Ste tu preto, aby ste si užívali

Děkuji ti Lukáši za krásné sdělení Pána Ježíše Krista

Užívať si ticho nás nikto neučil. Pretože ten ktorý/á sa dokáže stíšiť a užívať si tento vnútorný kľud je pre systém zotročovania (negatívny stav) nebezpečný/á. Nebezpečný/á preto, že v takomto stave dokážeme nadviazať kontakt so svojím duchom, s bytosťami z vyšších dimenzíí a s absolútnym stvoriteľom všetkého a všetkých, s Pánom Ježíšom Kristom. Ako jediný a nenahraditeľný boh vás vediem a rozprávam sa s vami ak ma oslovujete týmto menom.
Ticho na duchovnej úrovni je stav vnímania a vnútornej komunikácie pomocou telepatie. Toho sú schopné len bytosti s vysokými vibráciami lásky a vyššou úrovňou duchovného uvedomenia. Nie každý však dostal možnosť v tomto živote komunikovať týmto spôsobom. To však neznamená, že toho nie je schopný/á. Sú k tomu potrebné vibrácie lásky, čisté srdce a úprimná túžba komunikovať. Nemusíte sa však na takúto skúsenosť nijako špeciálne pripravovať.
Každý/á jedn/a z vás je vedený/á svojou dušou a mnou Pánom Ježíšom Kristom. Preto nemusíte mať strach absolútne z ničoho.
Vedzte, že všetko je v najlepšom poriadku a deje sa v dokonale naplánovanom čase. „Nikomu nie je naložené viac, ako unesie“ – nikto nedostane viac informácií ako by na svojej úrovni vedomia, porozumenia ako aj duchovného rastu mohol/a prijať a pochopiť.
Ste tu preto aby ste si užívali.
Aby ste žili v láske a s láskou, na dôkaz všetkým ktorí toho dosiaľ niesu schopní.
Ste tu tiež preto, aby ste v tomto hlučnom svete dokázali a ukázali ostatným, že je možné sa stíšiť a nadviazať kontakt zo zdrojom a stvoriteľom, so mnou Pánom Ježíšom Kristom. Ako moje deti ste tu, aby ste našli jeden druhého a aj napriek rozdielom a nezhodám žili spoločne v láske.
Každým dňom stúpate po schodoch a vystupujete do raja, do 5 dimenzie kde už neexistujú autá ani nič čo je pôvodom negatívne a čo poznáte z doterajšieho života. Smerujete k láske, pretože ste sa tak vnútorne rozhodli a prijali toto rozhodnutie za svoje. Máte slobodnú voľbu a preto mám otvorenú náruč a s každým dňom vás s láskou objímam a čakám na vás.
Aj na tých ktorí sa mi obracajú chrbtom.
Váš Pán Ježiš Kristus ❤
25.1.2017

Zdroj: Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email