MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 20. 3. – 26. 3. 2017

Děkuji ti Michal Rafael za týdenní modlitbu Pána Ježíše Krista a krásnou koláž

Nový Multivesmír se všemi jeho obyvateli, kteří stojí neustále při nás,
čeká na návrat svých vyslanců, až se navrátí ze zóny vymístění zpět
do svých domovských základen. Předtím ale ještě musíme splnit
důležitý úkol, jak se nám neustále opakuje, jehož úspěch je však
předem zaručen. Pro mnohé ze spolupracovníků se v tomto čase
otevírají dosud netušené věci, přímo s ním/ní spojené a souvstažné,
mající za cíl ho/ji připravit na prožití šťastného života zde na Zemi
ještě před převibrováním. Právě nyní je každý vědomě i nevědomě
individuálně připravován na údobí předcházející bytí v esenci
pozitivního stavu, které se projeví naplněním svých srdcí světlem,
zářícím do nekonečných dálek vesmírů, čekajících na své objevení.
Každý pozná to, co poznat má, a budou to už jen věci skvělé a úžasné,
ve svém základu nedotčené a neovlivněné negativním stavem.
Pán Ježíš Kristus nás svede dohromady, aby naše přátelské
a láskyplné vztahy mohly trvat věčně, a abychom už nikdy nebyli
odděleni jeden od druhého. Nic nemůže Božský plán překazit,
protože vše, co se děje a bude dít, je v naprostém souladu
s vůlí Nejvyššího. A tak jako tento týden začíná jaro, jež přinese
rozkvět stromů a zesílenou dávku Božské energie ze slunce
a galaktického středu, nechť i my rozkveteme do nádherné podoby,
dávajíce a zpátky dostávajíce lásku ve všech rozličných formách.
Děkujeme za vše a milujeme Tě.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email