Ptáci (supi) nad hlavami nebo hnízdo ptáků (supů) na hlavě

Děkuji Lukáši

 

   Včera večer, když jsem se vracel ze zkoušky s kapelou, mi přišlo slovo: „Nemůžeš zabránit ptákům (supům), aby létali/kroužili nad tvou hlavou. Můžeš jim však zabránit v tom, aby si udělali na tvé hlavě hnízdo a usídlili (zahnízdili) se tam na delší dobu nebo dokonce natrvalo (do času – do konce cyklu času).“

   Uvažoval jsem nad hlubokým vnitřním smyslem těchto vět.

   A tak jsem samozřejmě začal hledat, kde a kdy jsem to slovo o ptácích četl. Zamířil jsem tedy do Bible, ale toto moudré slovo/podobenství tam neobjevil.

   Zato, když jsem otevřel Bibli, vykouklo na mě slovo z Lukáše 12:2: „Není nic zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic skrytého, co nebude poznáno.“ Tak jsem se pousmál (ačkoli i to má vztah k výkladu podobenství), poděkoval PJK za smysl pro humor a pátral dále. Po chvíli pátrání jsem zjistil, že se jedná o jeden z citátů reformátora Martina Luthera (1483-1546).

   Význam těchto slov (vnitřní smysl) ve světle Nového Zjevení Pána Ježíše Krista je tento:

   Žijete-li v negativním stavu na této planetě Zemi/Nula (tedy de facto v jeho středu), nemůžete příliš ovlivnit to, co k vám zvenčí z povahy negativního stavu přichází (negativní myšlenky, programy, negativní projevy druhých ve směru k vám apod. = ptáci/supi kroužící nad hlavou), ale můžete zabránit tomu, abyste se s tím vším ztotožnili, přijali to jako vlastní, nechali se tím ovlivnit či rovnou ovládnout a zvnitřnili to, anebo reagovali tak, jak si negativní stav žádá (tedy negativní odezvou z vaší strany) = hnízdo na hlavě.

   I členové pozitivního stavu (nebes) musí odvrhovat a odhánět „supy od své hlavy“, aby „se tam nezahnízdili“, dokud je negativní stav ve svém aktivním módu, nemylte se, že existuje-li dualita, je za hranicí nebes jen blaho a věčný klid (je samozřejmě neskonale větší než zde na Nule, ale ne dokonalý/věčný/absolutní), že jsou „andělské bytosti“ absolutně v pohodě od všeho ochráněny, že nikdo nemusí odvrhovat myšlenky mající náznaky pokušení negativního stavu.

   Jde o to, abyste nedovolili čemukoli přicházejícímu k vám z negativního stavu stavět si hnízdo na vaší hlavě tj., abyste ty myšlenky a co vše že to přichází a může přijít nepřijali jako vlastní a nezaintegrovali je do svých srdcí a životů jako platné. Čili záleží na tom, jaký k negativním věcem přicházejícím k vám zvnějšku (tzv. hříšnému potenciálu) zaujmete vnitřní postoj, zdali se s nimi ztotožníte a zvnitřníte je nebo ne, zda-li je pustíte do svého nitra, aby vás ovlivnily/ovládly nebo ne.

   To je také tím, co v Nové Modlitbě Pána Ježíše Krista vystihuje část: „A nenech nás, abychom se uváděli do jakéhokoliv pokušení, ale osvoboď nás od lákavosti zel a nepravd negativního stavu a ztotožnění se s nimi.“

   Také to má souvislost s duchovním zákonem číslo 1 – Zákonem svobody volby kvůli samotnému principu, kdy nelze přisoudit nikomu nic z toho, co činí, cítí, chce, k čemu má sklon, co říká a provádí, nekoná-li tak vše ze svobodné volby a vůle, kvůli samotnému principu. Nemá to žádnou osobní duchovní platnost. V procesu osobního posledního soudu se mu to odebere.

   Jinými slovy – co se nezvnitřní, co nepustíte do svého nitra a neučiníte tak platným, platnost nemá. A to vše je tím, co znamená podobenství o ptácích a hnízdech na hlavě.

Sdělení Tyrona pod vedením PJK ze včerejšího večera a dnešního rána :0)

Zdroj:  Jana Kyslíková -Google+

Print Friendly, PDF & Email