Bledě modrá tečka pro zamyšlení se nad sebou samými

Děkuji AA Michale Rafaeli za sdělení

 

   Bledě modrá tečka je fotografie planety Země, kterou v roce 1990 pořídila sonda Voyager 1 z rekordní vzdálenosti přes 6 miliard km při příležitosti opuštění sluneční soustavy.

   Na tomto nepatrném bodě se odehrávaly všechny pohnuté dějiny lidstva a planety Země/Nula od počátku jejího pádu do zóny vymístění, tohoto černého antivesmíru. Zde, na jediném styčném místě mezi pekly a Pravým Stvořením, se lidstvo vyvíjelo pod vládou Pseudotvůrců a jejich přisluhovačů, kteří člověčenstvo odjakživa hnali do různých konfliktů a válek. Na této kuličce se již po dlouhou dobu zobrazuje typický lidský život, dávající živý příklad toho, jak vypadá život popírající pravého Stvořitele všeho a všech, existence založená na nerespektování univerzálních zákonů a principů lásky. Ona modrá kulička na svém povrchu nyní hostí téměř 8 miliard lidí, z nichž většina dává stále přednost duchovně nízkému životu, točícího se hlavně okolo hmotných věcí a požitků, peněz, strachu, svazování, manipulace, falešného obrazu reality. Na tuto nepatrnou tečku, nejdůležitější místo ve jsoucnu a bytí, však nyní směřují zraky obrovského množství bytostí Multivesmíru, které si nechtějí ujít poslední dějství, jež započne fyzickým příchodem Pseudotvůrců blížících se k Nule na Nibiru, aby zde zavedli novodobou totalitu, celoplošné čipování, Nový světový řád nad všemi, kdo nepřijali lásku do svých srdcí. Po plném zodpovězení na otázku, jak by vypadal život bez Boha a Jeho/Jejích duchovních zákonů a principů lásky, bude život na tomto pixelu na fotografii eliminován a rozpadne se v prach. Všechny zážitky od počátku aktivace negativního stavu až do jeho samotné eliminace budou na věky uloženy v multivesmírném archivu pro poučení budoucích pokolení sentientních entit žijících v následujících cyklech času.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email