I svět, jak ho známe, se změní

Děkuji Martine Mořkovský za sdělení PJK

 

  V dobách před příchodem Vlka v rouše beránčím mnoho pohrom zastihne tuto zem. Vody se zvednou, oheň spálí vše, co ještě zbylo v prach, vítr rozfouká vše na všechny strany.

  Pak přijde on. Vše se rozjasní. Vyřeší všechny problémy. Chudobu, finanční problémy aj. Lidé se mu budou klanět a uctívat ho. Dlouho to však trvat nebude, tato přetvářka. Brzo ukáže svou pravou tvář. Nastane doba temna. Země/Nula se propadne do pekel do pozice -1, lidé se budou čipovat jako zvěř, aby mohli být ještě více ovladatelní a ti, co se budou protivit, budou zabiti, nebo odvlečeni do táborů a následně mučeni, očipováni, nebo popraveni. Budou se zvedat vlny odporu, protože těm, co nemají čip pod kůži, je bráněno nakupovat, prodávat, prakticky ani žít. To vše je a bude dovoleno do druhého příchodu Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, než bude plně odpovězeno na otázku „Jaký by byl život bez Boha PJK a jeho duchovních zákonů?“

  Již nyní, kdy probíhá závěrečná fáze přípravy Mise Boží Rodiny, která započne převibrováním druhé inkarnace PJK, tentokrát ženské podstaty Boha PJK Jany Kyslíkové, je možné poznat, jakým způsobem chtějí PT (Pseudotvůrci) ovládat lidi a jak jim vládnout jako falešní Bohové. Jde o bolest, tyranii, otroctví aj.

  I představitelé a spolupracovníci PJKBR jsou napadáni poskoky PT, ovládacími programy i samotnými PT (Aláhem, Acrii).

  Představitelé a spolupracovníci, hlavně ženy jsou znásilňovány a duševně týrány a mučeny.

  PT se snaží sebrat co nejvíce duší, hlavně ty inkarnované z pravého stvoření. Chtějí rozbít Boží Rodinu a zabránit celé Misi.

  Vše je jak má být a vše je dovoleno jen na chvíli a ne víc, než každý unese. Jste pod neustálou ochranou PJKBR a již brzy se všichni dočkáte vysněného převibrování a započetí Mise Boží Rodiny.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email