VÝROČÍ NANEBEVSTOUPENÍ JEŽÍŠE KRISTA

Děkuji Míšo

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní přátelé a spolupracovníci Boží rodiny,

   dnes 19. 5. uplynulo 1991 let od nanebevstoupení mojí první přímé inkarnace v těle Ježíše Krista, kdy jsem nechal svůj duplikát, do nějž jsem vložil Ježíšovu duši na konci třetího dne od ukřižování, zmizet z této reality pomocí kosmické lodě vesmírných lidí. Tento vesmírný prostředek musel být kvůli tehdejšímu chápání lidí zahalen v oblaku páry, aby vůbec mohlo dojít k částečnému pochopení a přijetí této nezvyklé události. Planeta Nula a její obyvatelé jsou už velmi dlouho v izolaci od pozitivního i negativního stavu, proto od dokončení pádu Nuly až do roku 27, kdy během šesti týdnů došlo k ukřižování, vzkříšení a nanebevstoupení, nemohl žádný lidský tvor tuto realitu opustit jinak, než smrtí své fyzické schránky. Podmaněním negativního stavu, očištěním jeho elementů obsažených v lidském těle od Pseudotvůrců a jejich opětovným vložením do absolutní povšechnosti jsem díky dokonalému duplikátu, zbaveného všech abnormalit, mohl jako první v historii tohoto hrubohmotného světa odejít z této dimenze do jiné reality pomocí kosmické lodi vesmírných lidí, která mne vyzvedla blízko Jeruzaléma, abych ve svém poslání pokračoval nikoliv ve vyšší realitě Pravého Stvoření, nýbrž v nižším vibračním stupni zóny vymístění, kde jsem prošel všemi úrovněmi pekel až na jejich nejnižší stupeň, abych získal zkušenost se životem v rozporu s duchovními zákony a dal každému možnost kdykoli konvertovat do pozitivního stavu. Na konci roku 1987 pozemského času došlo k dokončení poslání první inkarnace Nejvyššího, kdy nastalo splynutí relativní duše Ježíše Krista s absolutní povšechností, čímž jsem nabyl/a Nové přirozenosti. Od té doby je mé pravé a jediné jméno Pán Ježíš Kristus, v novém cyklu času Pán Ježíš Kristus Boží rodina.

   Okamžik převibrování mojí druhé přímé inkarnace Jany, která jako první v dějinách opustí 3D zážitkem převibrování, se tímto výročím velice přiblížil. Jak víte, boží duch a duše již obývají oblast duchovního a intermediálního světa 5. dimenze nového Multivesmíru, nyní už stačí přesunout do této oblasti i mojí fyzickou schránku, jejíž stará část bude rozložena na atomy, načež bude nahrazena dokonalým jemnohmotným tělem. Tak započne nejdůležitější etapa transformace lidstva, při níž tým Boží rodiny bude působit zcela neomezeně na Nule, v Pravém Stvoření i v zóně vymístění. I mnozí z našich dočasných nepřátel budou schopni procitnout, pochopí dar milosrdenství a spásy a vydají se na cestu zpět do naší milující náruče. Na jiné nezapůsobí ani očitá svědectví, zázraky a Událost/Varování, kdy se každému obyvateli této planety zjevím osobně, počet těchto zarytých odpůrců se zatvrzelým srdcem však bude v konečném důsledku klesat. Všechna skrytá pravda vyjde na povrch, to nicméně neznamená, že ji každý bude hned ochoten přijmout. Vše je ovšem tak, jak má být, není nic, s čím bych nepočítal, neexistuje žádná bytost, s níž bych neměl plán, kterým ji budu moci přivést zpět k pravému životu.

   Společně oslavíme start Mise Boží rodiny, poté završení první vlny odchodu lidstva do pozitivního stavu a nakonec i samotný konec jsoucna a bytí antivesmíru, který po zodpovězení na otázku: „Jak by vypadal život bez Boha a Jeho/Jejích duchovních zákonů?“ ztratí veškeré opodstatnění a bude eliminován. Miluji všechny bez rozdílu a těším se na okamžik, kdy i ta nejposlednější sentientní entita odvracející se od lásky bude osvobozena ze zajetí a falešné reality, aby se mohla zcela svobodně rozhodnout, zda si přeje konvertovat, očistit se, získat novou identitu, rozvíjet láskyplné vztahy s ostatními, budovat nové harmonické světy v jediném pravém Multivesmíru a na věčnost se vyvíjet k dokonalosti Pána Ježíše Krista Boží rodiny.

   Děkujeme vám za účast v této etapě transformace, která vstoupí do historie a z níž se budou učit i budoucí generace. Těšíme se na setkání s vámi v kterékoliv době a místě.

S láskou k vám všem,

Pán Ježíš Kristus Boží rodina | 19. 5. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email