Soukromý majetek a jiné

   AŽ PŘIJDOU PSEUDTVŮRCI, MNOZÍ SE BUDOU DIVIT, AŽ OBDRŽÍ MIKROČIPY NA ČELO ČI RUKU A TÍM SE JIM TOTÁLNĚ ZHROUTÍ ZBYTEK “SVOBOD”, KTERÉ MĚLI DOSUD! PAK JIM “JEJICH MAJETEK” BUDE SLOUŽIT JEN PSEUDOTVŮRCŮM.  PROTO TO HOREČNÉ TEMPO V BUDOVÁNÍ MATERIÁLNÍHO ZÁZEMÍ!

   ŽÁDNÝ JINÝ ÚČEL TOHOTO ZDE NENÍ. “SOUKROMÝ MAJETEK” JE JEDEN Z MNOHA OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ SIL TEMNA, VŽDYŤ JAK LÉPE A EFEKTIVNĚJI ZABEZPEČIT, ABY PŘÍCHOZÍ PSEUDOTVŮRCI MĚLI PRO SVÉ ZÁMĚRY CO NEJLÉPE VYBUDOVANÉ ZÁZEMÍ?

   PATŘÍ TAM I ZNALOSTI MNOHA LIDÍ V ŘÍZENÍ, INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍCH A V GENOVÉM INŽENÝRSTVÍ A MNOHÉ JINÉ. PROTO TO HOREČNÉ TEMPO – TÍM OVLÁDACÍM PROGRAMEM MAJETKU (SOUKROMÉHO VLASTNICTVÍ – HNACÍ SÍLA), RESP. KARIÉRISMUS, KDE MAJETEK SLOUŽÍ K UKAZOVÁNÍ SE PŘED DRUHÝMI A DALŠÍMU OVLÁDÁNÍ JICH.

   TĚSNĚ PŘED TÍM, NEŽ PŘIJDOU PSEUDTVŮRCI, PŘEVIBRUJE PLANETA ZEMĚ SPOLEČNĚ S TĚMI LIDMI, KTEŘÍ MAJÍ TA OTEVŘENÁ SRDCE A PRACUJÍ S LÁSKOU – ZE 3. DO 5. DIMENZE. TITO LIDÉ BUDOU DÁL POZEMŠŤANY, BUDOU V 5. DIMENZI PLANETY ZEMĚ BUDOVAT „NOVOU ZEMI“. BEZ PENĚZ, VÁLEK, HLADU, LŽÍ A PODVODŮ, ALE I BEZ BUDOVATELŮ „KLAUSE“ A „ŽELEZNÉHO“. TITO LÁSKYPLNÍ LIDÉ BUDOU MOCI VIDĚT VŠE, CO SE BUDE DÍT NA ZEMI VE 3. DIMENZI STEJNĚ, JAK TO SNADNO VIDÍ I VESMÍRNÍ LIDÉ. BUDOU TOTIŽ S NIMI. STANOU SE SAMI VESMÍRNÝMI LIDMI! A BUDOU MNOZÍ POMÁHAT OSTATNÍM POZEMŠŤANŮM STEJNĚ, JAKO POMÁHAJÍ VESMÍRNÍ LIDÉ NYNÍ NÁM.

   OSTATNÍ LIDÉ ZŮSTANOU ZDE, NA PŮVODNÍ – STARÉ ZEMI. VĚDCI VÁM O TOM NEŘEKNOU, ŽÁDNÉ INSTITUCE VÁM TO NEŘEKNOU – NEBOŤ VŠUDE, KDE PROUDÍ PENÍZE V ŘÍZENÍ ORGANIZACÍ, FUNGUJE PERFEKTNÍ OVLÁDÁNÍ JEŠTÍRKY – JEJICH OLÁDACÍCH PROGRAMŮ. JEDNÁ SE O NEGATIVNÍ NAPROGRAMOVANÉ ENERGIE, KTERÝM LIDÉ NEROZUMÍ.

   NYNÍ JSOU LIDÉ V SITUACI, JAKO KDYŽ VLAKY VJÍŽDÍ DO ZHLAVÍ NÁDRAŽÍ, KAŽDÝ ČLOVĚK SI PŘEHAZUJE MNOŽSTVÍ VÝHYBEK – DLE VLASTNÍHO SVOBODNÉHO UVÁŽENÍ. JAKMILE SE KAŽDÝ DOSTANE NA TU „SVOU KOLEJ“, NA MNOHO ŽIVOTŮ NEBUDE CESTA ZPÁTKY. TEDY SI ZVOLÍ TAKOVÉ PROŽITKY, KTERÉ JIM POMOHOU V DUCHOVNÍM VÝVOJI. VŠECHNY. JAK TY PŘÍJEMNÉ, TAK TY MÉNĚ PŘÍJEMNÉ.

   PRO TY, KTEŘÍ SI MYSLÍ, ŽE SE JIM TENTO STAV LÍBÍ A VYHOVUJE JIM, JE DOBRÁ INFORMACE, ŽE TENTO STAV SE VELMI RADIKÁLNĚ ZMĚNÍ – OČISTNÉ PROCESY ZEMĚ A 2. PŘÍCHOD PSEUDOTVŮRCŮ. NEBUDE TO PAK TAK, JAK TO BYLO DŘÍVE! ALE PRÁVĚ TÍM SI VOLÍ SVOJI BUDOUCNOST.

 

Citát a více, kdo má zájem:

ČÁST SDĚLENÍ 1213 – 1300 KNIHY „ROZHOVORY V.“
http://www.vesmirni-lide.cz/default_cz.htm

Upozornění zájemcům o III. a IV. DÍL KNIHY “ROZHOVORYS POUČENÍM OD MÝCH PŘÁTEL Z VESMÍRU” : http://uni.galactic2.net/dil4d.htm

TAJEMSTVÍ O PSEUDOTVŮRCÍCH
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_nove_zjeveni_pana_jezise_krista_06.htm

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
www.bozirodina.cz

Zdroj:  Karel Konečný (AA Michael) – Google+

Print Friendly, PDF & Email