JAN HUS

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   dnes 6. 7. 2018 si připomínáme 603. výročí upálení Mistra Jana Husa, významného kazatele a reformátora katolické církve, který byl a stále je trnem v oku nejen představitelům této církve, navzdory prohlášení papeže Jana Pavla II., že lituje jeho kruté smrti. Jan Hus byl Mým vyslancem s úkolem upozornit na výrazný odklon křesťanství od původního učení Ježíše Krista a negativní praktiky uvnitř církve. Není třeba se zde zabývat podrobnostmi jeho života a mučednické smrti, tyto informace jsou zdokumentovány na mnoha místech. Ale je nezbytné vyzdvihnout jeho neochvějnou víru, která ho neopustila ani na hranici, protože věděl, že jeho oběť není zbytečná a pomůže mnoha dalším lidem najít cestu k pravému Bohu, představenému lidstvu v těle Ježíše Krista. Není náhoda, že negativní entity, zejména Pseudotvůrci se snaží i prostřednictvím různých duchovních vůdců či kontaktérů bagatelizovat jeho smrt i odkaz. Došlo to tak daleko, že popírají jeho upálení v Kostnici a hlásají, že mu bylo pouze uříznuto ucho a dožil v ústraní v Itálii, nebo podobné historky. Také falšují i pravdu o ukřižování první přímé inkarnace Nejvyššího Ježíše Krista. Buď zcela popírají jeho smrt na kříži a tvrdí, že ji pouze předstíral, nebo naopak podsouvají zaručeně pravé hroby a ostatky, aby zpochybnili jeho zmrtvýchvstání a nanebevstoupení. Právě přijetí nové přirozenosti Boha Pána Ježíše Krista je jedinou cestou z negativního stavu. Je třeba dát do souvislosti působení Cyrila a Metoděje, Jana Husa, Jana Amose Komenského a dalších významných duchovních učitelů na území dnešních Čech, Moravy a Slovenska s přípravou Mise Boží rodiny pod vedením Mojí druhé přímé inkarnace Jany. Vyslanci a představitelé Pána Ježíše Krista, kteří jsou spojeni s Novým zjevením, na vlastní kůži zažívají útoky negativních entit a ukazují ostatním, že jen důvěra v dokonalost Mého plánu spojená s láskou ke Mně jim pomáhá překonat všechny překážky a pasti Pseudotvůrců. Nikomu z vás nehrozí fyzické ukřižování, upálení ani jiný způsob smrti těla, protože máte jiné poslání: převibrovat na Novou Zemi a ukázat ostatním nejrychlejší cestu do nebe bez nutnosti přípravy v Nové škole v intermediálním světě. Stojíme na prahu nové etapy, kdy dojde ke spojení nebe se zemí, abychom přinesli důkazy o životě v pozitivním stavu i peklech a tím pomohli mnoha lidem vzestoupit v čase oddělení zrna od plev. Velmi vám děkuji za pomoc, těším se na další spolupráci při transformaci lidstva.

Miluji vás
PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email