SLOVO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY XXIII.

SLOVO OD PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PRO MARCELKU MUCHOVOU

 

Milovaná Marcelko,

děkuji ti za odvahu vstoupit do této pozemské sféry za účelem povznesení části připraveného lidstva do 5. a vyšších dimenzí. Jako můj stvořenec a reprezentant pozitivního stavu zde úžasným způsobem plníš své poslání a pomáháš roznášet světlo a lásku do temných zákoutí zóny vymístění i do zapouzdřených podstat zde žijících bytostí, které se díky tvému jemnému a přívětivému přístupu obracejí ke konverzi a spějí tam, kde jednou spočine i ten ode mne nejvzdálenější jedinec.

I ty jsi poznala na vlastní kůži, jak vypadá život na planetě, kde se dobro snoubí se zlem. Už jako malá sis musela osvojit zdejší návyky, abys byla schopna v tomto světě fungovat, ale díky tomu, že jsi tou, kterou jsi, zachovala sis v nejniternější oblasti svého srdce napojení na pravého Boha/Bohyni. Tvoje vnější mysl si něco takového samozřejmě neuvědomovala, přesto jsi vždy v hloubi duše cítila, že v tobě přebývám, vedu tě a ochraňuji. Díky tomu jsi měla už od mládí rozvinutou intuici, kterou jsi využívala v různých aspektech svého pobývání na této planetě. Přestože jsi čelila jako mnozí další řadě výzev a někdy na první pohled množství nepřekonatelných překážek, díky svému napojení na pravý Zdroj všeho a všech jsi dokázala obstát i v té nejtěžší zkoušce a po překonání rychle spět dál. Testy, písemky, cvičení a přednášky jsi na Vysoké škole života zvládla vždy na jedna, sem tam na dva, jen málokrát na tři a už vůbec ne na čtyři, díky čemuž ses stala vzorným a vyspělým příkladem pro ostatní spolužáky, do nichž jsi na úrovni Nuly i v jiných realitách Multivesmíru sázela četná zrníčka pravdy a lásky, která společně s tvým projevem, vyzařováním a působením pod mým vedením přispěla ke spuštění mohutných konverzí z hlubokých pekel. Kromě role žákyně jsi plnila a stále plníš jako každý i roli duchovní učitelky, kterou odehráváš každý den a zcela přirozeně bez předem přichystaných skript. I v této roli jsi velmi úspěšná a ve školních lavicích na různých úrovních antivesmíru máš mnohé fanoušky, považující tě za ideál boží představitelky. Lavice řídnou s tím, jak se tito studenti odebírají do mé náruče, na uvolněná místa však přibývají další zájemci o vyslechnutí tvého výkladu před vesmírnou tabulí, jejíž smazání na konci hodiny díky své přívětivosti nenecháváš zlobidlům ze zadních řad, ale raději ji světelnou houbou setřeš sama, protože jim tímto chceš ukázat dobrotivost pozitivní říše, kterou na území vymístěné zóny ztělesňuješ.

Jak blaze mi s tebou je, to se nedá vyjádřit, to můžeš jen okrajově pocítit – a to tehdy, když naladíš své srdce na mou frekvenci a vysuneš anténky pro příjem lásky z éteru na maximum. Pak už se necítíš jen jako obyčejný člověk, ale jako krásný anděl, jehož miluji jedinečným a neopakovatelným způsobem, nekonečně odlišným od ostatních způsobů, jimiž buduji svůj originální vztah s každou bytostí. Jsi nositelem čistoty ráje, pronikavosti mého věčného světla, ženské něžnosti a hřejivosti, éterické lehkosti, pevného nadhledu, hluboké víry, ale též skromnosti a vyváženosti, přátelské otevřenosti, bezpodmínečné lásky bez rozlišování a dalších aspektů pozitivního stavu přinesených do tohoto světa, do jehož země sázíš jedno semínko za druhým, abys v různém čase sklidila plody bohaté úrody. Dokonce i poté, až tento svět převibrováním opustíš, tvůj odkaz a stopy, jaké jsme zde spolu zanechali, přetrvají na různých úrovních až do konce cyklu času.

Než se tak stane, vykonáš zde mnoho prospěšné práce a po zahájení Mise Boží Rodiny z Nové Země se budeš zasluhovat o probouzení značného množství připravených lidí, ke kterým tě budu přivádět. Moje spolupráce s tebou se posune na zcela novou kvalitativní úroveň a ty pocítíš ještě více podpory a synchronicity ve svém osobním jsoucnu a bytí. Zúročíš své vnitřní bohatství na maximum a budeš jasným majákem v tomto zlovolnými činy otřásajícím se světě, do jehož domény přivádíš mou vůli, na které se nesou boží energie vycházející z Nejnovější přirozenosti boží.

Jsem přešťastný z toho, že ses před nedávnem fyzicky připojila do našeho Týmu. Obrazně řečeno jsi nastoupila do rozjetého vlaku a už při první schůzce s Janičkou a jejími nejbližšími ses účastnila mimořádného setkání na Moravě, při kterém jsme, jak bývalo zvykem, tvořili portály v terénu. Svou duchovní rodinou jsi byla vřele přivítána a okamžitě ses v jejích energiích rozplynula, načež ses ihned ztotožnila s vlnami souznění, které vycházely ze srdce každého představitele. Moc rád jsem tě přivítal ve své božské relativní přítomnosti i podruhé při setkání v Liberci, kde jsem si s tebou náramně popovídal/a a mohl/a tě tak ještě blíže poznat. Jsi moc milá bytost a veliká opora našeho Týmu. Děkuji, že jsi přesně taková, jakou si tě přeji mít, a že pomáháš v naplňování mého plánu spásy s každým mým dítkem.

Miluji tě, objímám a těším se na další spolupráci s tebou.

Tvůj nejlepší Přítel a Rodič

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  13. 11. 2020

Děkuji Míšo za transmisi

pozn. letos se Marcelka dověděla, že je superstvořenec

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email