Stát sami za sebou a rozhodovat se srdcem

13.4.2019

Lidé Země, v tomto čase se opět probouzí země. Je zde však ještě mnoho dalších skrytých vlivů, které zde působí na přírodu, počasí, klimatický a energetický stav Země. Vše se očišťuje a je potřeba uvědomovat si, že je nutné činit změny sebe samých. Je nutné začít u sebe a pokračovat směrem ven. Čas pokročil a nyní zde bude vycházet najevo mnoho informací, které však stále ještě nebudou úplné, neboť cenzura se projevuje stále silněji. Mocenské boje probíhají skrytě, ale vyúsťují se. Čas se mění a vše podléhá velmi rychle rozkladu. To, co jste včera prožili, dnes již neexistuje. Vaše paměť kolabuje, neboť je často přetížena vnitřními procesy. I fyzická těla mění svou strukturu. Mnohé nemoci napadají imunitní systémy, DNA. Sami kolem sebe vidíte, co se děje. Mnozí již odešli na druhý břeh. Děje se to z ničeho nic. Ego se vzdá a duše zavelí návrat zpět ke zdroji. Mnozí si stále ještě neuvědomují závažnost tohoto procesu. Jsou zde mnozí slepí, kteří se bojí otevřít oči. Myslí si, že pokud je nechají zavřené, nemůže se jim nic stát. Nemůžou být vypuzeni ze své komfortní zóny. Avšak upozorňujeme, že nic nezůstane na svém místě a nezůstane kámen na kameni, pokud chcete být rezistentní vůči životu. A mnohé procesy jsou tak bolestné právě proto, abyste prohlédli. Abyste konečně vyslechli svou duši a dokázali kráčet po její cestě. Lidé Země, jste a budete svědky velikých změn. A tyto jsou již za dveřmi. Mění se lidé kolem vás, velice silně se proměňují vaše vztahy. Mění se vaše priority a nyní vás čekají změny celosvětové, finanční, proměny společnosti. Jedno půjde ruku v ruce s druhým a během pěti let budete někým jiným. A vzpomínky na současný svět velice rychle vyblednou, neboť se budete zabývat něčím zcela jiným. Tím, co vám nyní může připadat neskutečné, jako sen. Je na místě opakovat. Učiňte sebe samé těmi, kteří dokáží stát sami za sebou, rozhodovat se ze svých srdcí, naslouchat a hlavně být pokorní k životu. Zvládnete to. Jsme si jistí. Milujeme vás a žehnáme vám na vaší cestě.

Zdroj:  http://zlata.dusicka.sweb.cz/new_page_4.htm

Print Friendly, PDF & Email