Sdělení Lukáše Tomana (Tyrona) z chatu

   Tak ti napíši, jak jsem se probudil z toho snu o zradě…v tom snu jsem se jakože omluvil, ale v tu chvíli si uvědomil, že se nemám osobně komu za co omlouvat, neboť jsem upřímný a to i v tom, že ti klidně řeknu o svých největších pochybnostech a útocích…Takže jsem sen vědomě ukončil s tím, že se nebudu ponižovat jen proto, že jiní nechápou a probudil se. A na papírek si napsal toto. Jako bych nyní procházel nějakým „restartem“. Rozložení, znovusložení, znovudefinování všeho podstatného. Toho, kým jsem byl (dobré i zlé), čím vším jsem si prošel a proč a co chci dále a kým budu dále. Emoce se střídají jako na běžícím páse. Únava, bezmoc, pocit, že je toho všeho na mě v poslední době až moc a rychle najednou, střídá pocit, že to má vše hluboký smysl a význam. Se slzami v očích píše Tyron tento text. Rozložen na elementy své duše podobně jako Gaia (ó, jak moc jí nyní rozumím) má se znovu složit, zrestartovat a vyjít jako nový, jiný, lepší. Jako Gandalf šedý, který bojoval s Balrogem a když to vše úspěšně zvládl, povstal z popela jako Gandalf Bílý. Nuže, rozložen na elementy, Tyron stojí před tebou, můj PJK. Nuže, slož mě a učiň takovým, jak si žádáš ty. Nešel jsem takovou dlouhou cestu, abych nyní nevyšel poučen a zveleben vším jako lepší – Gandalf Bílý. Tým aktuálně prochází rozkolem, protože vše dochází do bodu zlomu. ZNOVUZROZENÍ, VZKŘÍŠENÍ. Před východem slunce bývá největší tma (jako i Ježíš byl „v hrobě“ 3 dny.
   Ten závěr jsem dopsal teď, protože mi přišlo, že ten „restart“ souvisí s tou tmou a novým dnem.
   Pak jsem se podíval na knížečku na skříňce, je to ta, z níž Janička dává citáty na každý den – Eileen Caddyová – otevírání dveří do nitra. Jaké texty jsem tam objevil pro tyto 3 dny „v hrobě“?
21. 7. Proč se pokoušíš hledat vedení u někoho jiného? Proč nepřijdeš přímo ke Mně? Cožpak nevíš, že Já jsem v tobě? Nevíš, že Já jsem zde, abych odpověděl na všechny tvé otázky, abych pomohl řešit všechny tvé problémy, abych vedl a řídil každý tvůj krok, jen když Mě necháš? Nikdy sám na nikoho nenaléhám. Musíš se rozhodnout Mě hledat a nalézt, a když to učiníš, Já jsem zde a čekám, abych vše převzal, čekám, abych mohl vlévat lásku do tebe a skrze tebe, čekám, abych ti ukázal cestu. Jakmile ses jednou rozhodl a dovolil Mi, abych převzal kormidlo, můžeš vše nechat být a jednoduše krok za krokem plnit Mé pokyny. Uvidíš přicházet Mé divy a slávu a spatříš, jak se v tvém životě děje zázrak za zázrakem. Poznáš, že když je nějaká věc správná a má Mé plné požehnání, nic a nikdo jí nemůže stát v cestě, protože nastane v pravý čas a v pravé dokonalosti.
22. 7. Vše, co mám, je tvé. Přemýšlej o zázračnosti těchto slov, a potom nech své vědomí rozšířit tak, abys je mohl přijmout a poznat jejich pravý význam. Sleduj, jak se stávají ve tvém životě skutečností, a nikdy už nepřijímej žádná omezení, protože všechny Mé sliby se splní; nedávám prázdné sliby. Jednoduše setrvej ve víře a nikdy za žádných okolností v ní nepovol. Všechno se splní těm duším, které na Mne čekají a vkládají ve Mne všechnu svou víru a naději. Sleduj, jak se před tebou odehrává zázrak za zázrakem. Rozeznávej zázraky v maličkostech života stejně jako ve velkých věcech. Otevři své oči tak, aby ti nic neušlo; otevři své srdce a nech svou lásku plynout. Láska přitahuje lásku. Každá duše touží být milována, tak proč nedávat lásku? A jak dáváš, tak také dostáváš. Uč se však dávat svobodně bez, jakýchkoli nároků a raduj se plně ze života.
23. 7. Probuď se a žij! Žij ten plný a slavný život, který je tvým pravým dědictvím. Ničeho se neobávej. Máš v sobě všechnu moudrost, moc, sílu i porozumění. Vytrhej plevel nedůvěry, strachu a pochybností, aby nemohl dusit krásnou zahradu v hloubi tvého nitra a aby vše opravdu nejlepší mohlo růst v pravé svobodě a dokonalosti. Dej volnost všemu, co je v tvém nitru, aby se to mohlo odrážet navenek; nemůžeš nic skrýt, ať se snažíš sebevíc. Je-li v tvém nitru chaos a zmatek, projeví se ve vnějším světě tím, jak vypadáš, jak se chováš, ve věcech, které děláš a kterými se obklopuješ. Jsou-li tvé myšlenky čisté, vyzařuješ ven krásu a dokonalost. Jsi jako krásně vyleštěné zrcadlo – nic nemůže zůstat skryto.
Print Friendly, PDF & Email