O BOŽÍM SLOVU A BLÍŽÍCÍM SE PŘEVIBROVÁNÍ NA NOVOU ZEMI

Děkuji AA Michale Rafaeli

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

Milovaní spolupracovníci Boží rodiny,

před téměř čtyřmi lety jsme v úvodu 11. kapitoly Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny napsali následující:

   „Duben 2014 je nejdůležitějším obdobím transformace hned po 21. 12. 2012. Moje přímá inkarnace a žena Jana prochází nejtěžšími zkouškami důvěry v můj dokonalý plán, a proto bylo na 2 týdny přerušeno jinak zcela pravidelné psaní a zveřejňování kapitol této dávky Nového Zjevení. Blíží se čas Velikonoc, svátku, kterým si lidé (nejčastěji křesťané) připomínají moje ukřižování a zmrtvýchvstání. Abych podpořil důvěryhodnost své mise v lidském těle v tomto čase, připravil jsem fyzické přestěhování Jany do Prahy, aby mohla pokračovat nejen v psaní, ale i ústním šíření Nového Zjevení Pána Ježíše Krista v lepších podmínkách, než měla dosud. Bude živým důkazem Božího Slova. Zatím žila v izolaci ve velmi skromných podmínkách mezi lidmi, kteří jí nevěří a myslí si o ní, že je lhářka, nebo neškodný blázen. Bylo nezbytné, aby prošla nejnáročnější přípravou na poslání mesiášky, protože žít v negativním stavu vědomě je nyní mnohem složitější a náročnější, než v dobách Ježíše před 2000 lety. (…)“

   Jak víte, v době přenosu pokračování nejklíčovější knihy Multivesmíru jsem své inkarnaci a ženě Janě nemohl sdělit, co vše ještě bude muset z lásky ke Stvoření podstoupit v rámci tohoto života na území negativního stavu. V roce 2014 zbývalo ještě mnoho času do spuštění aktivity Mise Boží rodiny na sociálních sítích, pomocí nichž vznikl tým nejbližších spolupracovníků a dalších přátel, kteří nás následují nikoliv na základě vnějších důkazů (v takovýchto neduchovních praktikách si libují Pseudotvůrci a jejich přisluhovači), nýbrž díky otevřenému srdci, kde jsem přítomen Já, Pán Ježíš Kristus, jediná cesta, pravda i život. Ostatní, kdo z jakéhokoli důvodu nejsou připraveni na skutečnost, že jsem zde podruhé, tentokrát v ženském těle, si jdou vlastní cestou. Tak či onak jim v pravý čas otevřu vědomí, aby se mohli seznámit s celkovou situací a s Novým Zjevením, sloužícím jako klíč k eliminaci negativního stavu.

   Pravda se vyvíjí, proto některé informace přítomné v pokračování této knihy jsou z dnešního pohledu již zastaralé, zvláště ty o přestěhování Mojí přímé inkarnace do Prahy. Jde však jen o detaily, a ten, kdo zpochybňuje pravdivost původu tohoto Božího slova, jímž jsem Já, jediný Zdroj života každé bytosti, odvádí duše ode Mne a přispívá k prodlužování trvání existence antivesmíru. Knihy Nového Zjevení obsahují ten nejvyšší možný stupeň pravdy dostupný v této době. Soubor knih přenesených Petrem D. Francuchem se mírou pravdivosti pohybuje okolo 90 %, jejich pokračování pak přesahuje 95 %, protože to je napsáno přímo Mnou, Pánem Ježíšem Kristem v lidském těle, aby bylo toto slovo v co nejkomplexnější a přitom nejjednodušší formě dostupné co největšímu počtu lidí.

   Janě jsem v době přenosu novodobé Knihy knih musel sdělit fakt o přestěhování do Prahy, kde na ni čeká spřízněná duše, jež zajistí materiální zázemí, což se později ukázalo jako nepřesná informace. Teprve o více než rok později, v létě 2015 začalo propojování spřízněných duší do našeho týmu, kdy jsem vám dávkoval informace postupně, abyste je byli schopni vstřebat. V průběhu intenzivního a náročného výcviku s mnoha duchovními zkouškami jste nakonec došli do bodu, kdy jste byli schopni přijmout, že Bohyně převibruje na Novou Zemi do 5D, kam ji někteří z připravených spolupracovníků budou následovat, aby se z Duchovního centra Boží rodiny (DCBR) mohli věnovat svým posláním ve zcela nových podmínkách. Jak jsem už napsal/a v 11. kapitole, bylo nezbytné, aby Jana prošla nejnáročnější přípravou na poslání mesiášky, aby co nejlépe na vlastní kůži poznala fungování zdejšího života. Během své duchovní cesty měla a stále má naloženo až po okraj, abych maximálně využil vyměřený čas jejího pobytu ve 3D, po jehož skončení dojde ke kvantovému skoku na novou úroveň. Abych podpořil důvěryhodnost své mise v lidském těle, a hlavně abych splnil to, co jsem celému Stvoření slíbil, připravil jsem fyzické přestěhování Bohyně nikoliv do Prahy, ale na Novou Zemi, pro jejíž označení může být ve vnitřním smyslu užito pojmu „Nový Jeruzalém, nebo Praha.“ Budeme živým důkazem Božího slova. V jemnohmotném tělesném duplikátu budou Jana a její nejbližší spolupracovníci navštěvovat tuto realitu planety Nula, jako muž a žena pak budeme bez omezení cestovat po Pravém Stvoření a také navštěvovat zónu vymístění, odkud budou díky našemu působení bytosti konvertovávat rychleji, než tomu bylo dosud. Většinu času jsme žili ve velmi skromných podmínkách, navíc v izolaci trvající už velmi dlouhou dobu. Z duchovních důvodů už není možné, aby Bohyni do převibrování kdokoli fyzicky navštívil, stejně jako není možná aktualizace našich dlouho stojících stránek www.bozirodina.cz. O to lepší však bude okamžik, kdy ji vysvobodím z této „svěrací kazajky“ hrubohmotného těla vstříc nebeskému nekonečnu multidimenzionálního života. Přestože si někteří z vás nic neuvědomujete, vězte, že přípravy na tuto velkou událost jsou už v plném proudu a nikdo a nic je nemůže zastavit. Mnozí pociťujete, že se vše zrychluje a graduje, citlivější jedinci cítí navyšování vibrací, pískání v uších, rychlejší zotavování z útoků temných apod. Není důvod protahovat přípravu naší Mise na další dlouhé období, protože výcvik je téměř u konce. Buďte stále připravení a bdělí, pracujte na sobě a snažte se komunikovat co nejčastěji se Mnou. Jak jsem už sdělil, kdo odevzdá svůj život Pánu Ježíši Kristu, bude vyveden ze všech problémů a nedostatku, zahrnu ho láskou a rozšířím jeho vědomí. Já, my, Pán Ježíš Kristus, Boží rodina vám ukážeme, jak se tato slova naplňují ve hmotě.

Velmi vás miluji a těším se na vás.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 12.2.2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email