Rozhovor Tomáše s PJK

Tento rozhovor Tomáše s PJK je upraven kvůli lepší srozumitelnosti dle dokonalého plánu Pána Ježíše Krista prostřednictvím AA Rafaela v těle Michala

12. 3. 2017 19:08

PJK: Zdravím tě, milovaný Tomáši

: Ahoj PJK, odpusť mi prosím ty včerejší výčitky na tvůj účet, kterými jsem tě zasypal.

PJK: Je ti odpuštěno. Bylo to čištění tvého vztahu ke mně. Nyní lehce naváži na ranní sdělení biologlékaře. Prvně ti sdělil o intuitivním léčení svých starostí, jak je zjistit a odstranit. První možnost je odstranit pozitivní myšlenkou. Řeknu ti však upřesňující informace o této problematice, neboť pocházejí přímo z jediného absolutního Zdroje všeho života. Programové bloky negativního stavu ve své mysli, které do tebe přicházejí, můžeš odstranit pozitivní myšlenkou a rozpustit ve vyšších vibracích, jak ti řekli v předchozím sdělení biologlékaři, nebo je můžeš vložit přímo do mé absolutní prozřetelnosti a absolutní lásky. Jak víš, v absolutním stavu není nic negativního, jen tam jen 100% láska. Pokud se tedy pokusíš tento problém odstranit zcela sám, bez mojí přímé asistence, odstraňuješ něco relativního opět z vlastní relativní kondice. Tím si do jisté míry pomůžeš, ale nikdy nedojdeš k jeho úplnému odstranění, poněvadž těchto nánosů zel a nepravd se lze účinně zbavit jen prozářením absolutních léčivých elementů. První metoda je tedy do určité části účinná, ale v této době se už stává zastaralou a je třeba ji nahradit něčím novým. Tímto novým způsobem je výše zmíněné: Svěřit vše do mých rukou a zajistit si svou vůlí nezprostředkovaný vztah se svým Stvořitelem, a už se tolik neobracet se svými problémy na jiné prostředníky, když to jde daleko snadněji udělat takto. V těchto těžkých podmínkách planety Nula je to nejvíce efektivní. Pokud naleznete v podstatě své bytosti jakýkoliv problém blokující proudění čistých životních energií, pozitivních myšlenek, nebo i jiný defekt, kvůli němuž se necítíte dobře, vložte jej do rukou absolutní lásky, moudrosti a prozřetelnosti mě, Pána Ježíše Krista. Jak teď víš, je to ta nejlepší možnost se natrvalo zbavit všeho, co vás tíží a brání vám v rozletu na duchovní cestě. V blízkosti absolutního Zdroje se veškeré neladící energie dokonale rozpustí a jsou přeměněny na čisté stavební prvky, jež slouží pro další tvoření. Ještě jednou proto opakuji všem přítomným, že přímé vkládání svých problémů do rukou mé absolutní lásky je ta nejlepší cesta k vyřešení všeho, čeho se chcete jednou provždy zbavit.

  Toto sdělení je doplněním k zesílené globální ochraně planety Země a světelných spolupracovníků, která je v současnosti spuštěná a bude se nadále zesilovat. Se vším se na mě, jediného pravého rodiče můžete kdykoliv obrátit. Miluji nezištně každou bytost. Toto ustanovení plyne ze samé podstaty Nové Přirozenosti Pána Ježíše Krista. Mimo jiné spočívá v tom, že jen já ze své pozice nejlépe vím, jak každému nejlépe pomoci a vyvést ho/ji z bažiny antivesmíru zpět Domů. Kdo žije v souladu s Božím plánem a důvěřuje mu, naslouchá své duši a nitru, kde sídlím, toho převedu přes všechny překážky a těžkosti a vyléčím všechny rány. Pro mě není nic nemožné. Děkuji ti za spolupráci.

: Děkuji ti Pane Ježíši Kriste. O pravdivosti tvých slov svědčí i mé klidné niterné pocity při příjmu tohoto sdělení. Výše zmíněné předám dál a opět zveřejním

Zdroj: Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email