Vláda Antikrista

   Ilumináti neustále hledají možnosti a způsoby, jak vyvolat dramatickou globální událost, která by ospravedlnila zavedení jejich totalitního režimu zvaného „Nový světový řád„. Tomu bude předcházet pod záminkou modernizace a otevření církve zavedení nového světového globálního náboženství, které přinese zdánlivý mír, jednotu a lásku. Ve skutečnosti to však bude jen trik a podvod.

   Jakmile se podaří vyvolat rozdělení a rozvrat církve, potom, co falešný papež učiní v tichosti nenápadné, ale radikální kroky ke změně církve, jejího učení a rituálů, jakékoli jiné uctívání Boha než oficiálně povolené, bude zakázáno a perzekuováno. Zejména křesťanství a judaismus. Objeví se velké množství celebrit, státníků, proroků a channelingů napojených na síť iluminátů, kteří budou všechny přesvědčovat o novém šťastném náboženství a potřebě nového světového řádu. Budou ho nadšeně vychvalovat. Média budou zcela pod jejich kontrolou, jakékoli svobodné informace budou zakázány. Všechny svobodné a nezávislé zdroje a kanály budou odpojeny. Jakmile dojde k ovládnutí mas lidstva, bude jakékoli náboženství zcela zakázáno a dojde k plánované redukci světové populace. V projektu se počítá také s prosazením jednotné virtuální digitální globální měny ovládané ilumináty, tak aby každý, kdo bude chtít prodávat a kupovat, byl nucen přijmout čip, bez něhož nebude možné se na globální měnový systém napojit a provádět jakékoli transakce. Tímto čipem by měl být každý označen, dálkově sledován, ovládán a v případě potřeby i okamžitě usmrcen.

   Mnoho pokusů iluminátů již selhalo, ale ve finální fázi, v bodu který určí Bůh, jim to nakonec bude umožněno, jakmile falešný papež nenápadně a v tichosti prosadí potřebné a radikální změny. Je možné, že k jejich plnému zavedení dojde až v době převibrování do 5D během tří dnů temnoty, po jejichž skončení už tady ve 3D realitě nikdo z těch, kdo na Zemi nemají být, nebudou, takže toto ďábelské peklo nebudou muset zažít. Většina lidí však zřejmě v této realitě zůstane na Zemi i nadále a budou vystaveni vládě antikrista. Budou-li ještě chtít svoji duši zachránit, budou muset projevit tu největší odvahu a nepřijmout identifikační znamení. Přesto však mnoho lidí ještě ani v této době neprohlédnou tuto lest a uvěří, že je to pro ně záchrana a jediná možnost. Dobrovolně tento cejch příjmou a ztratí na věky svoji duši.

   Cílem Boha není Ilumináty zničit, protože oni jen hrají svojí úlohu, kterou mají na základě svobodné vůle, kterou Bůh člověku dal. Zlo musí zničit samo sebe, dřív, než začne Nový věk lidstva. Bůh nikdy nezasahuje proti svobodné vůli lidí, pokud si zvolí zlo a ani za něj nenese odpovědnost. Proto se proroctví musí naplnit. Satanovi nohsledi dobře ví, že jejich čas je krátký a jejich dny jsou sečteny. Přesto ale doufají, že když se jim podaří ovládnout svět a získat lidské duše, kterými se udržují naživu, tak přežijí. To ale není pravda, celá jeho armáda bude zničena. A s ní všichni lidé, kteří mu podlehli a uvěřili…

| Zdroj: http://avalon24.eu/konec-veku/antikrist-a-iluminati/
Příspěvek od Michal Rafael – https://www.facebook.com/profile.php?id=100010962309357&hc_ref=ARReiL1hQl-Z7f7GAXvUkjWvQT8M-KYN-ueE32WN3aKE3CaROoh3KGPeU1sYOB7Rc9w&fref=nf&pnref=story

Převzato:  Karel Konečný (AA Michael) – Google+

Print Friendly, PDF & Email