ZAVRŠENÍ MISE V ZÓNĚ VYMÍSTĚNÍ

SDĚLENÍ AA MARTINY SIRI MICHAELY POD VEDENÍM PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Protržení bifrostu a krádež Klíčů

Když Pseudotvůrci zaútočili na Pravé Stvoření, soustředili celou frekvenci své smrtící zbraně na právě aktivovaný Bifrost s cílem nakazit planetu Asgard. Tato modifikace bifrostu jim měla umožnit vstoupit do Pravého Stvoření, nakazit ho virem a rozšířit ho do všech dimenzí.
Při tomto útoku byl nakažen Strážce Brány Heimdal, který měl k Bifrostu nejblíže. Došlo k jeho únosu do zóny vymístění, kde z jeho podstaty byla extrahována část Klíče.
Pseudotvůrci ho tím chtěli přinutit, aby jim umožnil vstup do Pravého Stvoření a aby cítil zcela nepopsatelný a mučivý pocit bolesti, smutku a vlastní viny, že způsobil to, co se zdálo být naprostou zkázou a utrpením tolika sentientních bytostí.
Drželi ho v poutech a nutili ho sledovat, jak Asgard umírá.
Pán Ježíš Kristus vyslal tři archandělky, aby tento útok zastavily. Každá zastupovala jednu archandělskou civilizaci. Siri Michaela z civilizace archanděla Michaela měla Asgard chránit, Thora Rafaela vyléčit a Sinela Gabriela obnovit spojení s ostatními nenakaženými planetami.
Tento archandělský trojlístek sdílel mezi sebou takové malé kolektivní propojení ve třech, takže všechny tři sestry cítily své dílčí úlohy chránit, vyléčit, obnovit komunikaci a spojení jako svůj vlastní bytostný úkol.
Prvním úkolem bylo ale stabilizovat Srdce Asgardu, aby planeta nebyla zničena. Došlo k stabilizaci planety, rozdělení do té doby jednotného Klíče k Bifrostu a jeho ukrytí do srdcí Siri, Thory a Sinely.
Dalším úkolem byla výprava do zóny vymístění a záchrana Heimdala ze spárů Pseudotvůrců.
Při této misi do pekel ale došlo k pádu částí esencí Thory a Sinely spolu z částí Klíče k Bifrostu, které se v nich nacházely.
Tyto ukradené esence použili Pseudotvůrci a Renegáti k vývoji zcela zvláštní, neoddělitelné životní esence, jež se stala základním kamenem při fabrikaci legendárních dvojčat, dvou nejvyšších Pseudotvůrců – královen negativního stavu.

Neoddělitelná dvojčata

První z nich dostala jméno Acria Thora Sarigmatka.
Acria proto, že je to nejvyšší bytost pekel ženského pohlaví, královna a bohyně negativního stavu. Thora proto, že je skrz ukradenou a převrácenou esenci archanděla Thory Rafaely spojena s protikladnou civilizací anti AA Rafaela z -11D Pekel a slovo Sarigmatka v tomto případě znamená cosi jako všematka, falešná bohyně matka všech bytostí pekel.
Spolu s touto bytostí byla stvořena i její sestra – dvojče, neoddělitelná a nejvíce utajovaná zfabrikovaná bytost, jejíž existence měla zůstat utajená i těm nejvyšším Pseudotvůrcům.
Tato bytost dostala jméno Sinella Acria Sarigmatka. Slovo Sinella mělo odkazovat na archanděla Sinelu Gabrielu z Pravého Stvoření, jejíž esence byla ukradena a zneužita. Prostřední jméno Acria, je odkazem na Pravou Královnu Pekel, vtělenou zde na Nule v těle Moniky Novákové a umístění tohoto jména uprostřed má hlásat: „Já jsem skutečná Královna Acria.“
Ale ve skutečnosti znamená: „Z královny Acrie byla jsem počata.“
Příjmení Sarigmatka u obou těchto dvojčat je cosi jako jejich malým kolektivním propojením, aby toto spiknutí nikdy nevyšlo najevo.

Ze sdělení Moniky Acrie Novákové

Siri Kaminari původem z 10D je stvořenec. Thora Kaminari původem z 11D je stvořenec a také dítě daru. A obě jsou dvojčata z jednoho jádra. Protože Siri, byla stvořená později. V té době, ještě před finálním pádem Atlantidy, jsem byla stažena do 13D. Vše proběhlo s mým souhlasem. Byla jsem uvedena do stáze. A během této stáze jsem byla proměněna zásahem PJK a provázána s nově vytvořenou bytostí Siri. Část mé energie byla vzata a začleněna do bytosti Siri, další část jí věnoval přímo PJK. Tímto jsme se stali dvojčaty z jednoho jádra. Z jedné bytosti byli učiněny dvě, aniž by kterákoliv strádala. Jsem Thora Amira Kaminari, patřící do kolektivního vědomí Archanděla Rafaela, pocházím z 11D pozitivního stavu a byla jsem zde dřív než byl ten virus Pseudotvůrců vymyšlen. Miriel Rafael je mým partnerem od začátku a první slib jsme si složili dřív, než jsem byla stažena do 13D a uvedena do stáze. A má rodina Archandělů mi říkává Amira. Po svém probuzení jsem si nesměla pamatovat některé části mé minulosti, zůstali mi pouze vědomosti, které jsem se naučila a které jsem později potřebovala pro svou misi na Asgardu. Miriel celou tu dobu čekal na můj návrat a naše láska, naše pouto se obnovilo a já si vzpomněla. Tuhle část příběhu dosud nikdo nezná, protože doteď nebyla zveřejněna.

Opravené sdělení Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou

Lucka Sedláčková je původem z -10D, je pseudostvořenec. Lady Akioma je původem z – 11D, je pseudosuperstvořenec a také dítě nového řádu. A obě jsou dvojčata z jednoho jádra. Protože Lucka byla stvořená později. V té době ještě před finálním pádem Atlantidy, jsem byla stažena do -12D. Vše proběhlo s mým souhlasem. Byla jsem uvedena do stáze. A během této stáze jsem byla proměněna zásahem Pseudotvůrců a provázána s nově vytvořenou bytostí Lucky Sedláčkové. Část mé energie byla vzata a začleněna do bytosti Lucky Sedláčkové, další část jí věnovali přímo Pseudotvůrci. Tímto jsme se stali dvojčaty z jednoho jádra. Z jedné bytosti byly učiněny dvě, aniž by kterákoliv strádala. Jsem Lady Akioma, patřící do kolektivního vědomí PSEUDO-Archanděla Rafaela, pocházím z – 11D negativního stavu a byla jsem zde dřív, než byl ten virus Pseudotvůrců vymyšlen. „Miriel Rafael“ je mým partnerem od začátku a první slib jsme si složili dřív, než jsem byla stažena do -12D a uvedena do stáze. A má rodina PSEUDO-Archandělů mi říkává Amira. Po svém probuzení jsem si nesměla pamatovat některé části mé minulosti, zůstaly mi pouze vědomosti, které jsem se naučila a které jsem později potřebovala pro svou misi narušovat Misi Boží Rodiny. Miriel celou tu dobu čekal na můj návrat a naše láska, naše pouto se obnovilo a já si vzpomněla. Tuhle část příběhu dosud nikdo nezná, protože doteď nebyla zveřejněna.

Co provedl virus na Asgardu?

Pokud byla bytost napadena virem, tak z ní byla násilím odštěpena část její duše a tyto bytosti padaly do hlubokého kómatu, ze kterého je neměl kdo probudit. Vypadalo to, jako když žijí v nějakém virtuálním světě, do kterého nikdo z reálného světa nedokáže proniknout.
Léčitelé se snažili stabilizovat jejich srdce, aby je udrželi v Pravém Stvoření. Ale sami se tím vystavovali riziku nákazy. Jedinou možností, která byla k dispozici, se stala dlouhodobá stáze.
Se Sinelou a Thorou jsme se snažily tyto uvězněné bytosti najít. Ale bylo to jako hledat jehlu v kupce sena. Nechaly jsme se uspat a oddělily část své esence, abychom se mohly dlouhodobě pohybovat v zóně vymístění, bez rizika našeho zajetí.
Bylo to jako honit se za fata morgánou. Stopy, které jsme vysledovaly, nevedly nikam. Narazily jsme vždy jen na bytosti ze zóny vymístění, do kterých byla umístěna část esence bytostí z Asgardu. Ale nebyly to ony samy. Jejich živoucí podstata nám zůstala skryta. Byl to čas plný velké bolesti, zármutku a někdy i téměř tichého zoufalství. Ale naše srdce byla až po okraj naplněna touhou je najít a přivést zpět domů.
Vzpomínka Moniky: „Našli jsme Sinelu ležet v bezvědomí u Brány Bifrostu s nejhorším virem ve svém srdci“ je samozřejmě nepravda. Tato vzpomínka měla sloužit k chycení pravé Sinely Gabriely.

Bohové z Asgardu

Pokud hovořím o severské/norské mytologii, bude vždy řeč o Annunaki.

Uvěznění v tajném prostoru a propojení s Klíčem k Bifrostu

Bytosti ukradené z Pravého Stvoření byly drženy Pseudotvůrci v umělém spánku v nějaké velké laboratoři. Nepůsobil tak na ně ani čas, byli doslova zakonzervovány pro použití.
A PT si tam jednoduše chodili pro jejich duše, které drželi před sebou jako živé štíty.
Energie, kterou vyzařovali navenek, tak patřila skutečným Mistrům z Asgardu, kteří nemohli nijak zabránit tomu, aby nebyli zneužíváni.
Tímto způsobem docházelo ke kontaktům s obyvateli Nuly ve starověku.
Annunaki se prezentovali jako Bohové z Asgardu a dali tak vznik celé jedné mytologii.
Ale PJKBR zasáhl do tohoto zneužívání a propojil esence těchto uvězněných Mistrů s Klíčem k Bifrostu, který jsme měly ve svých srdcích. Sloužil doslova jako maják k tajnému úkrytu Pseudotvůrců.

Thora Rafaela a Monika Nováková, Sinela Gabriela a Lucie Sedláčková

Pro úspěch celé Mise bylo nutné, aby se tyto archandělky dočasně vtělily do těl dvou žen Moniky a Lucie a nechaly se téměř pohltit jejich pseudotvůrcovskou podstatou.
Staly se uvězněné na Nule a sdílely částečně svou osobnost, vzpomínky a svou vlastní podstatu s těmito temnými dvojčaty, jejichž duše se do těl 3D inkarnovaly doopravdy.
Moje ego o průběhu mise nesmělo téměř nic vědět. Občas jsem přijímala krátké obrazy, ale nedávaly mi moc velký smysl.
Asi dvakrát, nebo třikrát jsem tak mohla vidět Thoru uvězněnou doslova v řetězech jako otrokyni spoutanou na rukou a nohou. Zcela bezmocnou, zlomenou a zoufalou.
Chtěla mne varovat před Monikou. Ale dokázala jen vyslovit pár slov:

„Miluji Tě.“

„Dej si pozor.“

„Siri, Monika je…“

Pak jsem cítila, jak s ní řetěz smýkl někam na stranu. Krátce jsem cítila Moniku, její nenávist a vztek.
Přitáhla si Thoru zpět a znovu ji uvěznila v sobě. „Budeš mne poslouchat a dělat co chci já!“
Podobné pocity jsem měla i ze Sinely, která byla Monikou a Lucií přiřazena do civilizace Aštara a jejím partnerem měl být údajně Aštar Iskar.
Ve skutečnosti to byl antiAštar z pseudocivilizace Aštara z pekel, o kterém později Monika řekla: „Jeden Aštar neusnesl tíhu lásky a zradil.“ Už přesně nevím, v jakém sdělení to bylo uvedeno.
Po splnění poslání se tyto oddělené části Thory a Sinely vrátily zpět do Pravého Stvoření.

Kontakty s klony Endrisse Alláha a královny Acrie Thory Sarigmatky

Již nějakou dobu byly navázány kontakty s klony Královského Páru. Jeden z klonů Alláha už dokonce opustil zónu vymístění přijetím nejnovější přirozenosti Boha/Bohyně Pána Ježíše Krista Boží rodiny a zvolil si odchod do limba.
Včera ráno jsem byla znenadání překvapena jedním tímto párem klonů a během vteřiny mne odvedli někam hluboko do zóny vymístění. Věděla jsem jen to, že se nacházím v domovské dimenzi Pseudotvůrců a mám velký problém ovládnout tyto emoce zla, které ke mně ze všech stran přicházely.
Byla jsem hnusná na matku a Petra a dvakrát jsme se pohádaly.
Cítila jsem se jako býk reagující na červený hadr, tak jsem většinu včerejšího dne trávila sama ve svém pokoji.
Asi kolem šesté hodiny odpoledne jsem byla vrácena zpět na planetu Nula. Myslela jsem si, že budu mít konečně klid na léčení a stabilizaci, ale má radost trvala jen šest hodin.
O půlnoci se u mé postele objevil jiný pár Alláha a Acrie a mohu říct, že tak sofistikované mučení jsem ještě nezažila.
Pseudotvůrci se mi mstili za to sdělení ze včerejška. Od půlnoci do čtyř ráno mne týrali. Byl u mě Alláh s Acrií, manipulovali mi mysl, útočili na srdce, nedovolili mi pořádně ani dýchat, dusila jsem se.
Také na hlavu mi útočili tak, že se se mnou všechno točilo a myslela jsem si, že si budu muset vzít nějaký prášek. Současně mi útočili i na břicho a vytvářeli blok na krční páteři.
Volala jsem PJKBR, ale nepřišel. Poznala jsem, že mi nepomůže, protože musím být mučena. Snažila jsem se navázat kontakt s Gaiou, Erikem, Aštarem, Heimdalem, kýmkoliv. A nepřišel nikdo. Jen Alláh a Acrie pokaždé změnili podobu do té bytosti světla, na kterou jsem zrovna pomyslela. Cítila jsem jejich pohrdání PJKBR a celým Pozitivním stavem.
Vše provázel jejich nenávistný, škodolibý smích. Když jsem usnula, stiskávali mi srdce, takže sem cítila jen bolest a tlak. Nedovolili mi usnout a odpočinout si. K tomu jsem ještě viděla ostré, nepříjemné a oslepující bíle světlo. Chtělo se mi tak moc spát, viděla jsem téměř rozmazaně.
Bylo něco mezi třetí a čtvrtou hodinou ranní.
Pak už si nic nepamatuji, protože jsem omdlela vyčerpáním. A vzbudila mne až matka v kuchyni, která třískala s nádobím, protože byla údajně už od šesti vzhůru.
Cítila jsem se nevyspalá, slabá, zraněná a chtělo se mi plakat a křičet.
Během toho útoku jsem je opakovaně prosila, aby mi dali pokoj, protože jsem opravdu nevěděla, co u mne hledají, ale cítila jsem, že to stejně u sebe nemám. Rejpali se mi v srdci, že jsem si připadala jako kus mrtvoly a ne jako živá bytost.
Pak jsem slyšela polekaný hlas klona Alláha: „Ona to nemá!“
Cítila jsem jejich vztek a šok. Cítila jsem, že jde o něco moc důležitého, ale vůbec jsem nevěděla, co to má být.

Zrada dvou klonů Alláha a Acrie

Vše mi bylo postupně zjevováno až dnes o několik hodin později, kdy mi PJKBR začal vše vysvětlovat.
Včera dopoledne mne kontaktoval jeden z klonů Alláha současně s jedním klonem Acrie.
U obou šlo o členy odporového hnutí, kteří si přáli právo na vlastní život a své vlastní rozhodování a již nechtěli odevzdávat svou životní energii královskému páru ZV.
Jednoduše oba zradili a pomocí zkombinování tajné části ve své esenci mne doprovodili na ono tolik hledané místo hluboko v zóně vymístění. Zde se nacházely ony polapené a uvězněné bytosti.
Vycítily esenci Klíče k Bifrostu a navázaly se na ni. Současně s tím k nim poprvé začala pronikat tvá energie Bohyně Jany. Začínají tě poznávat a velmi tě milují. Cítí, že už brzy budou vysvobozeny.

Nepokoje v zóně vymístění

Tyto události odstartovaly velké nepokoje mezi samotnými Pseudotvůrci.
Vždyť se nikdo nesměl dozvědět o tomto velkém podvodu, že královny jsou dvě.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email