Fakta a souvislosti dokazující, že požár Notre-Dame byl úmyslně založen

(Pozn. – videa dostupná na  http://orgo-net.blogspot.com/2019/04/fakta-souvislosti-dokazujici-ze-pozar.html)

Na základě francouzských materiálů přeložil a sepsal Orgonet,  30. 4. 2019

Líbí se mi, jak se po každé falešné vlajce vynořují nové souvislosti, z nichž je čím dál jasnější,  jak to doopravdy bylo, přičemž oficiální historky to tvrdošíjně popírají a hromadí další a další lži a výmysly. Tak tomu je i po nanejvýš podivném požáru Notre-Dame, po němž se spontánně vytvořila mezi většinovým lidem verze, že viníky jsou muslimové, a to tím více, že oficiální vládně mediální historka toto popírá a trvá na svém žvástu o nehodě/náhodě na staveništi. 

Francouzi se však nedají jen tak oklamat, postupně odhalují další a další fakta a pilně je sdílejí na alternativních blozích a sociálních sítích. Takže se zde hodlám podělit o nadmíru zajímavý článek, který jsem přeložil a poněkud doplnil vlastním googlováním.

Zdroj:

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2019/04/28/charpente-de-notre-dame-une-savante-lectrice-vous-explique-ce-feu-infernal-par-le-menu-vive-le-relookage-de-notre-dame-alors/

Charpente de Notre-Dame : une savante lectrice vous explique ce feu infernal par le menu. Vive le relookage de Notre-Dame alors…

Technická analýza požáru krovu Notre-Dame a její závěry
Frédérique Moebius

28. 4. 2019

 

Video na úvod: Jedna z podivností požáru Notre-Dame: exploze. 
Loni v únoru (2018) byl krov Notre-Dame ošetřen gelem proti houbě dřevomorce (viz reportáž na A2) (Poznámka Orgonet: reportáž na A2 již byla stažena z webu jako nežádoucí. Náhradní odkaz – článek francouzsky: Firma Aubriat z Epinalu ošetřila trámy „revolučním gelem“). To se nikdy za 800 let nedělalo. Firma, která provedla „sanaci“ krovu, musela mít speciální schopnosti, protože bylo třeba rozprášit gel do výšky 15 metrů. To neumí každý. Po tomto ošetření změnilo dřevo barvu na téměř mahagonovou. 15. dubna byl krov zachvácen ohněm a hořel, přičemž požár, na to, v jaké výšce byl oheň, vydával silný hluk. Tento hluk bránil reportérům v práci natolik, že se museli vzdálit. Oheň výrazně zesílil ve chvíli, kdy zasáhli hasiči, jako by voda aktivovala plameny. Krov byl z dubového dřeva, avšak suché dubové dřevo nehoří plamenem, nýbrž žhne; proto se používá s oblibou do krbu, protože dubové poleno může vydržet v krbu celou noc. (Mně jednou vydrželo 12 hodin.)

(Poznámka Orgonet: To, že staré dubové trámy je prakticky nemožné zapálit, natož za tak krátkou dobu, dokázali  bloggeři v následujícím videu, kde se pokusili zapálit 30 let starý dubový trám o šířce 30 cm; 800 let staré trámy krovu Notre-Dame měly 40 cm. Po několika hodinách, s použitím veškerých možných zápalných materiálů, zůstal trám prakticky nedotčen, olovo neroztaveno. Vyrobili důkaz, že vláda lže, když tvrdí, že k požáru krovu došlo nedbalostí či nehodou – odhozením nedopalku, či letlampou, či zkratem elektrického vedení… )

Video: Dubový trám nelze podpálit běžnými zápalnými prostředky…

Existuje několik důvěryhodných videí z bezpečnostních kamer, neupravených a bez triků, která ukazují, že na střeše katedrály se pohybovala osoba, která aktivovala oheň. Jsou tam vidět krátké žluto-oranžové záblesky, v barvě, jakou později měly plameny krovu, po odchodu dělníků. Tato osoba poté zmizela. (Poznámka Orgonet: Odkazy na ta videa viz na konci článku. OrgoNet jedno z nich už dříve vystavil, viz Žhář z Notre-Dame na videu? http://orgo-net.blogspot.com/2019/04/zhar-notre-dame-na-videu.html)

Firma Aubriat z Epinalu, která provedla „sanaci“ trámů krovu, byla zřejmě uvedena v omyl, protože nerozprašovala fungicidní prostředek, ale pyrotechnický prostředek, který jí byl zcela jistě byl poskytnut odjinud, protože tato firma neprovádí chemickou výrobu, nýbrž pouze aplikace.

Šlo zřejmě o pyrotechnický produkt typu „termit“, který je směsí oxidů železa a hliníku, a ten vytvořil po aplikaci na krov mahagonové zbarvení a způsobil žlutooranžové zabarvení plamenů požáru. (Poznámka Orgonet:https://cs.wikipedia.org/wiki/Termit_(chemie))

Od loňského února (2018) přípravek, zcela jistě smíchaný s nějakým lepidlem na jemnou pastu, na trámech vyschl a ztvrdl, a vytvořil cosi jako lak, až na to, že o žádný lak nešlo…

15. dubna 2019 už pak stačilo použít „termický hrnec“ (zápalnou bombu), vytvořivší velmi intenzívní žár o teplotě 2 200°C, který touto velmi vysokou teplotou pronikl střešní krytinou z olova a zapálil krov, předtím natřený výše zmíněnou směsí, který se nacházel blízko pod krytinou.

„Termický hrnec“, ten přinesla ona osoba viděná na střeše, která zapálila oheň žlutooranžovými plameny. Celý krov se vlastně po tom falešném hubení dřevomorky stal zápalnou bombou. 

K zábleskům a žlutooranžovým plamenům z videa na střeše: počáteční zápalná nádoba byla zapálena klasicky magnéziem osobou, která byla na střeše. Krytina byla z olova, tedy žádný problém s jejím průnikem. Po zapálení na střeše oheň zachvátil všechny trámy pod ní, předtím ošetřené falešnou sanací dřevomorky. Když zahájily akci hasičské proudnice, oheň nejprve zesílil, protože tento typ pyrotechniky je vodou aktivován, je slyšet intenzívní praskání, ba i malé exploze. Voda se rozkládá při 1 100°C, a vznikají dva plyny, vodík a kyslík. Proto vznikly plameny na dřevě, které normálně plameny nevydává; byly to plameny vytvořené vodíkem a kyslíkem. Tyto dva plyny se spojují s katalyzátory – oxidy železa a hliníku a hoření tak zesiluje. „Termický hrnec“ je schopen zničit tank, k tomu byl vlastně vynalezen. Vytvořil teplotu 2 200°C, což je dvojnásobek teploty, při níž se voda rozkládá na oba plyny, a proto se krov po zahájení hašení vodou rozhořel jako sláma, a ani hasiči nevěděli, co tam vlastně hoří. 

Jedná se tedy o grandiózní atentát, pečlivě vykalkulovaný, který může být pouze dílem perverzních osob z vedení státu, a nikoli nějakého prosťáčka či primitivního teroristy, a zajisté byl proveden z důvodu komerčních zájmů odporných lumpů. 

Stopy jsou přítomny všude. Stačí hledat a kousky dřeva spadlé na zem dát k analýze. Takže, přátelé konspirátoři, sbírejte a schovejte si kousky sežehnutých trámů, a dejte je do nějaké laboratoře (velmi daleko od Paříže) vybavené spektrografem… najdou tam vojenský nanotermit. Teď jste na řadě, přátelé konspirátoři. Pro začátek můžete pátrat, kdo poskytl ten „revoluční fungicidní produkt gelového typu“, což je důležitá stopa. Je třeba zjistit, co to je a kde byl vyroben. Bezpochyby se jedná o nanotermit vojenského typu, rozptýlený ve zmíněném gelu (je dosti pravděpodobné, že při výzvě k nabídkám na GIGANTICKOU opravu katedrály byli osloveni dodavatelé, mezi nimiž je i dodavatel onoho „revolučního fungicidu“… gel je hustý produkt, ale přitom dostatečně tekutý, což umožňuje velkou koncentraci vojenského nanotermitu v roztoku…). 

Jednalo se tedy o operaci vojenského typu, což znamená, že byla zorganizována vládou…

K přesvědčení, že je tomu tak, stačí pozorování. Já se ale těším i na analýzy oněch důležitých kousků a prachu z krovu Notre-Dame. Pařížané je teď shánějí, stejně jako Newyorčané kdysi sháněli prach z WTC po 911, v němž byl zjištěn onen proslulý nanotermit vojenského původu, nekonečně silnější, než ten, s kterým si doma v garáži vyrábíte bengálský oheň…

Pátrejte, váš přítel je Google! Pomůcka: nanotermit či supertermit je tzv. MIC (anglicky metastable intermolecular composite). Nanotermity se vyznačují velmi vysokou teplotou vytvářenou při jejich hoření. MIC jsou velmi jemná směs, v nanometrickém měřítku, oxidačního a redukčního činidla. Jejich spalování je tedy oxidoredukce. MIC jsou nebezpečné látky, které mohou být využity pro vojenské účely či pro pyrotechnické aplikace, stejně jako ergoly (energetická činidla do reaktivních pohonů) či explozíva. MIC se odlišují od běžných aluminotermik tím, že oxidační i redukční činidlo – oxidy železa a hliníku – nejsou ve stavu jemného mikrometrického prášku, ale ve stavu spíše nanočástic, což výrazně zvyšuje „stupeň smísení činidel“, jinak řečeno, jejich kontaktní povrch, čili jejich reakční rychlost…

Požár Notre-Dame – několik zajímavých prvků:

1. Od počátku požáru vycházel bílý a žlutý kouř. „Konvenční“ požár přitom vydává černý dým, a ten stává bělavým až ve chvíli, když je hašeno vodou a vodní pára převáží nad uhlíkem.

Na fotografii (výše) je vlevo černý dým způsobený spalováním dřeva, pronikající skrze fasádu Notre-Dame. Vpravo je velmi silné spalování čehosi jiného, v každém případě chemického, což je bezpochyby termit, jehož spalováním vznikají intenzívní plameny a žlutý kouř. 

Dejme tomu, že termit byl položen v základu vížky a zapálen. (Poznámka Orgonet: požár začal bezpochyby pod vížkou, jak se vyjádřili odborníci ve videích s odkazem níže. Vížka byla strategické místo – střed kříže – odtud se požár mohl šířit krovy na všechny čtyři strany střechy.) Teplota, při níž shoří trámy, je 800°C. Olovo se taví při 335°C a nic nemění na teplotě požáru. Teplota tavení galvanické oceli z lešení je 1 485°C. Teplota spalování termitu je kolem 2 200°C.

Pokud by tedy na počátku stálo zapálení termitu v základu vížky, bylo by logické, aby se lešení v její blízkosti roztavilo, a čím dále od tohoto horkého bodu, tím by bylo méně roztavené. Je také logické, že kdyby hořely trámy přímo pod lešením, nezpůsobily by mu žádnou škodu. Přesně to nám ukazuje druhá fotka níže!

2. Požární poplach byl v 18.47, pak celá střecha v plamenech v 19.00, vížka spadla v 19.45. Zapálit dubové trámy o síle 400 mm takovou rychlostí je však „klasickým požárem“ totálně nemožné . K tomu, aby začaly trámy hořet při normálním ohni, je třeba několik hodin. 

 

Navíc, středověcí stavitelé nechávali dřevo, z něhož se stavěly krovy, po několik let namáčet v minerální lázni (Poznámka Orgonet: údajně 1 rok na 1 cm trámu, takže trámy Notre Dame se máčely 20 let), takže toto dřevo je prakticky zkamenělé – petrifikované, stejně jako ty trámy, které jsou ponořeny v Benátské laguně a které nesou celé město včetně katedrály svatého Marka, což je jistě nezanedbatelná váha… Prostě ve středověku, kolem roku 1200, byly použity pro trámy Notre-Dame stejné techniky jako pro piloty v Benátkách, a tyto techniky, o nichž dnes už skoro nic nevíme, učinily dřevo odolným hnilobě a nezapálitelným. A konečně, bývalý oficiální architekt Notre-Dame, který byl odpovědný za stavbu v letech 2000-2013 i za její požární bezpečnost, vyjádřil v televizním interview velké pochybnosti ohledně možnosti vzniku požáru z nedbalosti. 

 

(Doplnění Orgonet: Bývalý vedoucí architekt naprosto vyloučil možnost závady na elektrickém vedení, protože v katedrále za něj bylo provedeno několikanásobné zabezpečení veškerého elektrického zařízení; byla tam prováděna nepřetržitá požární kontrola dvěma zaměstnanci; nebyl důvod, aby poplašné zařízení vydalo falešný signál. ((Ti dva protipožární zaměstnanci, to byli ti dva mrtví, o kterých se oficiálně nemluví.)) Vyloučil možnost, že by dubové trámy vzplály takovým ohněm po nějakém nedopatření, které může vzniknout při stavbě. Komentátor se očividně modlil, aby architekt neřekl na plná ústa, že šlo o atentát, ale stejně to jasně vyplynulo … proto video bylo velmi rychle staženo z televizního webu a zakázáno, avšak „přátelé konspirátoři“ si jej stačili nahrát, takže se slibně šíří…Na tomto zkráceném videu je vidět, jak je architektovi při TV rozhovoru z té oficiální lži nevolno:  https://youtu.be/9_qJuCgLEz4Velmi zajímavý kompletní rozhovor zde: https://youtu.be/q64pMLHXm2A )

 

3. Video natočené v 17.05 z dálky, střecha Notre-Dame. Oficiálně byli na střeše v tu dobu jen montéři lešení, jejichž nástroji byla podle oficiální verze pouze kladiva a klíče číslo 22. Tito montéři říkají, že opustili budovu v 17.20, a klíče odevzdali na vrátnici. Avšak na videu vidíme osobu na střeše, a ve 3. a v 16. sekundě v její blízkosti záblesky. Tyto záblesky lze vysvětlit zapálením magnéziové zápalné šňůry k aktivaci termitu. Můžeme si představit, že šlo o jednoduchý pyrotechnický řetězec, s pomalu hořícími zápalnými šňůrami, detonátorem a hlavní náloží. 

 

Video 1: Osoba na střeše, záblesky.
Video 2: Osoba na střeše, záblesky

(Poznámka Orgonet: je možné, že za krátkou dobu tato videa zmizí z youtube, ale objeví se jistě znovu…)

(Doplnění Orgonet: Ještě jedno pěkné video (francouzsky) z kanálu BioticTV: Emotivní sekvence požáru a další … (v titulcích jsou shrnuta výše uvedená fakta).

 Níže: články z oficiálních médií, přinášející fakta nehodící se do oficiální lži, a proto byly smazány z netu, avšak dle jejich názvů je možno si učinit názor:

Zdroj:  http://orgo-net.blogspot.com/

Print Friendly, PDF & Email