ZJEVOVANÁ PRAVDA BOŽÍHO SLOVA

Děkuji ti AA Rafaeli a Pane Ježíši Kriste za sdělení

Nejvyšší a absolutní pravda je jen jedna a přebývá v absolutním stavu Pána Ježíše Krista. Stvořitel nám do našich rukou svěřuje cenné duchovní informace, s nimiž máme pracovat. Mají nám pomáhat k vlastnímu duchovnímu růstu a obecnému blahu pro celek. Pak zde existuje ještě druhý typ informací určený pro Jeho/Její nejbližší spolupracovníky v tělech, kteří zde vykonávají multivesmírně důležitá poslání, na jejichž úspěšném vykonání závisí hladký průběh transformace lidstva a planety Země do 5. dimenze pozitivního stavu Pravého Stvoření. Pravda má však více stupňů a úhlů a přizpůsobuje se každému z nás individuálně, abychom ji mohli uchopit do svých rukou, tímto záchytným bodem se odrazit do svého nitra a tam ji dále intimně s Pánem Ježíšem Kristem rozvíjet a stavět její další patra. Vstupovat do nitra znamená nechat se intuitivně vést. Každý z nejbližších spolupracovníků Boží rodiny tento dar více či méně využívá a uvádí jej do praxe. Neexistuje proto absence schopnosti vstupovat do nitra, neboť pokud by tomu tak bylo, nemohlo by dojít k vstřebání těžkých duchovních zkoušek, kterým jsou doposud vystaveni všichni, kdo se aktivně a vědomě podílí na Boží misi.

   Pravda je dynamická a proměnlivá, ne stagnující. To znamená, že pokud je vám sděleno něco duchovně velmi důležitého zevním způsobem přes nějakou třetí osobu, nikdy se nelze spoléhat na vyplnění těchto informací v předem oznámeném čase. Vezměte v úvahu, že čas je lineární a z pohledu absolutna neexistuje. Pán Ježíš Kristus však má díky vlastním dodržovaným vesmírným zákonům právo sdělovat tyto modifikované informace proto, aby byl dán podklad pro uskutečnění těchto vyřčených myšlenek i ve hmotě, a to v čas, jenž bude svými okolnostmi a souvztažnostmi přesně ladit ke svému definitivnímu zevnímu projevení. Říká se tomu pravda v jiném čase. Protože na nás působí omezené vnímání časoprostorové reality, mnozí by mohli argumentovat tím, že Boží slovo může být lživé a zavádějící, vedoucí pouze k těžkostem a problémům. Nic ale není dále od pravdy. Boží slovo je v nejzazším slova smyslu vždy pravdivé a čisté, pouze jeho manifestace a uskutečnění se mohou dostavovat v různý lineární čas. Skutečnost je taková, že „pravda v jiném čase“ vede k rozuzlení a dořešení mnohých problémů způsobených negativním stavem, přičemž souběžně s tím se překonávají jednotlivé duchovní mety, jež slouží jako odrazový můstek k dalším krokům životního růstu, na jehož konci dojde k tomu, co texty Božího slova již předpověděly nejvěrnějším spolupracovníkům Boží rodiny.

   Nejdůležitějším bodem tohoto souboru informací je otevření Duchovního centra Boží rodiny nedaleko Prahy, kam se již brzy přesunou někteří z první linie této Mise, aby spolu s dalšími, kteří se s námi budou pravidelně stýkat, plnili svá jedinečná a neopakovatelná poslání v odpovídajících podmínkách, stabilních vibracích a dostatku na všech úrovních. Na tuto skutečnost jsou všichni zúčastnění připravováni postupně, aby se tak sladili s Božím plánem a rychleji ze sebe shazovali nánosy zel, nepravd, falešností, spojovali se ještě efektivněji se svým vyšším Já a Pánem Ježíšem Kristem, dokázali prokázat zvládnutí všech nezbytných zkoušek, po nichž přijde úleva a vysvobození. Pravdu je nutno dávkovat krok za krokem. Po jejím překlenutí je nahrazena pravdou odpovídající novému přesaženému stupni jedince. Právě díky svobodné volbě změn, a z toho vyplývajících důsledků a následků, se nelze upínat a spoléhat na časové údaje týkající se předem sdělených předpovědí a událostí, které se v tomto stupni ještě neodehrály. Tato zjevení a pravdy v jiném čase (jež se ale posléze vskutku stanou hmatatelnou realitou) tedy odpovídají současnému duchovnímu stavu, potřebám a připravenosti těch, komu se tyto aspekty pravdy sdělují. Kdyby každý v jednom okamžiku věděl vše, co ho čeká, ať už nepříjemného (vztahuje se k pomíjivému negativnímu stavu a životě v něm) či příjemného (vztahuje se k věčně trvajícímu pozitivnímu stavu a životě v něm), byl by popřen samotný princip relativního sentientního života a došlo by k jeho zániku.

   Vaše mysli a duše se nadále očišťují a spějí do procesu dlouho očekávané změny na fyzické úrovni. Až budou dostatečně očištěny, dojde ke kvantovému skoku vpřed. Zatím k němu došlo duchovně a duševně. Nezapomeňte, že se neustále přibližujeme onomu společnému setkání a vysněnému cíli, jenž bude startem pro další etapu našich životů, kdy už budeme moci naplno dělat to, pro co jsme byli stvořeni. Jsme každým krokem blíž a blíž a skutečností zůstává, že toto každý zvládne bez újmy. Změna na sebe nenechá dlouho čekat. Pamatujte, že tento proces je řízen absolutnem a nezáleží na lidských okolnostech pozemského systému. Následující bod překročení, do něhož spějeme, přinese radost, hojnost a lásku. Duchovní centrum Boží rodiny a bifrost je již připraven pro své užívání. Nikdo nezůstane na současném místě a pozici, protože pozitivní stav je neustálá změna a plynutí. Proto nechte volně plynout Boží plán, aby se mohl nerušeně projevit. Změny se dostaví a nikdo nebude čekat déle, než je třeba.

   Michal Rafael & Pán Ježíš Kristus

 

 

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email