Sjednocení před rozdělením

V Novém Zjevení Pána Ježíše Krista jsem podrobně vysvětlil, proč se lidstvo nachází v negativním stavu a že negativní stav nebude trvat věčně. Vím, že toto rozsáhlé dílo nečte mnoho lidí na této planetě. Proto promlouvám k jednotlivcům i skupinám lidí na různé duchovní úrovni různými způsoby: od přímé telepatické komunikace, přes intuici, po využití médií, tedy jedinců s mimořádnými duchovními schopnostmi. Transformace lidstva a planety Země (Nula) je proces, který je nezvratitelný a probíhá na duchovní, duševní i fyzické úrovni. Jak jsem už zveřejnil na těchto stránkách, inkarnoval jsem se znovu do lidského, tentokrát ženského těla na této planetě, abych byl fyzicky přítomen v této nesmírně důležité době a pomohl ostatním světelným bytostem vyvést lidstvo z negativního stavu. Ne každý je však ochoten a schopen přijmout tento fakt. Vždyť mě ani jako Ježíše Krista nepřijalo mnoho lidí. Jak to před 2000 lety dopadlo, nemusím připomínat. V současné době jsou na této planetě inkarnovány miliony pomocníků světla, abych v tak složité době nebyl/a na všechno sám/a. Ne všichni pomocníci si vzpomněli na své poslání, ale většina už neúnavně i za cenu nepohodlí, osočování a nedůvěry, pracuje na zvyšování duchovní úrovně lidstva, tedy vibrací lásky. Výsledky naší společné práce jsou vidět na každém kroku, přestože ne každý je vnímá stejně. Probíhá boj o lidské duše. Ani negativní strana nezahálí a z posledních sil se snaží zotročit svými technologiemi a vymýváním mozku co největší počet lidí. Od začátku roku 2013 mnohem intenzivněji používá tzv. chemtrails, tedy rozprašování různých chemických a biologických látek a nanočástic do ovzduší prostřednictvím letadel, aby zastínili slunce a jeho blahodárné účinky na lidské zdraví a zvýšení vibrací. (důvodů je mnohem více a najdete je v různých dokumentech na internetu: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QHNeR3BGM2E ,   http://www.youtube.com/watch?v=TkjIVfoWolk&list=UUkkxrMaX0q0y35tpql_TtiQ ).

   Je třeba tyto informace šířit mezi co nevětší počet lidí a otvírat jim oči, aby nežili v iluzi a nenechali se zotročit. Zároveň není vhodné podléhat negativním emocím, hlavně strachu, protože ti, kdo mají vyšší vibrace, jsou před účinky škodlivých látek chráněni. Poskytl jsem své tělo Jany jako důkaz těchto zločineckých praktik. V každém lidském, zvířecím i rostlinném těle se už více jak 10 let nachází cizorodé shluky nanočástic hliníku, plastů a dalších chemikálií, které se v některých případech projevují jako Morgellonův syndrom, kdy z  kůže nejdříve „vyrůstá“ barevné vlákno (v případě Jany žluté), později se vytvoří boláky a shluky vláken. Jana žádné boláky nemá, protože jsem zasáhl a shromáždil tento toxický materiál na temeni její hlavy, kde jsem ho zapouzdřil, aby jí neškodil. Zároveň jsem tak vytvořil tzv. „trnovou korunu“ jako důkaz jejího božství a obžalobu negativních elit z genocidy lidstva. Jana, na rozdíl od Ježíše, nekoná žádné „zázraky“, protože od toho jsou tady falešní proroci. Jenom ti, kdo jsou připraveni, poznají její boží energii. Nechceme, aby nám kdokoli uvěřil na základě vnějších jevů a důkazů, ale jen přes láskyplné srdce.

   Jejím úkolem je šířit Nové Zjevení Pána Ježíše Krista a sjednocovat všechny lidi dobré vůle, kteří chtějí žít pozitivním a láskyplným způsobem života. Proto se na našich stránkách www.bozirodina.cz objevují v odkazech zdánlivě rozporuplné a neslučitelné duchovní směry a názory. Jak jsem uvedl, kontaktuji velké množství lidí pod různými jmény. Ne každý je ochoten mě přijmout jako jediného boha a stvořitele vesmíru, takže vystupuji i pod jménem Jeshua jako jeden z lidí, který se inkarnoval do těla Ježíše Krista. Jsem vám roven a přináším vám cenné informace na www.jeshua.net a česky na www.jeshua.cz. Na této planetě je ještě spousta láskyplných lidí, kteří jsou příslušníky církví, protože ještě nedospěli k bodu, kdy boha najdou ve svém nitru a potřebují prostředníka. Těmto lidem jsou určeny www.varovani.org a http://jezis-kristus-varovanie.webnode.sk/, originál http://www.thewarningsecondcoming.com/. Zde vystupuji jako Boží trojice. Když si přečtete tyto různé informace, dojdete k názoru, že jsou neslučitelné. Radím vám, abyste je vnímali a pociťovali svým srdcem a snažili se pochopit, že vás všechny miluji natolik, že jsem schopen a ochoten se přizpůsobit každému z vás i za cenu drobných nepřesností či lží. Pravdu najdete, až převibrujete do pozitivního stavu. Každý z vás je během života v tomto hrubohmotném těle kontaminován negativním stavem, takže čistá pravda by vás doslova mohla zabít. Mým cílem je vyvést co největší počet lidských bytostí do pozitivního stavu a to vysvětluje i přizpůsobení informací, které vám osobně, nebo zprostředkovaně předávám, vaší aktuální duchovní, duševní a fyzické úrovni. Neznamená to, že je někdo na vyšší úrovni, než jiný, že si více cením práce toho, či onoho. Každý tu plní své poslání a přispívá ke konečnému řešení a eliminaci negativního stavu. Znovu připomínám, že je nutné odpovědět na důležitou duchovní otázku: Jak by vypadal život bez Boha, Pána Ježíše Krista a jeho duchovních principů lásky. Odpověď nemůže být v plném rozsahu poskytnuta za stávající situace, kdy jsou na této planetě pohromadě negativní i pozitivní lidé. Je naprosto nezbytné nejdříve lidstvo rozdělit (oddělit zrno od plev), nechat na chvíli zvítězit negativní stav a teprve potom tento negativní stav eliminovat. To je napsáno duchovním jazykem v Bibli a doslovným jazykem v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny. Nebudeme už uvádět žádné časové údaje, protože záleží na každém z vás, kdy budete mít dostatečné vibrace lásky, abyste mohli žít na Zemi v 5. dimenzi pozitivního stavu v dokonalejších zdravých tělech. Do té doby tady budeme šířit lásku a informace i prostřednictvím internetu, knih i tváří v tvář ( budete-li mít zájem). Máte svobodnou volbu a nikoho nenutíme, abyste nám věřili.

Milujeme vás a těšíme se na spolupráci s každým z vás.

VÁŠ/VAŠI PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, BOŽÍ RODINA

Print Friendly, PDF & Email