Středa – čtvrtý paprsek

Křišťálově bílý plamen: 

ČISTOTA, ZMRTVÝCHVSTÁNÍ A NANEBEVZETÍ

 

   „VE JMÉNU MÉ BOŽÍ PŘÍTOMNOSTI „JÁ JSEM“ VZÝVÁM KŘIŠŤÁLOVĚ BÍLÝ PLAMEN, KTERÝ MNE A VŠECHNO, S ČÍM PŘIJDU DO STYKU, NAPLŇUJE. VOLÁM BYTOSTI A MOCI PLAMENE ČISTOTY, ABY MNE A VŠECHNY LIDI ZAHALIL VŠEPRONIKAJÍCÍM BÍLÝM SVĚTLEM, JEŽ ODVÁDÍ VŠECHNY PROUDY ENERGIE, KTERÉ BY MOHLY SNÍŽIT MOJE ZÁCHVĚVY.“

   „ODPOROUČÍM ČISTOTU DO KAŽDÉHO ELEKTRONU SVÉHO TĚLA … OKAMŽITĚ SE ROZŠIŘUJE, ROZPÍNÁ A VŠECHNY STÍNY A POTÍŽE SE ROZPOUŠTĚJÍ.“

   „JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

Nanebevzetý Mistr SERAPIS BEY, Chohan Čtvrtého paprsku a vůdce plamene nanebevzetí, říká:

   „Staré tradice byly vždy zábranou pokroku a zdržují, odvracejí člověka od nových poznatků. Poutník na cestě světla má takové šaty, které ho tísní, a – abychom zůstali u našeho podobenství – má obléci nové, světlé a lehké oděvy, které propouštějí slunce a světlo. Přežité názory se musí bezpodmínečně změnit. Prudce vzroste připravenost lidí ke vzájemnému porozumění. Počátky je už vidět a pod tlakem poměrů se uskuteční. Pokud se to všechno nestane dobrovolně  z vnitřní připravenosti, bude se o to muset postarat ten tzv. Osud – přísný Mistr pro ty ještě váhající.“

   „Působením stoupajících sil, které vlijí své proudy do života, vzchopíte se a získáte odvahu také vy, učedníci. Nic nesmí vaše srdce zatěžovat. V důvěře ve vítězství světla rozepněte své perutě, které vás vynesou do čistých výšin Lásky a Důvěry. Odtud poznáte, že všechno má svůj hluboký smysl, a že vaše práce přispívá k tomu, že ještě může být mnoho zmírněno a mnohému zabráněno z toho, co jinak za nesnáze na lidstvo přijde. Probuzení vašich sil světla vás připraví na to, abyste poskytovali různé pomoci a sloužili světlu jako vodiči, jako vůdci.“

 

APEL NA MISTRA SERAPISE BEYE

 

   „MILOVANÁ PŘÍTOMNOSTI BOŽÍ „JÁ JSEM“, POKLÁDÁM SE PŘED OLTÁŘ NEJVYŠŠÍ HARMONIE VAŠEHO BOŽSKÉHO TROJOHNĚ, CO SÁLÁ TAKÉ V NAŠICH SRDCÍCH. Z TOHOTO SVATÉHO STŘEDU NAŠEHO BYTÍ PROSÍM A ŽÁDÁM O PŘÍTOMNOST VAŠEHO BÍLÉHO OHNĚ – ASCENSAO, ABYCH ZVÝŠIL A URYCHLIL VIBRACI AUTENTICKÉ BOŽÍ LÁSKY VE MNĚ. MILOVANÝ MISTŘE SERAPISI BEYI, VYPLNĚN LÁSKOU, VOLÁM PO TVÉ PŘÍTOMNOSTI! MAJESTÁTNÍ SVĚTELNÁ BYTOSTI, ROZZÁŘI SVÉ PRÝŠTÍCÍ BÍLÉ SVĚTLO VE VŠECH LIDSKÝCH SRDCÍCH, TAK ABY BOŽÍ LÁSKA SE V NICH ZNOVU ROZEZNĚLA PO CELÉ PLANETĚ. JÁ JSEM V HLUBOKÉ SKROMNOSTI A S VELKOU TOUHOU TA BRÁNA OTEVŘENÁ, KTEROU TVÁ NEKONEČNÁ LÁSKA MŮŽE PROUDIT K UŽITKU LIDSTVA. VE JMÉNU SVATÉ BYTOSTI „KRISTOVY“ V NÁS A V KAŽDÉM ČLOVĚKU NA „ZEMI“ JSME TI NEKONEČNĚ VDĚČNI, MILOVANÝ MISTŘE SERAPISI BEYI.“

 

GABRIEL (Archaii: Hope), Archanděl zmrtvýchvstání, říká:

   „Pojem zmrtvýchvstání je křesťanstvu znám ponejvíce jen činy velkého Mistra z Nazaretu jako zmrtvýchvstání z hrobu a pozdější nanebevzetí.“

   „Ale zmrtvýchvstání se děje stále, jak u každého člověka, tak i v přírodě. Zmrtvýchvstání je kouzelné zaklínadlo, když po dlouhém zimním spánku opět počíná vše růst a všechen život se začne obnovovat. Každý vědoucí může sílu Plamene zmrtvýchvstání použít pro své zdokonalení a pro své příští vítězství. Kéž by vaše srdce přijala síly zmrtvýchvstání, aby přispěly k obnovení zmrtvýchvstání povrchního člověka do Božího Kristova vědomí.“

 

CLAIRE (Paprsek dvojče Astrea), Elohim čistoty, říká:

   „Žádná moc pozemského světa není schopna potlačit světlo v srdci člověka. Je nedotknutelné pro vše vnější. Myslete na to, že slupka, kterou nosíte, materie, která drží v zajetí váš skutečný život, není nic jiného, než krystalizace Božího Ducha, který vás oživuje, kterého v sobě nosíte – jehož částí jste.“

   „Při tomto zhuštění se ztrácí vzpomínka na všechnu krásu říší světla a člověk věří, že je skutečným životem to, co může ohmatat, pochopit vnějšími smysly. Z těchto pout hmoty se musí opět osvobodit. Je proto vaší úlohou prosvětlit tělo duševní a tělo vnitřní.“

   „Pomáháme vám vyčistit drobné částice, atomy a kroužící elektrony a zvláště meziprostory, ve kterých se temné substance pevně usadily. Toto všechno odtaje a zářící krása vašeho původního oděvu se opět objeví! Přijměte mou pomoc, kterou vám tak láskyplně nabízím.“

   „Nezmenšujte čistotu negativními myšlenkami, nepromyšlenými slovy – zůstaňte skrytí !  Uchováváme tento vzor pro každého žáka a je na vás, abyste činili totéž.“

 

   „JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ BOHATÉ PLNOSTI VŠEHO DOBRÉHO PRO SVŮJ PROUD ŽIVOTA !“

   „JÁ JSEM VZKŘÍŠENÍ SVÉ VĚČNÉ MLADOSTI A KRÁSY, SVÉHO DOKONALÉHO VIDĚNÍ A SLYŠENÍ, SVÉ NEKONEČNÉ SÍLY A ENERGIE A SVÉHO DOKONALÉHO ZDRAVÍ !“

   „DĚKUJI VÁM, VY VELKÉ BYTOSTI ČISTOTY A SIL VZKŘÍŠENÍ ZA VAŠI LÁSKU A VŠECHNY BOŽÍ DARY, KTERÉ VYZAŘUJETE PRO „ZEMI“ A PRO VŠECHEN ZDE SE ROZVÍJEJÍCÍ ŽIVOT.“

   „JÁ JSEM,  JÁ JSEM,  JÁ JSEM.“

 

Zdroj:  http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_6_sdeleni_1486_1550.htm

Print Friendly, PDF & Email