KAŽDÝ BUDE MOCI VEJÍT DO VĚČNÉHO ŽIVOTA

Děkuji Míšo

 

Plán na záchranu a spásu všech bytostí je dokonalý a bezchybný, proto až i ti nejzavilejší Pseudotvůrci pocítí moc boží lásky, soucitu a odpuštění, jejich srdce se navrátí zpět k pravé přirozenosti a na základě svobodné volby se rozhodnou pro společnou budoucnost v pozitivním stavu po boku ostatních bratrů a sester z nebes. I všem uměle vzniklým, v peklech vyfabrikovaným negativním entitám, byť jsou nyní jakéhokoliv hrůzného a ohavného charakteru, bude nadělen čistý individualizovaný život, v jehož věčném trvání budou tito jedinci nabývat stále krásnějších podob. Dar spásy se týká samozřejmě i všech diktátorů, kteří působili na této planetě a vládli despotickými prostředky, masových vrahů, sobeckých lidí a vůbec každé duše libující si v pomíjivé v temnotě. I jim se po dohrání současné role otevře vědomí, načež pochopí smysl a nezbytnost role, kterou zastávali. Tak dojdou bezpodmínečného odpuštění. Všichni do jednoho budou od úsvitu nového Multivesmíru, který přijde s novým cyklem času, žít v radosti, štěstí, lásce a spokojenosti jako nevinné boží děti, jež jsou nekonečně rozmanité jedno od druhého, ale přesto mají společný cíl: navzájem se poznávat, vyměňovat si své zkušenosti, sdílet své bytí s ostatními, spoluutvářet naše velkolepé Stvoření a hlavně milovat Pána Ježíše Krista Boží rodinu. Nikdo nebude o nic ochuzen, nikdo nebude z tohoto procesu vynechán. Jednou se všichni sejdeme ve vyšších dimenzích Pravého Stvoření, abychom se sjednotili a pokračovali vstříc novým zážitkům, živíce neutuchající touhu přibližovat se stále blíž a blíž k přívětivé tváři našeho Otce i Matky.

• Michal Rafael & Pán Ježíš Kristus Boží rodina •

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email