Rozdíly mezi božskými inkarnacemi Stvořitele v tělech Ježíše Krista a Jany Kyslíkové

   Vše, co se děje, mám pod kontrolou. Jsem Pán Ježíš Kristus, původně Nejvyšší, Stvořitel Prvotní Všeho a Všech. Transformace Země se dotýká celého Multivesmíru, a proto jsem zde osobně i ve fyzickém těle Jany, jak jsem sdělil v úvodu této části Nového Zjevení. Před 2 000 lety jsem připravil nejen cestu z negativního stavu, ale i svůj Druhý příchod. Bylo nutné utajit narození a přítomnost mé druhé přímé inkarnace a ženy Jany z mnoha důvodů. Jedním je vytvoření mnoha duchovních směrů na celém světě, aby oslovily co nejvíce lidí. Jak víte, negativní stav funguje na principu hesla: rozděl a panuj. Proto vzniklo během jeho vládnutí tolik náboženství, sekt, vědeckých i politických hnutí. Lidé se neorientují, tápou a hledají svou pravdu. Svět je doslova zamořen lží. Kdyby všichni najednou dostali pravdivou informaci o historii lidstva, nepřežili by. Tak jako závislí narkomani nemohou najednou přestat brát drogy, ale musí postoupit odvykací kůru, přináším informace prostřednictvím mnoha různých duchovních vůdců. Tyto informace spolu souvisí, přestože na první pohled jsou velmi rozporuplné. Jana nemá stejný úkol jako Ježíš. Nepovede nikoho za ruku a neobklopuje se žádnými učedníky. Je hlavně pozorovatel, který stále sleduje a studuje dění na planetě. Prostřednictvím webových stránek www.bozirodina.cz spojuje nejvýznamnější duchovní směry, informace o transformaci lidstva a planety Země, píše a žije Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny. Už během desetiletého studia v izolaci a neustálých duchovních zkouškách využila každé příležitosti k šíření Božího slova. Tímto okamžikem ruším její izolaci a dávám prostor pro osobní setkání s mojí jedinou přímou inkarnací v hmotném těle ženy v historii Multivesmíru každé bytosti, která projeví upřímnou touhu s ní promluvit a pobýt v Božích vibracích lásky. Nikoho nepřesvědčujeme o pravdivosti těchto slov, každý najde pravdu ve svém srdci.

   Proč jsem opět v hmotném těle, přestože si téměř všichni myslí, že se sem vrátím v jemnohmotné těle Ježíše? Není to opakování téhož? Porušuji snad své duchovní zákony? Odpovím vám: nikoli. Pán Ježíš Kristus nikdy neporušuje duchovní zákony, ale dávkuje informace postupně tak, aby nikomu nenaložil více, než unese, aby vše probíhalo dokonale synchronizováno, aby Pseudotvůrci a jejich poskoci měli co nejméně příležitostí tento plán narušovat. Vždy jsem o krok napřed.

Vysvětlím rozdíly při narození Ježíše a Jany:

   Rodiče Ježíše byli andělské bytosti inkarnované na Zemi, Marie počala jako panna (tzv. neposkvrněné početí z Ducha svatého) – bližší vysvětlení najdete v Novém Zjevení Pána Ježíše Krista s P. D. Francuchem (2. kapitola).

   Rodiče Jany byli pravé lidské bytosti (tvorové), matka Drahomíra Vondrová nebyla při početí Jany panna, porodila Janu jako druhé dítě. Já, Pán Ježíš Kristus jsem zasáhl při početí a pozměnil DNA, zároveň s tímto fyzickým tělem spojil již připravenou duši a ducha nově stvořené přímo mnou, aby zcela novým a neopakovatelným způsobem vznikla přímá inkarnace Pána Ježíše Krista v ženském těle.

   Proč používám zjednodušené vysvětlení namísto obsáhlejšího a složitějšího jazyka z Nového Zjevení Pána Ježíše Krista psané s Petrem? Jana má za úkol více přiblížit tyto zásadní informace lidem na této planetě Země (Nula). Nepoužíváme proto stejný způsob. Navíc přinášíme nové nikde nezveřejněné informace pro co nejširší okruh bytostí v čase právě probíhající transformace, tedy je nezbytné, aby je neodradila od čtení přílišná složitost a odbornost.

   Pán Ježíš Kristus je díky svému mužskému tělu, zkresleným a neúplným informacím, vnímán jako muž. Jen málo duchovně vyspělých bytostí mě vidí komplexně, tedy jako boha i bohyni, muže i ženu zároveň. Bez obou těchto principů (maskulinního a femininního) bych nemohl stvořit a dále tvořit Multivesmír a dát život všem bytostem bez ohledu, zda žijí v pozitivním, či zatím i negativním stavu. Tento „nedostatek“ jsem napravil svojí přímou inkarnací do ženského těla Jany. Zcela novým způsobem jsem vytvořil Božskou bytost, která na vlastní kůži zažívá důsledky života v negativním stavu v současné, složitější společnosti na Zemi (Nule). Není a nebude ukřižována, ale její život je mnohem náročnější, než byl život Ježíše.

| Citát z Nové Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny
| 1. kapitola: Proč Pán Ježíš Kristus potřebuje Boží rodinu
| www.bozirodina.cz

Zdroj:  Karel Konečný (AA Michael) – Google+

Print Friendly, PDF & Email