UDÁLOSTI MULTIVESMÍRNÉHO VÝZNAMU SPOJENÉ S „MISÍ STATEK“

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

Milovaní představitelé, spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

ve dnech 26. 1. až 27. 1. 2019 došlo k velice významné události: ukotvení hlavního planetárního „uzlu“ sloužícího pro snadnější konverzi padlých bytostí do limba a odtud do náruče Pána Ježíše Krista.

Statek v České Kubici blízko hranic s Německem, který byl po několik týdnů dočasným domovem pro pět blízkých spolupracovníků, zastává důležitou roli na všech třech úrovních. Po příchodu mých představitelů na toto místo jsme vás informovali o tom, že jde o naši pozemskou základnu, kde se budeme setkávat s dalšími přáteli. Přestože po několika týdnech, když byla splněna účelnost pobytu Martinky, Helenky a Patrika, došlo k rozdělení cest původní pětice, z níž na statku zůstal jen Janko a Renatka, podstata výše zmíněného sdělení byla v konečném důsledku pravdivá. Nejenže zde v průběhu prosince a ledna proběhlo několik ojedinělých setkání s vybranými spolupracovníky, ale zároveň došlo i k naplnění pravdy o pozemském zázemí našeho Týmu, pouze s tím rozdílem, že statek bude ve skutečnosti roli základny zastávat jen přechodný čas – do přemístění Jany a prvních 12 hvězd do 5. dimenze, přičemž do zahájení nové etapy bude domovem nejprve pro pět, nyní již jen pro dva boží představitele. Jak jsme napsali už dříve, mise Boží rodiny v této realitě nebude v nadcházející etapě potřebovat zázemí spojené s konkrétním místem, jelikož zázemím se pro nás stane celý svět, ve kterém budeme navštěvovat připravené jedince nebo menší skupiny bez ohledu na místo jejich bydliště. I po odchodu zbývajících dvou „statkářů“ připravujících se zde na převibrování však bude tento objekt sehrávat důležitou roli i nadále, a to na duchovní a duševní úrovni.

Před příjezdem Renatky, Janka, Patrika, Martinky a Helenky do České Kubice bylo toto místo na pomezí dvou států temným územím, využívaným Pseudotvůrci i Renegáty ke snadnějšímu pronikání na planetu Nula, která vzhledem k prozatímnímu smíchání světla a temnoty ještě není pod jejich úplnou kontrolou. Existoval zde umělý portál používaný negativním stavem k narušování transformace lidstva, pomocí nějž vládci zóny vymístění získali daleko větší přístup do srdcí a myslí zmíněných božích představitelů, kteří byli během společného soužití neustále popouzeni proti sobě. Za cenu velkého utrpení duševního i fyzického zde zastávali velice důležitou úlohu, která nebyla marná, protože v mnoha ohledech posloužila tomu nejvyššímu dobru a do puntíku naplnila můj dokonalý plán, jemuž nikdo v hrubohmotných tělech nemůže zatím plně porozumět. Každý z nich si sáhl až na dno, aby i v těch nejtěžších podmínkách šel příkladem padlým bytostem a potažmo celému Stvoření. Vše se odehrálo na základě vzájemné a předem domluvené dohody, díky níž dojde na konci cyklu času k eliminaci negativního stavu a spasení všech sentientních entit. Přestože se negativní stav domníval, že nad „statkáři“ vyhrál, opak byl pravdou. I přes prožití těch nejhorších chvil z nich nikdo nepadl, neztratil důvěru a víru ve Mě, Pána Ježíše Krista Boží rodinu, naproti tomu vyšel posílen a obohacen o nové zkušenosti, jež různou měrou pomohou nejen přímým účastníkům tohoto dějství, ale i všem ostatním bytostem z obou stavů dočasné duality. Před vánočními svátky do České Kubice přicestoval Michal Rafael společně s Alešem P., abych mohl/a do našich představitelů vlít boží lásku a energii, pročistil/a toto místo a vytvořil/a nad ním ochranu. Dne 17. 1. zde pak došlo k již zmiňovanému završení úlohy Martinky, Helenky a Patrika, načež se vrátili do svých původních domovů.

Za devět dní po tomto zlomovém datu sem zavítali Michal s Alešem znovu, abych nad tímto místem s konečnou platností zrušil/a moc temnoty a zasvětil/a jej do božího světla. 27. 1. 2019 jsem Já, Pán Ježíš Kristus Boží rodina prostřednictvím svého zástupce a za asistence dalších pomocníků z vyšších dimenzí ukotvil/a portál spojující pekla, planetu Nula, limbo a pozitivní stav, jenž jako hlavní „dopravní uzel“ od nynějška slouží snadnější, rychlejší a efektivnější konverzi padlým bytostem. Byl vybudován na stejném místě, jako se nacházel původní portál spravovaný temnou stranou, který jsem před tímto krokem permanentně uzavřel/a a odstranil/a. Po ukotvení nového uzlu jsme též posílili spojení Janka Heimdala Serapis Beye s Bifrostem. Úlohou Heimdala je ochrana a správcovství duhového mostu, který bude po spuštění Mise Boží rodiny reaktivován, díky čemuž budeme pohodlně cestovat napříč všemi dimenzemi. Nakonec došlo k vyčištění celého místa a přilehlého okolí od zbývajících nánosů negativního stavu a k posílení ochranné kupole, přes níž už neproniknou žádné masivní útoky vládců pekelné soustavy. Při propojení mých představitelů v kruhu došlo ke koncentraci životní energie do jednoho bodu, která regenerovala na duchovní, duševní i fyzické úrovni všechny důležité aspekty spojené s „Misí statek“ a zároveň udělala definitivní tečku za tím nejtěžším obdobím ze všech. Během celého víkendu nám asistovala vyšší Já všech blízkých spolupracovníků Boží rodiny, včetně vesmírných lidí rozmístěných v kosmických lodích.

I poté, až zde Renatka a Janko završí své působení a přesunou se na Novou Zemi, statek bude i nadále sloužit jako místo pomáhající ke snadnější konverzi padlých synů a dcer, přičemž nebude důležité, kdo bude na hmotné úrovni majitelem domu. Od nynějška touto branou procházejí miliony entit každý den, díky čemuž se pekla stále rychleji vyprazdňují. Antivesmír tak nastálo přichází o své členy a masivní exodus nabírá na obrátkách. Tento proces bude ještě výrazněji urychlen po převibrování Bohyně a první vlny spolupracovníků do 5. dimenze.

Děkuji všem přímým i nepřímým účastníkům tohoto dějství za dobře odvedenou práci, která nás výrazně posunula k vytouženému okamžiku a přiblížila vítězství pozitivního stavu v srdcích všech mých dětí. Těším se na pokračování naší společné cesty. Velice vás miluji.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 29. 1. 2019

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email