Dvě inkarnace Nejvyššího, nyní Pána Ježíše Krista do těla Ježíše a Jany

Děkuji AA Michale Rafaeli

 

   Ve Zjevení Ježíše Krista, nadiktovaném Janovi se píše o Mém druhém příchodu na tuto planetu a zároveň o ženě, která porodí syna a najde útočiště na poušti…. Teprve v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny jsem přinesl vysvětlení a doslovný smysl tohoto proroctví. Ježíš Kristus se nemůže vrátit v hrubohmotném těle, protože by šlo o opakování stejného, což z duchovních důvodů není možné. Jana není inkarnací Ježíše Krista, ale Pána Ježíše Krista, Jeho/Její ženské podstaty, aby byl dokončen proces „zhmotnění Boha“ v tělech muže i ženy. Stvořitel prvotní všeho a všech, dříve Nejvyšší, nyní Pán Ježíš Kristus, brzy Pán Ježíš Kristus, Boží rodina je absolutním zdrojem života všech bytostí Multivesmíru a je třeba vnímat Ho/Ji jako oboupohlavní bytost, v níž existuje rovnováha mezi maskulinním a feminním principem. Nikde v pozitivním stavu nemá jedno pohlaví přednost před druhým, žijí v harmonii a lásce, nepovyšují se jedno nad druhé. Až díky inkarnaci do ženského těla Jany je všem ve Stvoření umožněno setkávat se tváří v tvář s jediným pravým a věčným rodičem, Pánem Ježíšem Kristem, Boží rodinou. Ženám se budu ukazovat v mužském těle, mužům v ženském (týká se nového cyklu času, až bude i ženské tělo včleněno do absolutního božství).

| Citát z Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny
| 33. kapitola: Shrnutí Božího slova
| www.bozirodina.cz

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email