Islám pokračování

Děkuji

Eva Clara Carova

 

Islám pokračování… Existuje mnoho různých teorií, proč máme nyní na území tradičně křesťanské Evropy tu příležitost setkat se s islámem a jeho vyznavači tváří v tvář. Jedna z těchto teorií praví, že jde o jakousi formu vyrovnání se a že jsme se měli až příliš dlouho dobře na úkor druhých a musíme to napravit a podělit se. A jde tedy o jev naprosto přirozený a svým způsobem bohulibý. A jinakost je přece v pořádku a vyznavači jiných náboženství jsou taky lidé. Žádní netvoři, jak se nám snaží namluvit všichni ti rasisti, populisti, xenofobové a prohnilí strážci ras. Jenže má to jeden háček, islám byl odjakživa určen k expanzi a tolerance je mu zcela cizí. A pak tu máme Evropskou unii, takovou Velkoněmeckou říši v novém kabátě, která by ráda vytvořila něco nového a originálního, tedy ne zas tak nového ani ne zas tak originálního, ale kdo by si to pamatoval.. Něco na způsob Spojených Států Evropských, kde jednotlivé národy už nebudou mít právo na sebeurčení, ale kde všichni v zájmu většího celku potáhnou za jeden provaz. No a k tomu tažení potřebujeme lidi, tvárné a ochotné spolupracovat na nové formě diktatury a koho jiného využít a infiltrovat do celkem svobodomyslné evropské společnosti, než vyznavače islámu, kteří žijí v diktatuře celý život. Protože islám je forma diktatury, ne že ne. Nalajnuje vám život od kolébky do hrobu a jakékoliv vybočení se trestá. Potřebujeme otroky ochotné plnit jakékoliv příkazy, to je skrytá energie a účel migrace. Proto jsou programově umlčovány jakékoliv hlasy zpochybňující plán sociálních inženýrů na začlenění a integraci muslimů. Otázka po rase a původu už nebude aktuální, všichni jsme přece stejní a čím stejnější, tím lepší. Takže už se Evropa nebude budit ze sna otázkou, kdo bude vládnout, jestli zelení nebo rudí nebo jaká frakce či odnož, ale bude jí děsit jiná věc, že jí prodají na trhu s otroky, protože to je také energie islámu, nenávist k ženám a touha je podmanit a dobývat nemírovými prostředky, z nichž lest je ještě ten nejmírnější způsob. A nyní jsme ve fázi domlouvání a vyjednávání sňatku. Evropa je v roli prodané nevěsty, které se nikdo na nic neptá. Účelem migrace je vytvoření nové rasy otroků a podlidí.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email