Tajemství Amenti

   Ráda bych tu dnes pohovořila o textu, který by dle mého názoru neměl ujít vaší pozornosti – Tajemství Amenti aneb O čem to všechno je. Autor Petr Penguin v něm nabízí výtah toho nejpodstatnějšího z veřejně publikované knižní série VOYAGERS a dále pak z materiálů celosvětové studijní skupiny Amenti Projekt

   Ovšem zdroj těchto zásadních informací je ještě jinde: je jím 12 kovových disků – nosičů dat, které fyzicky existují a obsahují zašifrované holografické záznamy o všem, co se týká našeho vesmíru, o civilizacích a evolučních změnách od jeho vzniku před 950 miliardami let (!) a dále osahují i scénáře možného dalšího vývoje. Tyto disky, které jsou mimozemského původu, byly před 246 000 lety darovány tehdejší pozemské Uritské kultuře jako ocenění jejího přičlenění k vesmírné mírové smlouvě zvané Smaragdová úmluva.

   Jejich součástí je také objasnění pokročilých technologií, protože lidstvo bylo začleněno do společenství Strážců a ochránců Univerzálního chrámového komplexu našeho vesmíru. Najdeme zde informace o mechanismu tvoření zakladatelských ras, fyzice univerzálního jednotného pole, o zákonech jednoty a také o posvátných spirituálních vědách a technikách Vzestupu skrze Merkaba těla. 

   Neméně zajímavé jsou i informace dějepisného charakteru: jak zanikla Lemurie, co přivedlo ke zkáze Atlantidu, jakou skutečnou roli v historii sehráli Thoth, Mojžíš, Hermes, Achnaton, Ježíš nebo například Merlin a mnozí další. Kdo v naší současnosti stojí na které straně barikády a hlavně – co je a proč vznikla Sféra Amenti.

   Kromě malých CDT disků bylo součástí tohoto daru také 12 pečetních štítů, které umožňují otevřít hvězdné brány Univerzálního chrámového komplexu našeho vesmíru. O tyto artefakty, ale nejen o ně, zuřila v dávné historii nejedna hvězdná válka trvající celé miliony let. Pokud by se totiž dostaly do rukou sil vesmírného Zla – v textu jsou označovány souhrnným názvem Soupeři – velmi pravděpodobně by došlo k zotročení nejen naší planety, ale i dalších míst našeho vesmíru. Mnohé civilizace by se dostaly do područí Zla – a „o tom to dnes všechno je“.

   Tento text nám pomůže pochopit, co je onen dnes tak skloňovaný „vzestup“ a proč se lidstvo planety Země stalo aktivním – a nesmírně důležitým – účastníkem velkolepého kosmického dění, které se v současnosti blíží k zásadnímu rozuzlení.

   Upozorňuji potenciální čtenáře, že text rozhodně není lehkým čtením ke křížovce a nedělní kávě a čtenář se velmi snadno může utopit v obrovském množství dat, názvů a informací. Ale co bychom chtěli – hovoří se tu přece o dění v minulých více než devíti stech miliardách let 🙂

A nezapomeňte – je třeba číst se zdravým odstupem, ale zároveň s otevřenou hlavou!

K ochutnání nabízím jednu partii.

   A nyní si představme, že všechny tyto energetické matrice DNA všech 1728 inkarnátů pouze jednoho Krista jsou „technicky“ udržovány v analogické multi-planetární matrici DNA, potažmo v jakémsi propletenci morfogenetických planetárních polí všech, na evoluci se podílejících planetárních systémů. Můžeme si tak učinit jen mlhavou představu o jakési ohromné pavučině – matrixu, přičemž morfogenetické pole planety Tara, domovského místa lidské rasy, je pouze jednou systémovou částí tohoto vzájemně zcela propleteného ohromného spirituálního celku.

   A do této pavučiny přišel katastrofální, zničující výbuch. Určitě si umíte představit, jak byla část této pavučiny, toto planetární morfogenetické pole, „roztrháno na kusy“ a jak byly zpřetrhány jeho vazby na své okolí. Myslím, že není nutné popisovat, co to vlastně znamenalo pro jednotlivé inkarnované členy Duchovních rodin, když takto násilně došlo k totální ztrátě vazeb mezi jednotlivými částmi inkarnovaného Vědomí (zejména taranských Duší), a ty tak přišly o svá vzájemná propojení a zkušenosti. Jednoduše řečeno to zastavilo možnost evolučního návratu, nádechu či vzestupu inkarnovaných částí Vědomí, protože byly ztraceny nebo dezintegrovány příslušnosti fragmentovaných částí Vědomí inkarnátů od svých Duší a Duší od svých Duchů. Prostě došlo k zpřetrhání vazeb mezi prvním a druhým a druhým a třetím evolučním patrem, čímž došlo k zastavení evolučního koloběhu. Tolikrát, na mnoha místech správně uváděná Jednota lidského vědomí byla hrubě porušena.

   Tuto situaci bylo bezpodmínečně nutno řešit, neboť pro dezintegrované části Vědomí, tedy lidské inkarnáty, kteří zahynuli v okamžiku katastrofy Tary, to v podstatě znamenalo nejen okamžitou smrt fyzickou, ale potenciálně i smrt duchovní. Přemýšlením nad tehdy vzniklou situací si lze uvědomit složitost této situace, kdy tato dezintegrace se netýkala všech Duchovních rodin, a těch, kterých se týkala, se týkala v různé míře zasažení podle aktuální inkarnační situace v okamžiku katastrofy na Taře. Bez dalšího komplikovaného výkladu si rovnou uveďme, že řešení vedoucí k nápravě a opětovné integraci fragmentovaných Vědomí do svých Duchovních rodin bylo nalezeno v podobě vytvoření kopie potřebné části taranského morfogenetického pole Duchovní kristovské rodiny, prostřednictvím které se mohly fragmentované a odloučené části Vědomí (odpojené Duše) opětovně propojit se svojí Duchovní rodinou. Tato kopie taranského morfogenetického pole je v Pramenech pojmenována jakožto Sféra Amenti a bylo nutno ji umístit do prostředí nižšího evolučního patra HU-1 (tedy tam, kam propadly tyto katastrofou postižené, fragmentované části Vědomí), na s planetou Tara evolučně propojenou planetu, která byla a dodnes je naše současná adoptivní domovská planeta – Země.

   Text Tajemství Amenti je možné si stáhnout na několika místech internetu (což se vám podaří s vynaložením jen minima námahy), anebo si ho lze objednat na adrese autora petr.penguin@mail.com

Vlabi, http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2013/12/tajemstvi-amenti.html

Zdroj: http://www.suenee.cz/tajemstvi-amenti/

Print Friendly, PDF & Email