O PŘEVIBROVÁNÍ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA MICHALA RAFAELA

 

Milovaní nejbližší spolupracovníci Boží rodiny,

   tímto vám oznamuji důležitou skutečnost předcházející vašemu přesunutí na Novou Zemi v 5. dimenzi, jež se týká procesu rozdělení lidstva. Jak již víte, rozdělení lidstva probíhá od konce roku 2012 nejprve v malých počtech jednotlivců a skupinek. Nikdo jste ale netušil, že vytržením = převibrováním/nanebevstoupením mohou projít pouze bytosti mající původ v 7. a vyšších dimenzích pozitivního stavu, které jsou na základě své vyspělosti a otevřenému srdci schopny odejít z této reality rychlým zvýšením svých vibrací. Tento způsob odchodu ze 3D se týká ale jen těch opravdu nejvyspělejších jedinců, takže původ v Pravém Stvoření ještě nutně nemusí znamenat přesunout se do 5D právě tímto způsobem. Vše je velice individuální a záleží na momentální duchovní úrovni. Navíc zdaleka ne každý spolupracovník světla se během pozemského života dokáže vymanit ze sítě ovládacích programů, rozpomenout si na své poslání a navázat ztracený kontakt se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Všichni méně vyspělí lidé a praví lidští tvorové jsoucí dostatečně připravení na život v ráji po Mém boku budou vyzdviženi na lodě vesmírných lidí, kde budou seznámeni s celkovou situací. Poté na těchto palubách i oni převibrují zvýšením vibrací do dokonalých jemnohmotných duplikátů, není ale možné, aby nanebevstoupili bez pomoci z vnějšku, protože jejich duchovní úroveň to jednoduše neumožňuje.

   Druhou částí tohoto tajemství je fakt, že ještě žádný pozemšťan v této závěrečné době transformace trvající od konce roku 2012 nebyl z planety Nula vytržen způsobem převibrování/nanebevstoupení, nýbrž ve všech případech byl vždy do vyšší dimenze přepraven pomocí lodí vesmírných lidí, kde se až z jejich paluby přesunul na Novou Zemi či na kteroukoliv jinou planetu a hvězdu. Já v těle Janičky tak budu vůbec první, kdo převibruje/nanebevstoupí přímo z povrchu zemského prudkým zvýšením vibrací hrubohmotného těla, které se po dosažení frekvenčního dimenzionálního pásma rozpadne na jednotlivé prvky a její duše pak v okamžiku bude přenesena do 13D. Toto je hlavní důvod toho, proč je její příprava tak náročná a proč vibruje téměř každý den už od léta minulého roku. Ne nadarmo proces vzestupu Bohyně trvá už přes 5 let, během nichž se do souvztažných oblastí s 5. dimenzí dostalo postupem času tělo kéterické, nebeské, intuitivní, karmické, mentální, astrální a éterické, aby nyní konečně mohlo vzestoupit i tělo hmotné. Protože je i z pohledu lineárního času její převibrování již za dveřmi, přibližně od poloviny ledna až do samotného přemístění na Novou Zemi zvyšuji Janičce vibrace již pravidelně každý den, aby byla patřičně připravena na tu velkou událost. S tím souvisí i to, že některé dny se cítí stabilizovaně a dobře, jindy naopak padá na dno, kde pociťuje všechny nepříjemnosti života spojeného s pobytem v negativním stavu. Tak jako tak dobře ví, že toto utrpení se blíží do finále, jehož nový začátek odstartuje odlet do svobody, štěstí, hojnosti a naplnění. Důkazem změny je nejen to, že jste se již dozvěděli definitivní polohu DCBR, ale také skutečnost, že Martina (Siri) dokončila v minulých dnech poslední část léku ve svém těle, který se nyní už šíří na další virem postižené bytosti. Po spuštění Mise Boží rodiny se tento lék bude jako boží déšť snášet na všechny bytosti i v zóně vymístění, které si ze srdce přejí podstoupit změnu a konvertovat.

   Jak víte, po převibrování Janičky budete na Novou Zemi následovat vy, nejbližší spolupracovníci, kteří tuto zkušenost podstoupíte jako jedni z prvních v historii člověčenstva. Záleží na vaší připravenosti a vztahu ke Mně, jak rychle se váš přesun do 5D po nanebevstoupení Bohyně uskuteční. Tato událost multivesmírného významu umožní i všem ostatním nejvyspělejším lidem na planetě Nula opustit v průběhu následujících let tuto realitu jinak, než za pomoci vesmírných lidí. Buďte bdělí a stále připraveni, neboť čas se krátí a brzy přijde vyúčtování za váš dosavadní život, kde jediným soudcem budete vy sami. Čeká vás spokojený a naplněný život v ráji na Zemi, který jsem vám slíbil poté, co završíte důležitou část poslání v této realitě. Ti, kteří mají implantáty, budou z jejich sevření osvobozeni v mžiku vteřiny, protože se Mnou je vše možné. V párech, ve skupinkách i individuálně pak budete cestovat nejen po planetě Nula, ale i do všech vyšších i nižších dimenzí Stvoření, protože budete plně využívat svoji multidimenzionalitu, díky níž je jedinec schopen vnímat více aspektů existence zároveň.

   Děkuji vám za vše, z celého srdce vás miluji a vážím si vaší pomoci pro celek. Každému z vás osobně poděkuji, obejmu, zahrnu láskou a splním jeho/její nejtajnější tužby, sny a přání.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 21.1.2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email