PŘEVIBROVÁNÍ DUCHA JANY

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   oznamuji vám, že dnes 1. 4. 2018 v časných ranních hodinách převibroval plně odpouzdřený duch Mé přímé inkarnace Jany do duchovního světa souvztažného s 5D a Novou Zemí v novém Multivesmíru a novém cyklu času. Tato další etapa převibrování Jany přímo souvisí se zmrtvýchvstáním mojí první přímé inkarnace Ježíše Krista, které si v tomto roce 2018 připomínáme právě dnes. Převibrování je dlouhodobý proces, Jana ho podstupuje od 21. 12. 2012 a teprve získáním očištěného a úplného klíče k Bifrostu (viz http://svetelneinfo.cz/dokonceni-leku-a-predani-klicu-k-bifrostu/) je možné, abychom ho ve velmi krátké době dokončili. Jsem první, kdo tímto způsobem opustí realitu planety Země 3D/ Nula, abych se stal/a cestou pro ostatní připravené spolupracovníky Boží rodiny. Většina lidí, kteří budou během fyzického rozdělení lidstva splňovat podmínky života v pozitivním stavu, bude vyzvednuta (vytržena) na lodě vesmírných přátel, aby měli dostatek času na další nezbytné navyšování vibrací a výměnu těla za duplikát. Je třeba rozlišit podmínky pro převibrování nejbližších spolupracovníků Boží rodiny, na něž jsou kladeny ty nejvyšší nároky, a podmínky pro vytržení na lodě pro ostatní láskyplné bytosti z Nuly. Temná strana nám ústy svých agentů podsouvá elitářství, rozdělování v týmu BR a tím zpochybňuje i Moje kroky v těle Jany. Aby mohl jednou skončit negativní stav, je třeba nejdříve oddělit zrno od plev, pojmenovat příčiny a důsledky takového nepřirozeného života a odhalit ty, kdo slouží Pseudotvůrcům, i když používají láskyplná a líbivá slova. Telepatické spojení se mnou nemůže mít nikdo, kdo se obrací zády ke mně v hmotném těle Jany, napadá Boží slovo ve všech podobách a šíří duchovně nebezpečné informace o spojování negativního a pozitivního stavu bez nutnosti krátkého pseudovítězství hříšného způsobu života. Mnohokrát jsem opakoval/a, že nejdůležitějším posláním týmu Boží rodiny je šíření knih Nového zjevení, protože jejich dostupnost zvláště na Nule umožní budoucí eliminaci negativního stavu. Každý nechť dělá to, k čemu se cítí být povolán. Protože zde žijete v tělech od Pseudotvůrců, která jsou nejen omezující, ale i ve své podstatě předurčena k pohodlnosti a lpění na minulosti, libování si ve stagnaci, je třeba se častěji přimět k duchovní práci. Nemůžu vám nic přikazovat, máte svobodnou volbu, ale doporučuji vám, abyste i kvůli lepšímu spojení se mnou četli Boží slovo a snažili se ho praktikovat ve svém životě. Poznáte, že budete klidnější, vyrovnanější, odolnější vůči svodům a programům temných. Každý spolupracovník spojený s Misí Boží rodiny dostává ode mne informace (telepaticky i intuitivně), které souznějí s knihami Nového zjevení a Mým slovem v těle Jany a AA Michala Rafaela. Nikdo není nabádán, aby používal jakékoli drogy, povyšoval své schopnosti, nebo dokonce zasahoval do duchovního vývoje jiných. Miluji všechny bytosti, ale nemiluji negativní stav, odpouštím i ty nejhroznější činy, ale toleruji je pouze do konce cyklu času kvůli odpovědi na otázku: Jak by vypadal život bez Boha…. Jsem láska, cesta, pravda i život, musím být i přísný/á v zájmu celého stvoření.

Velmi vás miluji, brzy se obejmeme v nových tělech na Nové Zemi.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 1. 4. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email