VÝZVY PSEUDOTVŮRCŮM, RENEGÁTŮM A ANTITÝMU BR OD TÝMU BOŽÍ RODINY – 2. část

Krystýna Holcová

Nebudu se vracet daleko do minulosti, stačily mi dvě pohádky od Thory, která údajně popisuje život naši Bohyně na jakémsi asteroidu. Krom toho, že popisuje příliš podrobně tu situaci, tak mně nutí, abych věřila o pobytu na těch místech. Nikoliv o pobytu Bohyně, ale o svým pobytu. Ten popis odpovídá tomu, kdo je s tím místem seznámený. Hodila se ji k tomu moje básnička, aby popsala, jak PJK za ní přišel do práce a šli na procházku. Drazí přátelé Božího týmu, tomu snad neuvěří ani tříleté děcko. Pravděpodobně viděla svého milence Alláha. Tady bychom ji doporučily snad nějaké silnější dioptrie. Co tím chci říct, každý tu hrajeme nějaké to divadlo, ale to, co předvádí Antitým, je nechutné a naprosto odpudivé. Doporučila bych jim, když už útočí, tak ať to má nějakou logiku. Zatím to postrádá vše. Aspoň někde potají si přečtěte NZPJK, abyste věděli, jak by se v daném případě PJK zachoval, protože ty spleteniny jsou absolutně nechutné. Pokud to děláte za účelem, že by se vám povedlo přetáhnout nějakou dušičku, tak pláčete na špatném místě. Za mně: Ode dne, kdy jsem přečetla NZPJK a NZPJKBR, mám jasno. Svými city, na rozdíl od vás, jsem si naprosto jistá. Miluji PJKBR, BOHYNI PJKBR a celý tým Boží Rodiny. Miluji i Vás, ale neschvaluji vaše činy. Pevně věřím, že brzy na to přijdete.

Svatopluk Mára

Když jsem přišel na tento svět, bylo mi odejmuto vědomí kdo jsem a odkud přicházím. Ne ale tak dokonale, abych dokázal bez výhrad přijmout realitu tohoto světa. Ačkoli veškeré mé okolí činilo vše a využívalo každou příležitost, aby mne „vybavilo“ pro zdejší život, cítil jsem to jako násilí, které jde proti přirozenému stavu věcí, jaký mi bylo dáno si přece jen v hloubi duše pamatovat. A v tomto modu šel můj život: snaha se přizpůsobit, z toho vnitřní konflikt, který přerůstal ve vnější… Jak se hromadily rozdíly mezi „vzpomínkou na domov“ a realitou tohoto světa skrze vypozorované důkazy o tom, že takový svět přece OPRAVDU NEMŮŽE BÝT ZÁMĚREM BOŽÍM, intuitivní hlas sílil a pronikal I do vnějšího vědomí. Přes veškeré hledání pravdy jsem pro svoje poznání nenacházel opravdovou podporu. Teprve když jsem začal číst NZ PJK, bylo zřejmé, že jsem našel, co jsem postrádal, a úplně se ztotožnil s Pánem Ježíšem Kristem a Jeho/Její prezentací zde na Nule. Z této pozice (částečného, ale z hlediska tady a teď dostatečného) vědomí souvislostí nyní píšu tento příspěvek.
Vzkaz temnotám
Aby bylo možno vytvořit něco, co bude opakem, něčeho jiného, je nutné nejdříve poznat předlohu, jejíž co nejdokonaleji obrácený obraz má být vytvořen. Jinými slovy nelze vytvořit opak něčeho, co neznáme, o čem nemáme ani zdání… Toto je nevyvratitelné tvrzení, které je pravdivé samo ze sebe.
Stejně tak je nad míru jasné, ze například nenávidět něco, znamená to nejdříve poznat. Nelze nenávidět něco, co neznáme, nebo co dokonce neexistuje.
Pak je ovšem stejně pravdivá skutečnost, že tvořitelé „světa, jaký by byl bez tvořivé spoluúčasti a podpory Stvořitele všeho a všech“ vycházeli a stále vycházejí ze znalosti pravého Stvoření, k němuž fabrikují jeho opak, tedy negativ. Znát pravé Stvoření nelze bez vědomí a poznání existence pravého Boha Stvořitele, dříve Nejvyššího, nyní v Jeho/Její nové Přirozenosti pravého, jediného a nedělitelného Pána Ježíše Krista. Z toho nepopiratelně vyplývá, že hlavní protagonisté aktuálního odporu vedeného proti týmu Boží Rodiny a proti všemu, co se k němu váže, včetně samotného Pána Ježíše Krista a Jeho/Její druhé inkarnace na planetě Nula, tentokrát v těle Jany Kyslíkové, přesně znají Pravdu. Znát přesně tuto pravdu, je nezbytné k tomu, aby ji mohli deformovat, popírat, mrzačit, popřípadě formulovat její opak. 
A protože to vše skutečně také činíte, dopouštíte se lži, dopouštíte se svádění bytostí, které z různých důvodu nemají vědomí Pravdy, na falešnou cestu. To už není princip soutěže, který také jste vytvořili, ale ještě i její opak, tedy podvod, podraz… Ovšem, z hlediska mého, nikoli vašeho, jak jinak byste mohli naplnit záměr odpovědi na onu otázku.
To vše konáte zcela vědomě, záměrně, ale jistě i s příslušnými následky, výsledky a důsledky. To je něco, co na úrovni mé vnější mysli je mi mimořádně obtížné vám odpustit. Vše, co jste způsobili mně osobně, dokážu – částečně už zde, zbytek později – zpracovat a využít pro sebe i pro ostatní bytosti ve Stvoření. Nehledě na okolnost, že jsem inkarnací sem, do přímého kontaktu s NS, mohl naplnit první část své účasti v misi Boží rodiny.
Vše ostatní, vaše činnost a její výsledky v ZV, se děje s dovolením Pána Ježíše Krista, čili ze známých a dobrých důvodů, s konečným přínosem pro celé Stvoření, což akceptuji a tato skutečnost je pro mne svatá, zároveň mimo mé další komentáře.
Přijetím Pána Ježíše Krista jsem získal to nejlepší, co jsem zde získat mohl: jsem hrdý, že jsem v týmu Boží rodiny, že mohu sloužit Boží rodině. Jakkoli tady ještě velmi nedokonale, je mi to nejvyšším štěstím pro moji duši. Tím spíše, že se to stalo zde, na Nule, v přímém kontaktu s negativním stavem a navzdory jemu…
V jistém smyslu chci vyjádřit vděčnost všem bytostem, které dobrovolně a ze svobodné vůle přijaly svou roli podílet se na zmíněné odpovědi a rozhodly se zapřít svou pravou přirozenost a podstatu, zapřít svého Dárce života. Kdyby všichni byli jako já, dodnes by ta otázka visela ve vzduchu se všemi důsledky…
Já Jsem Svatopluk Djwhal Khul

Martin Mořkovský

S čistotou svého srdce a vírou dokonalý plán PJKBR sděluji Negativnímu Stavu, že útoky které nyní podnikáte jak na mě a na ostatních se míjí účinkem. A my, co zde zůstáváme, budeme s odvahou a láskou čelit všem dalším pokusům nás zlomit a s láskou budeme dál šířit Boží slovo.
Martin Mořkovský

Aleš Průša

Zdravím všechny, kteří se svobodně rozhodli číst následující řádky. 
Všechny pozitivní bytosti na této planetě věděli, že přichází na území jim nepřátelské, své výjimečné schopnosti, které jsou pro ně běžné a byly by pro ně pomocí pro zdejší život, nechali ve svém domovském světě. Kromě jediné, a ani ta není určena pro to, abychom sváděli boje. Proto tady nejsme, my nebojujeme. Pouze nabízíme a sami nic na oplátku nežádáme. Nabízíme to, co jste vy dosud nepoznali, jiný život. Svobodný, láskyplný, harmonický, tvořivý. To, co považujete za naši slabost, je naše síla. To, co považujete za vaši výhodu, je ve skutečnosti vaší slabostí. Uvažujte o tom a dávejte si dobrý pozor na to, co činíte. Všímejte si, zda se někdy nestalo, že se vaše činy obrací proti vám. Zeptejte se proč. Ptejte se i na ostatní věci, kterým nerozumíte. A když odpověď vyvolá další otázky, ptejte se dále. Ptejte se na cokoliv, nic před vámi nemá být skrýváno. Nemáte být otroky nevědomosti, znalosti vám dávají možnost sami se rozhodnout. Ve skutečnosti je toho velmi mnoho, co nyní nemáte, ale mít můžete. Chtít učinit takovou změnu však musíte sami. Zeptejte se také o kterépak naší zázračné schopnosti vám zde píši.

Renata Vlašínová

PT a RNG vědí, že dokud jim dáváme pozornost – energii (živíme je), nemůžeme se stát součástí jiné reality než té, které dáváme přednost. Čas neexistuje.
Přemisťujeme se neustále v paralelních realitách, to nám dává iluzi pohybu (času) a zároveň možnost rozhodování – svoboda volby.
Volíme si v každém okamžiku, do které paralelní reality chceme vstupovat. 
Do 5D se můžeme přemístit bez zatížení, pouze ve vysokých vibracích lásky. 
PT/RNG vědí, že pokud jim budeme chtít s konvertováním pomáhat v těchto podmínkách, a oni skutečně o toto zájem zřejmě nemají, pak naší dobrosrdečnost využívají k vaší nemožnosti převibrovat. To může vyvolávat různé ego stavy.
Domnívám se, že PT a RNG vědí už vše. Oni už jen potřebují (k možné konverzi), abyste se přemístili do 5D a z takové pozice pak můžete PT, RNG a všem přisluhovačům vytřít zrak a oni pak mohou svobodně volit, co si zvolit a nezvolit.
Obávám se, že PT a RNG nemají momentálně žádný zájem (důkaz relevantní pro ně, pro ně čitelný) konvertovat, ale napadat PJKBR a Misi Boží rodiny, aby tyto důkazy nikdo do 3D nepřinesl. Už kvůli tomu, že by mohli přijít o svoji potravu, o své baterie, o svůj pseudoživot.
Je to jejich plán.
Představuji si to tak, že se krůček po krůčku přemisťujeme v paralelních realitách do takových realit, které jsou více a více shodné s naším záměrem – přemístění do 5D. Jestliže je naše vědomí stále přikované k PT/RNG a jejich zesměšňování našich snah, pak je velmi velmi obtížné mít myšlenky v jiných realitách, pohybovat se tam, kde chceme. Pokoušení je možné skrze naše ego, naše srdce (PJKBR) zná všechny možnosti a vybírá pro nás ty optimální. Mozek a ego programy umí pouze opakovat, co už znají. My nejsme tělo, jsme duše, které mají (dočasně) tělo. Ztotožnění se s tělem, mozkem, egem – tady mají PT a spol. úrodnou půdu.
Z pozice ze srdce se nám otevírají nekonečné možnosti (verze realit) a my jen dovolujeme (přitahujeme), co právě potřebujeme nejvíce a je shodné s plánem naším od PJKBR.
PT a RNG nás drží v tomto prostoru (na 0) prostřednictvím našeho ega a my jim to dovolujeme naší pozorností, naším vědomím. 
Nejprve přemisťujeme své vědomí tam, kam chceme jít.
Vše již existuje. Potřebujete se pouze přemístit. Tím zmizí tlak a třeba bude i méně zesměšňování, protože se záměr stane skutečností. Kdokoliv vás pak po přemístění bude chtít zesměšňovat, sám se zesměšní. A pak tu také musí někdo zůstat, aby manifestoval, co si nevolit. Snahy o zesměšňování neustanou ani po vašem přechodu do 5D. 
Satan utočí na naše smysly. I Ježíš Kristus byl (dočasně) pokoušen satanem. Jeho sebezapření bylo silnější než hlad a smrt. To podstoupil kvůli nám. Satan věděl, že kdyby se mu podařilo otřást důvěrou v Boha, zvítězil by. Boží syn však neměl zapotřebí dokazovat satanovi své božství nebo mu vysvětlovat důvod svého ponížení. I někteří zkušení obhájci pravdy selhali, když jejich tělo opustily síly, ochabla jejich vůle a přestali vkládat svoji důvěru v Boha. V moc božího slova a v zaslíbení. Jen tak unikneme zhoubě, převibrování nemusí být primárně důkazem, ale nutností, máme-li žít božím slovem. 
Přeji nám všem mnoho lásky nejen s osvětlováním.

Lucie Čermáková

Věnováno pseudotvůrcům, renegátům a jejich přisluhovačům
Ráda bych chtěla poděkovat všem výše jmenovaným za účast v experimentu, který zobrazuje život bez Boha, nyní Pána Ježíše Krista, brzy Pána Ježíše Krista Boží Rodiny a jeho duchovních principů lásky. Bez vás by se tento experiment nemohl zobrazit a dohrát do konečného finále. 
Všem bych chtěla říci, že vy všichni, kteří jste nyní peklech a zde na zemi ( Nula), jste tu dobrovolně a se vším jste souhlasili, co nyní zažíváte. Vše z předchozí domluvy s PJK vám bylo vymazáno, aby se vše mohlo odehrát a tak zobrazit život bez PJK a jeho duchovních principů lásky. Až se veškeré otázky zodpoví, tak PJK tento celý experiment ukončí a dá všem možnost si vybrat, zda přijmou jeho láskyplnou náruč a vrátit se zpět do pozitivního stavu, nebo vám život odejme. Aby tak dále mohl pokračovat láskyplný život bez jakékoliv kontaminace negativního stavu. 
Nyní máte možnost se obrátit s prosbou a žádostí o odpuštění všech vašich negativních činů, kterých jste se dopustili, přímo na PJK a jeho spolupracovníků, kteří čekají, až je zavoláte a požádáte je o pomoc při konverzi do pozitivního stavu. Po přijetí Jeho nové přirozenosti budete přivedení do nové školy, kde se budete učit všem duchovním principům lásky a všech jeho knih NZPJK, které PJK nadiktoval p. Petru Danielovi Francuchovi a další pokračování, které už bylo přímo psáno přímou inkarnací PJK v ženském těle, Janou Kyslíkovou, zde na zemi ( Nule ) a
tak postupně budete připravováni na nový život plný lásky v pozitivním stavu . Všechny tyto knihy slouží k ukončení negativního stavu. Byli psaný tak, aby si každý různě duchovní úrovně našel to, co potřebuje a mohl stoupat po své cestě za PJK. Svou konverzí a přijetí nové přirozenosti PJK tak ukážete všem bytostem pekel, že s láskou a odpuštěním se lze vrátit zpět do jeho milující náruče. 
V případě vašeho rozhodnutí konvertovat do pozitivního stavu jste přímo chránění PJK a nemusíte se obávat vašich pseudo-bohů Alláha a Acrie ( zde inkarnované Moniky Novákové ) a spol. , kteří se snaží za každou cenu, aby pravda nevyšla najevo a tak všemožnými způsoby házejí špínu na Misi Boží Rodiny v jejím čele Jany Kyslíkové, přímé inkarnaci Pána Ježíše Krista a všech spolupracovníků, kteří šíří knihy Nového Zjevení Pána Ježíše Krista a pokračování NZPJKBR a tak pomáhají k ukončení negativního stavu a konverzi bytostem v peklech. Vše je pod vedením našeho Pána Ježíše Krista a s jeho ochranou a péči snášíme veškeré útoky od vašich pseudo-bohů a jejich přisluhovačů. 
I přes veškerou snahu , kterou máte proti Janě Kyslíkové a týmu Boží Rodiny Vám všem odpouštím a přeji vám, abyste brzy byli v náruči pravého boha jménem Pán Ježíš Kristus, brzy Pán Ježíš Kristus Boží Rodina. 
S láskou všem děkuji 
Lucie s pomocí PJKBR

Helena Curiová

Můj vzkaz Pseudotvůrcům a Renegátům i dalším bytostem ZV. a těm vtěleným zde na planetu Nula ve 3. D. 
Těším se na ten den, kdy vy i my budeme zbavení ovládání a iluze NS a nebudeme zatížení ničím z NS. Až procitnete ze spánku a přijmete pomoc PJKBR, Absolutního stvořitele a jediného rodiče všech bytostí v celém multivesmíru, který / která na vás čeká s otevřenou náručí plnou lásky a odpuštění .Těším se na ten den, protože už nikdo nebude muset trpět ničím a bude žít v lásce a dostatku všeho, společně s PJKBR a dalšími úžasnými bytostmi v pozitivním stavu na věčnost. Těším se, až se poznáme tváří v tvář nezatížení a již v přátelských rozhovorech bez zášti a násilí. Milujeme i vás – vaší boží jiskru, ale zároveň neschvalujeme vaše negativní jednání a chápeme, že netušíte, co činíte , protože kdyby ano, nedělali by jste to. 
Důvod, proč zde nepíší o praktikách NS, je ten, že vše již bylo řečeno.

Hana Vavřinová

Moniko, už je to docela dlouhá doba, co sis mě odebrala z přátel, ale díky Janičce Ti tak mohu předat snad poslední vzkaz, který pro Tebe mám. Nejednou jsem Ti psala, že v Pravém Stvoření čas neexistuje, a proto stále věřím, že už brzy najdeš tu správnou cestu k pravému PJK. Musíš být moc smutná duše, které chybí Láska a milující náruč… Moniko, z Tvých slov, která jsou tak ledová, že Ti z nich samotné musí běhat mráz po zádech, necítím ani špetku mírumilovnosti, pokory a láskyplnosti… Jen samý jed. Měj se víc ráda, miluj se, usměj se na sebe  Věř, že jen tehdy poznáš a ucítíš tu jiskřičku PJK někde hluboko v sobě. Krásně jsi popsala své zapouzdřené srdce v tom hologramu. To nebyla Jana, DCBR ani BR, ale Ty a Tvé srdce s Tvým ještěřím manželem a Tvými přisluhovači s červenou kůží a šediváky. To Ti Alláh ukázal Tvou rodinu, Moniko, Tvůj domov… Proto všechny příběhy, které píšeš na svůj profil, pocházejí z negativního stavu ze zóny vymístění. Jsi tak zaslepená Endrissem, že si ani neuvědomuješ, jak moc ho pořád obhajuješ… Nikdo jiný nemá tolik detailních informací z negativního stavu, cos popsala Ty… Kdo si opravdu myslíš, že jsi?!? Zkus se někdy zaměřit na Lásku a už konečně začni být upřímná sama k sobě! A tyto slova patří nejen Tobě, ale všem bytostem, které ani netuší, že třeba dělají něco špatně… Zastavte se nad svými životy a podívejte se vnitřním srdcem, jak doopravdy žijete a jak moc svým jednáním někomu ubližujete… Jednou stejně každý pochopí, že to NEJ v životě je Láska, tak proč to pořád prodlužovat a nechat tak trpět nespočetné množství bytostí? Začněte se milovat, odpusťte si, nikdy není na nic pozdě  Nejvíc Lásce blízká je rodina… Boží rodina… Absolutní je Pán Ježíš Kristus, bohyně Jana a jejich dvě děti. Je to naprosto logické a srdci blízké, aspoň tomu mému… Zkuste to taky, dejte jim šanci, stačí jen otevřít své srdce a následovat intuici. Poproste PJKBR o pomoc a věřte, že jedině v pozitivním stavu je život věčný Posílám Lásku všem bytostem do ZV i všem na Nule 
Hana

Alois Nekola

Všem Bytostem Antivesmíru,
před rokem a půl jsem přijal bezpodmínečně do svého srdce Zeuse při odchodu z pekel, jeho pravou podstatu a zároveň přítomnost PJKBR v něm, a na tomto základě i každou bytost v anti-vesmíru a na planetě Nula, absolutní zlo neexistuje a tudíž ani v žádné bytosti. Nesouhlasím se žádným zlem, pouze ho dovoluji pro poučení všech a volbu co nevolit. Těším se, až tento experiment (nesmysl) splní svůj účel, pro který byl dovolen a nastane plné srovnání co je pravý život od jeho opaku s učiněním konečné volby a bude moci plně začít nový cyklus času v plnosti všech potenciálů pozitivního stavu, s přijetím Pána Ježíše Krista, v nejnovější přirozenosti Pána Ježíše Krista Boží Rodiny, do svého srdce a pomáhat Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině s přípravou a ukončováním negativního stavu a návratem všech sestřiček a brášků k PJKBR. Až splní svůj účel, pro který mu bylo dovoleno být aktivovaný.
Alois Nekola

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email