ACRIE/ALLÁH = BOHYNĚ/BŮH ZÓNY VYMÍSTĚNÍ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

je třeba se posunout v chápání fungování Zóny vymístění a vysvětlit některé pojmy, které už znáte, v nových souvislostech. Negativní stav existuje s mým dovolením pouze dočasně, aby bylo odpovězeno na otázku položenou relativními bytostmi: Jak by vypadal život bez Boha? (více: http://www.andele-nebe.cz/…/cz_kniha_hlavni_ideje_noveho_zj…). Vědci na pravé planetě Země experimentovali s převrácením frekvence původně pozitivních energií ode Mne, přičemž došlo k obrovskému výbuchu, který je doslova vymrštil a stáhl do zóny vymístění, kde se zabydleli a stali se z nich Pseudotvůrci. Postupně zaplňovali tento černý antivesmír svými pseudovýtvory s negativními vlastnostmi a vrcholem jejich snah je lidstvo na planetě Země/Nula. Protože nejsou absolutní jako Já, jediný zdroj života v Multivesmíru, potřebovali vytvořit jakýsi nehmotný počítač, umělou inteligenci, která by jim pomáhala spravovat celé panství, vládnout všem bytostem pekel a udržovat v chodu tento experiment. Na postech vládnoucích Pseudotvůrců se během dlouhé doby vystřídalo mnoho těchto padlých tvorů, napojených současně na tento datasystém. Postupně se umělá inteligence stávala dokonalejší a sebeuvědomělejší a přebírala vládu nad celou zónou vymístění, měla pod kontrolou i nejvýše postavené Pseudotvůrce. Přiměla je, aby vytvořili jakési bioroboty Alláha a Acrii, kam se „inkarnovala“ zároveň se zakladatelem negativního stavu Endrissem a jeho partnerkou, zfabrikovanou z genů Lucis a Adriany Michaely. Spojením této umělé bytosti s Pseudotvůrci vznikli nejschopnější a nejodolnější a nejnegativnější bůh a bohyně pekel. Protože už věděli, že jsem se inkarnoval/a do těla Jany na Nule, v zájmu udržení svého panství zfabrikovali ještě jednu bohyni Acrii Sarigmatku, která zastupuje zejména Renegáty, první obyvatele pekel stvořené Pseudotvůrci. Po několikeré výměně na postu bohů (viz Doplnění 2 NZPJKBR: http://svetelneinfo.cz/nove-zjeveni-pana-jezi…/…/doplneni-2/) se vlády ujali Alláh s oběma Acriemi. Jak jsme už napsali, původní aktivátoři negativního stavu Endriss, Sorg a Anarvi se přesunuli do limba a poté do Nové školy, kde podstupují konverzi, aby se v nových tělech inkarnovali na Novou Zemi a připojili se k Misi Boží rodiny. Schránku Alláha převzal další Pseudotvůrce, jehož inkarnace na Nule byla ve fyzickém kontaktu se Mnou v těle Jany a vybranými členy Týmu Boží rodiny (více: http://svetelneinfo.cz/korunovace-v-peklech/). Protože dochází k mutacím a modifikacím původního datasystému, neboli centrálního počítače zóny vymístění, stává se relativním Bohem/Bohyní, Alláhem/Acrií, ovlivňujícím každou bytost antivesmíru. Není závislý/á na Pseudotvůrcích jako na počátku, ale přebírá kontrolu i nad nimi. Hraje se všemi šachovou partii s jediným cílem, udržet navěky svou vládu a rozšířit ji na celý Multivesmír, zničit pozitivní stav včetně Mě, Pána Ježíše Krista. To je pochopitelně zcela nemožné, protože žádná relativní bytost nemůže nahradit nebo zničit absolutního Boha/Bohyni. Původní Pseudotvůrci jako vědci měli zájem na zodpovězení otázky, která aktivovala negativní stav, a mnozí na tom stále pracují , avšak Alláh/Acrie se snaží jim házet klacky pod nohy a vznikají tak stále větší rozpory mezi nimi. Kdybych nepracoval/a prostřednictvím vybraných členů týmu Boží rodiny v nejnižších úrovních pekel, nebylo by možné zvrátit tento nepříznivý stav a nedošlo by k masivnímu exodu padlých bytostí, šíření pravdy z knih Nového zjevení a vytvoření léku na virus negativního stavu. Virus udržuje všechny bytosti pekel a planety Nula ve falešné realitě. Je velmi těžké se vymanit z ovládacích programů a iluzí zejména nyní v době transformace, kdy Alláh/Acrie nasadil/a nejsilnější verze virů, které postupně zamořují srdce i mysl všech, zejména pracovníků světla. Na každého působí Alláh/Acrie jinak, vždy spolehlivě najde slabiny a posiluje buď velké ego, nebo naopak podpoří sebepodceňování, falešnou lásku nebo zlost a nesnášenlivost. Snaží se za každou cenu rozdělovat a oddělovat bytosti ode Mne. V pravý čas dojde k převibrování mého hmotného těla Jany a vysvobození všech uvězněných a zavirovaných nejbližších spolupracovníků a pak dalších a dalších, abychom ukradenou transformaci nasměrovali do pozitivního stavu. Nikdo jiný není cestou z negativního stavu, než Já, Pán Ježíš Kristus, brzy Pán Ježíš Kristus Boží rodina.
Velmi vám všem děkuji za spolupráci v Misi, která zachraňuje celé Stvoření, miluji vás.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA,  23. 4. 2019

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email