MODLITBA PÁNA JEŽÍŠE KRISTA NA TÝDEN 23. 4. – 29. 4. 2018

Děkuji AA Michale Rafaeli za týdenní modlitbu PJK

 

Můj milovaný Multivesmíre, který jsi místem, kde žijeme všichni
pospolu, kde se radujeme, milujeme a tvoříme, děkuji Ti, že jsi
tak pestrý, rozmanitý, barevný a bohatý. Ukrýváš v sobě nesčetné
druhy sentientních bytostí, tvořících různé civilizace, seskupení
a národy. Každé milované dítě Pána Ježíše Krista, které jsi stvořil/a
k obrazu svému, je originální a nekonečně odlišné od ostatních.
Na životní dráze manifestujeme absolutní aspekty Stvořitele
v relativním smyslu a pomáháme Mu/Jí poznávat komplexnost
božího Já jsem, jsoucí nezávislým, všezahrnujícím duchem,
dávajícím lásku, péči, světlo a energii všem v každičké části bytí.
Drahý Multivesmíre, jenž se skládáš z duchovních, intermediálních
a fyzických světů a k nim přilehlých dimenzí, přeji ti, aby ses mohl
na věčnost rozvíjet do ještě větší krásy, bez omezení negativním
stavem, který ti brání naplno využít potenciál, jaký v sobě ukrýváš.
Nechť zóna vymístění brzy dojde konce svého trvání, aby mohla
být natrvalo vyprázdněna a uzamčena. Nové cykly času přinesou
jedinému Pravému Stvoření propojení, sjednocení rozděleného.
Už nikdy více nebude mysl a srdce žádného člena božího království
trápit a obtěžovat jakákoli myšlenka, jež není v souladu s principy
života v plnosti pozitivního stavu. Budeme učiteli nebeských
národů, budovateli nových prostředí, spolutvůrci vznikajících
hvězdných soustav a multidimenzionálními rodiči rodících se
bytostí. Milovaní bratři a sestry z vyšších sfér, drazí členové
mé duchovní rodiny, moje nejmilovanější lásko, spřízněná duše
v podobě stvořenecké partnerky/stvořeneckého partnera,
děkuji vám, že se nacházíte stále v mém duchovním srdci,
jste neustále se mnou, vedete mě, dodáváte sílu a odvahu
jít stále vpřed a vyvíjet se ke stále větší dokonalosti. Těším se
na to, až vás fyzicky obejmu a budu s vámi sdílet šťastný
a naplněný život, a to jak na Nové Zemi, tak i v dalších oblastech
jsoucna a bytí. Pán Ježíš Kristus, Boží rodina nám už brzičko
vyplní všechny tajné sny a přání. Děj se vůle Tvá, miluji Tě.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email