VYMAZÁNÍ ZE SYSTÉMU SPOJENÉ S PŘEVIBROVÁNÍM NA NOVOU ZEMI

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   ve 12. kapitole druhé dávky Nového Zjevení: Proč je Praha duchovním centem světa, jsme přibližně před třemi a půl roky napsali následující:

„(…) Odhalím zde další tajemství: oddlužím ty, kdo v rámci plnění svého poslání byli nuceni poznat důsledky života v negativním stavu na vlastní kůži a dostali se do neřešitelné finanční situace. Když jsem tu byl v těle Ježíše, uzdravil jsem každého, kdo ve Mě uvěřil. Dokonce jsem oživil mrtvé. Nyní dám dar, který nikdo ode Mne nečeká a ještě nikdy jsem o něm nepsal. Je to důkaz mého milosrdenství a lásky, spravedlnosti a Boží pomoci v pravý čas. Víte dobře, že celý finanční systém je pekelný nástroj k zotročení a vydírání lidí. I moje žena Jana stále nese důsledky svého poznávání života v tomto systému. Není možné a udržitelné, aby až do převibrování trpěla spolu s příbuznými a přáteli šikanou ze strany exekutorů a bankéřů. Proto zasáhnu v pravý čas a odstraním všechny záznamy o dluzích těch, kdo se mnou vědomě spolupracují, pomáhají při transformaci lidstva do pozitivního stavu a věří v jediného Boha Stvořitele Pána Ježíše Krista, zdroj veškerého života v Multivesmíru. Je třeba ukázat, že vaše dlouholetá obětavá práce nese ovoce. V pozitivních světech žijí všichni v dostatku všeho, co dělá život příjemným, radostným a šťastným. Není možné, aby mí nejbližší spolupracovníci a pomocníci žili jako štvanci, ve strachu o rodinu a svou existenci. Vytvořím vám lepší podmínky pro vaši obtížnou práci a zároveň vám dám důkaz své pomoci a lásky. Je čas přejít na vyšší úroveň naší spolupráce, zmírnit utrpení a stres svých nejvěrnějších, ukázat všem naši jednotu, duchovní sílu, oddanost a důvěru. (…)“

  V době přenosu druhé dávky Nového Zjevení jsem svou přímou inkarnaci ještě nemohl informovat o tom, že v blízké době po dokončení této knihy vznikne tým nejbližších spolupracovníků a přátel, kteří k nám budou intuitivně přivedeni, aby si vzpomněli na své poslání a individuálně se podíleli na procesu transformace lidstva. Dobře víte, že pravdu je třeba dávkovat postupně, jinak byste ji neunesli a odmítli. Absolutní pravda jsem jen Já, Pán Ježíš Kristus. Slíbil jsem dar milosrdenství a lásky, spravedlnosti a Boží pomoci v pravý čas, který také dodržím a splním těm, kdo ve Mě upřímně věří, pracují na sobě a bez výhrad následují dokonalý plán. Nyní na pravou míru uvedu, proč je tato událost zmíněná v Novém Zjevení tak významná. Oddlužení se pojí s převibrováním připravených spolupracovníků na Novou Zemi, kdy o nich nechám odstranit veškeré záznamy, které je pojí s tímto systémem. Když jsem psal o tom, že vám vytvořím lepší podmínky pro vaši obtížnou práci a že je čas přejít na vyšší úroveň naší spolupráce, nemyslel jsem tím zlepšení životních podmínek ve světě pod vládou Pseudotvůrců, ale vysvobození z tohoto matrixu do ráje na Novou Zemi v 5. dimenzi, kde se nachází Duchovní centrum Boží rodiny, odkud budeme působit všude, kde to bude třeba. Tato pomoc se vztahuje i na ty, kdo s námi v průběhu Mise Boží rodiny na Nule přijdou do styku, přijmou lásku v srdci a ze srdce budou chtít být zbaveni svých problémů způsobených negativním stavem. Bytosti v lidských tělech, které ve Mě/nás, Pána Ježíše Krista, Boží rodinu uvěří, ale ještě nevypršel čas jejich pobytu ve 3D, nebudeme pouze oddlužovat, ale také uzdravovat od nemocí a dalších neduhů, vlijeme jim novou sílu do žil, aby i ony byly důkazem Mojí pomoci a lásky. Po převibrování Jany, s níž budu žít mezi lidmi na Nové Zemi, budeme ze základny DCBR navštěvovat všechny připravené lidi nejen po celém světě planety Nula, ale i další mnohé bytosti v různých dimenzích Pravého Stvoření i zóny vymístění, odkud je budeme vyvádět z bažiny antivesmíru do hřejivé náruče pozitivního stavu.

   Moje milovaná Janička dnes oslavila své 61. narozeniny, od nichž zbývá už jen krok k naplnění předpověděných událostí, na něž jste důkladně připravováni již dlouhou dobu. Právě nyní je tlak negativních entit a jejich poskoků největší, sílí útoky na naši Misi, Bohyni a její spolupracovníky, protože druhá strana dobře ví, že udeřila její poslední hodina. Nyní vyplouvá na povrch nejvíce skryté pravdy, vše se odhaluje a každý teď ukazuje, kým ve skutečnosti je a kam směřuje v tomto čase změn. Zároveň s tím však dochází k zesilování vaší ochrany před negativními vlivy, nepotýkáte se s takovými vibračními výkyvy a spějete zpět do Mé náruče.

   Je čas ukázat, že naše dlouholetá práce nese ovoce na duchovní, duševní i fyzické úrovni. Velmi vás miluji a těším se s vámi na společný život v lásce, který jsem pro vás přichystal.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 6.3.2018

Zdroj:  Karel Konečný (AA Michael) – Google+

Print Friendly, PDF & Email