Rubrika «informace odjinud»

Sebe-vědomí a sebe-láska

23.4.2018    Lidé Země, podvědomě cítíte mnohé změny, a protože jsou to pro vás neznámé pocity, cítíte také obavy a hledáte různá vysvětlení, což vás vede více do sebe samých. Toužíte zbavit se tlaku a to vás nutí nepřestávat a najít odpovědi, abyste mohli pomoci sami sobě. Sami také vidíte, že jste mnohdy schopni odstranit …

Osvobození se od nevědomosti

10.4.2018    Lidé Země, nastává čas zrození. Přichází obrovské změny. Tak, jak se probouzí příroda a rodí se nové, tak i Země dostane impuls, aby dokončila svou transformaci. Již nyní se mnohé věci urychlují, avšak v tento čas se vše zdá velice rychlé a velice proměnlivé. S tím také souvisí očistné procesy, neboť je potřeba pozvednout bytosti, …

Archanděl Rafael o Duši a lidském zdraví

Duben 9, 2018, Kristýna, Od andělů Vaše zdravotní problémy pramení z jednoho a téže bodu. V první řadě jste lidské bytosti odsouzené již od narození k zániku. Vaše těla reagují na tuto skutečnost, na tuto neodkladnou záležitost. Reagují na vaše životy, na role, jež jste přijali, když jste na Zemi sestoupili. Na vaše myšlenky, na prostředí, ve kterém …

(S)tvořitelé

21.3.2018    Lidé Země, žijete mezi dvěma světy. To, co prožíváte, vám připadá jako realita. Ale realitou je to, co nejste mnozí schopni vnímat díky zaměření se na iluzi toho, co vnímáte sami jako jednotlivci. Neboť každý má jiný způsob nahlížení, jiný způsob, jak se orientovat v tomto světě, jak prožívat zkoušky, situace, které vstupují do …

Přijetí nového

   Lidé Země, každý si odžíváte svůj život. Každý máte prožít určité lekce a začínáte si uvědomovat, že mnohé lekce slouží k uzdravení vašeho života, i když vám zpočátku nemusí dávat žádný smysl. Je zde mnoho duší, bytostí, které s jarem odejdou, opustí tuto realitu. Stále více pociťujete mnohé vlivy, situace, které vás zatěžují. Jste stále častěji …

Intuice je váš kompas

   Hledáte v přílišných složitostech všechny vaše postupy na šťastný život. Držte se své intuice. Je to jednoduché. Ode dneška se zkuste řídit jen tím, jaký z dané věci máte pocit. Je to ta největší služba, kterou můžete pro sebe dnes udělat.    Nad vším moc přemýšlíte a to je většinou hra vašeho ega. Každý …

Všechno je, jak má být

   Jistě jste zaznamenali v poslední době mnoho turbulencí na emocionální rovině. Mnozí z vás se aktivně přidali a jejich psychika se rozvibrovala tak, že nemají momentálně jednoduchou situaci. Věřte, že vaše psychické výkyvy jsou naprosto v pořádku, protože při jejich zvládnutí postupujete a navyšujete si svoji vibraci. Tedy vibraci vašeho vědomí a následně i …

Montague Keen – 18. února, 2018

   Veroniko, má drahá, teď najisto víš, jak dalece je Kabal schopna zajít, aby chránila a zachovala svoji vládu nad lidstvem. To, co se tento týden stalo, tebou otřáslo až do morku kostí. Označit to jako zlo je příliš slabé slovo. Ti, s nimiž jsi se o tuto informaci podělila, jsou zděšeni, že se něco …