MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 26. 3. – 1. 4. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli

 

Jaro, jež v těchto dnech přichází, zahaluje matičku Zemi, tento pestrý klenot Multivemíru, do povznášejících energií lásky, které se neustále zesilují a dotknou se všech dobrých duší a pracovníků světla. Zimní čas nadobro odchází a uvolňuje místo hřejivým paprskům božského slunce, které tímto okamžikem může na Gaiu a nás všechny opět vylévat pozitivně nabité fotony proudící sem až z galaktického středu. Šedé mraky zahalující oblohu se rozestoupí a místo nich se objeví sytě modré nebe, ranní zpěv ptáků zkrášlí každý nový den, holé větve stromů a keřů se zazelenají a křehké květy provoní celý kraj sladkou esencí. Jak krásný a radostný je tento život i ve ztížených podmínkách planety Nula, když každým okamžikem žiji s Pánem Ježíšem Kristem, Který/Která je můj nejlepší přítel, Otec i Matka zároveň, bytost odpouštějící a milující,
jejíž touhou je sdílet všechnu svou lásku, radost a potěšení. Proto až do věčnosti nechává vzniknout stále novým prostředím, stavům, procesům a dimenzím, jež jsou osidlovány nově narozenými sentientními entitami. My všichni, kdo usedneme po boku Stvořitele v nebi, se budeme spolupodílet na tvoření nových životních forem, ustanovovat různorodé životní styly a celým svým bytím zažívat plnost ničím neomezené existence. V této hmotné realitě stojíme jako jeden tým Boží rodiny na území negativního stavu, proti němuž nebojujeme násilím, ale světlem a láskou. Nic nás nemůže rozdělit, protože máme všudypřítomnou ochranu, vedení z nitra a podporu, navíc je zde s námi fyzicky přítomna i ženská podstata Pána Ježíše Krista, s níž spějeme do ráje. Mám mysl vždy otevřenou, jsem flexibilní a připravený/á ke změně k lepšímu. Už závažně nezakopávám ani nepadám, protože je moje cesta směřována
tím nejoptimálnějším způsobem. Pokračuji dál, odvážně, směle,
s odhodláním překonávám všechny překážky na cestě k pravému domovu. Děkuji Ti za vše, čeho se mi dostává, cením si
své pozice, z níž pomáhám celku tak, jak si to okolnosti zrovna
žádají. Jsi alfa a omega, začátek a konec, a bez tebe nikoho
a ničeho není. Jen Tobě patří naše srdce, proto ti je odevzdávám/e,
aby o ně mohlo být postaráno se vší božskou péčí a něhou.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

 

Print Friendly, PDF & Email