĚJÍ TŘETÍ SVĚTOVOU VÁLKU. Jste starší, a doufejme, moudřejší. Války nikdy nebyly řešením a nebude ani teď. Kabala žádá válku, ale nikdo jiný si to nepřeje. Předtím, než na Zemi přišli paraziti, lidé na Zemi žili v míru.

   Energie se šíří. Přináší touhu žít v míru a harmonii s bližními. Kabala nad vámi ztrácí kontrolu. Bojí se. Bez vás – jejich sluhů, nejsou ničím. Když je přestanete poslouchat, jsou vyřízeni a oni to vědí. Jejich čas rychle vyprchává. Jenom lidé, co nepřemýšlejí, se je budou snažit udržet u moci.

   Ti, co se v této době pustili do projektů, si musí být vědomi toho, že mnozí lidé budou použiti, aby jim v tom zabránili. Ty, má drahá, můžeš dosvědčit, že je tomu skutečně tak. Lidi slabého ducha lze snadno ovlivnit. Uvěří každé lži, kterou jim předloží. Kabala tak funguje.

   Léky jsou používány na zničení lidstva. Všechno, co vaše tělo potřebuje, hledejte v přírodě. Nikdy se nenechte očkovat. Vše je vytvořeno k tomu, aby odstranilo lidi ze Země. Proč přijímáte to, co vám říká Kabala? Víte, o koho se jedná, kvůli nim je život na Zemi bojem. Vytvářejí peníze z ničeho a banky se starají o to, abyste byli zcela pod jejich kontrolou. Kontrolují na Zemi všechno, co potřebujete k přežití. Rozšiřují VIRY, které vyrábí ve svých laboratořích, abyste trpěli a umírali. Strach a utrpení zapříčiněné těmito nemocemi je pro Kabalu kyslíkem, protože oni z vašeho strachu žijí. Oni lidi nenávidí a pohrdají jimi, dívají se na ně jako na sluhy, kteří jsou jim podřazeni.

   Probuďte se, přátelé, dívejte se na věci, jakými skutečně jsou, a ne jak vám říkají, že jsou. Žili jste pod kletbou Kabaly tak dlouhou dobu, že je těžké čelit skutečnosti, že jste zůstali odděleni a uvězněni na své vlastní planetě. Teď se probouzíte a vidíte věci v pravém světle. Vidíte ty, co mají vše pod kontrolou, novými očima, otevřenýma očima a to, co vidíte, se vám nelíbí. Sami sebe se ptejte, jak jste mohli věřit tak zlým lidem. Ale bylo to snadné, protože oni vládli a vy jste nic jiného nepoznali. Byli jste uvězněni v situaci kontroly a věřili jste, že život na Zemi je takový.

   Ve skutečnosti jste bytosti světla, zažívající zkušenost života na Zemi. Nyní si berete svou moc od Kabaly zpátky a uvolňujete světlo Zdroje, Všeho Co Je. Když tak činíte, vše se stane křišťálově čistým a bude vám ukázána NÁDHERA Země. Slunce bude svítit na všechno, co bylo před vámi skryto. Lidstvo bude žít v míru. Vše se tak děje, navzdory všem těm, kdo se to pokouší zastavit a kdo útočí na lidi, kteří k tomu procesu patří. Vězte, že bylo určeno, že tito lidé budou v této době na Zemi, aby plnili úkoly, potřebné k tomu, aby Země přešla do světla. Spojte se a učiňte toto probuzení radostnou záležitostí pro všechny na Zemi.

   Má drahá, jsem tak rád, že tvůj přítel našel signál, který byl vysílán do tvého obýváku přes telefonní koncovku. Způsobovalo to chaos. Dali to tam v noci, aby ti to ublížilo. Nedělej si starosti ohledně té dvojice, která spojila síly, aby na tebe zaútočila. Podívej se na jejich prázdné životy. Nejsou schopni být konstruktivní, proto jsou destruktivní. Člověk je může jen litovat. Takové zmařené životy. Modli se za ně.

Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation
Překlad: Mirka

Zdroj:  http://www.galacticchannelings.com/cesky/montague08-04-18.html

Print Friendly, PDF & Email