MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 19. 2. – 25. 2. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK

 

Z tvé věčnosti a jedinosti se vše ustanovuje a tvoří, aby dalo vzniknout
nesčetně bohatým variacím života. Jsi absolutní a všezahrnující
Stvořitel, milující, odpouštějící, inteligentní a láskyplná bytost,
jež má touhu sdílet sebe samotnou se svými idejemi v ní přítomné,
z nichž se posléze stávají samostatné relativní entity, které se
od okamžiku svého stvoření podílejí na duchovním růstu
celého Multivesmíru. Každý bratr a sestra z širých a hojných
dimenzí, stavů, procesů, galaxií, hvězdných soustav, planet,
nebeských civilizací, národů, uskupení a rodin tvoří zářivý klenot
Pravého Stvoření Pána Ježíše Krista, Jehož/Jejíž láska, moudrost
a soucit je pro nás tím největším požehnáním, neboť nás zahaluje
jistotou, že všechno je a bude v nejlepším pořádku. Pro každou
bytost, ať již v tomto čase zastává jakoukoli pozici, je nachystán
život v plnosti pozitivního stavu bez přítomnosti všeho zlého,
nepravdivého, smutného a nepatřičného. Multivesmír bude
v novém globálním cyklu času restrukturalizován a omlazen,
stejně jako to bude s naším duchem, duší a tělem, nacházejících se
v prvotním tvořivém a produktivním mladém věku. Již nebude
existovat přítomnosti nevědomých procesů, protože každý bude
spojen s Pánem Ježíšem Kristem, s Nímž/Níž bude moci hovořit
jak niterně, tak i fyzicky. Nastane velké sjednocení rozděleného,
přijetí dávno ztracených božích synů a dcer, výtrysky neskrývané
radosti a štěstí. Proces zrychlené transformace této planety
a potažmo celé zóny umístění i vymístění započne převibrováním
nejbližších připravených spolupracovníků Boží rodiny na Novou Zemi,
kde už je na této modro-zelené oběžnici obíhající okolo dvou Sluncí
připraveno v pestrém, příjemném, přátelském a čistém prostředí
zázemí pro všechny lidi dobré vůle s láskou v srdci, kteří se tam
přemístí zážitkem nanebevstoupení nebo vyzvednutím na loď
vesmírných lidí, jejichž flotila už dvacet let pozemského času
stráží kosmický prostor kolem Gaii. Posílám lásku všem,
kdo jsou se mnou spojeni a svítí mi na cestu života. Těším se,
až pozitivní stav zcela zvítězí a každý se bude moci vyvíjet
v bezpečí a dostatku. Staň se vůle Tvá, ať šťastní opět všichni jsou.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email