ROLE MILANA SABO

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   odkrývání pravdy nabírá s blížícím se převibrováním týmu BR na obrátkách, vše se zrychluje. Každý z vás tu hraje roli, která zobrazuje jedinečný vztah ke mně a naší Misi Boží rodiny a slouží pro poučení celému stvoření. Proto není třeba se divit tomu, že leccos nechávám až do poslední chvíle zahaleno tajemstvím a ani své přímé inkarnaci Janě nemůžu vše prozradit, jinak by nedošlo k úplnému projevení konkrétní situace a role jednotlivých aktérů. Zhruba před rokem se k týmu BR přidal Milan Sabo, důchodce, který prodělal operaci nádoru močového měchýře a následnou léčbu v nemocnici. Začal psát různá sdělení o tom, jak mu pomáhám rychle se vyléčit nebo zotavit po mnoha různých operacích, jak mě vidí i s dalšími bytostmi světla, zejména vesmírnými lidmi. Jeho příběh zaujal mnoho našich spolupracovníků a přátel, vyvolával opakovaně vlnu soucitu, solidarity, lásky a obdivu k takové víře a statečnosti, s jakou se běžně člověk v tomto negativním světě nesetkává. Mnozí jeho utrpení mohli srovnávat s utrpením Ježíše při ukřižování, jiní se podivovali, jak je možné, že dovolím takovou opakující se bolest, kolabování a pomáhám jen na chvilku. Ani systém zdravotnictví není nastaven tak, aby jednoho člověka s chatrným zdravím operoval stále dokola i několikrát týdně. Včera už se musel přiznat své obdivované Lucii, že na operaci byl naposledy před půl rokem a pak už dojížděl jen na kontroly. Co sledoval lhaním a psaním falešných příběhů z nemocnic, vizí bytostí světla včetně mě, Pána Ježíše Krista? Především chtěl získat pozornost, lásku a obdiv (zejména Lucie, do které se zamiloval a plánoval společné bydlení s ní). Dalším důvodem je jeho původ ze zóny vymístění. Je vedený Pseudotvůrci, aby se stal součástí Týmu Boží rodiny a převibroval na Novou Zemi, protože se nejen přes něj snaží protlačit své agenty do pozitivního stavu, což je zhola nemožné. Avšak i agenti z pekel jsou vystavováni působení lásky a stává se, že si zvolí konvertovat a přijmout mně, Pána Ježíše Krista, Boží rodinu. Konvertovaný agent z pekel ale nemůže hned převibrovat na Novou Zemi, je třeba, aby nejdříve opustil tělo a prošel Novou školou v intermediálním světě, kde dojde k procesu vykuřování všech zel, nepravd a zatížení, seznámení s Novým zjevením a pak se teprve inkarnuje do zcela nového těla ode mne na předem vybranou planetu pozitivního stavu. Není třeba Milana soudit, stal se zrcadlem všem a pomohl v mnoha ohledech naší Misi Boží rodiny a zaslouží si naše poděkování. Lásku a odpuštění má každý, jak jsme napsali v předchozím sdělení, ale zároveň platí duchovní zákony a také Milan ponese následky svých činů. Záleží pouze na jeho svobodné volbě a ochotě se změnit. Má náruč je otevřena pro všechny bytosti a největší radost mám z návratu marnotratných synů a dcer z pekel.

   Těším se na další spolupráci se všemi, kdo to cítí ve svém srdci, velmi vás všechny miluji.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 1.3.2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email