Příručka probouzejícího se člověka 2

DÍL 2: UŽ JSTE SI VYBRALI, KAM PŮJDETE PO ROZDĚLENÍ LIDSTVA?

 

   Lidé, stojí vám to za to zůstat v negativním stavu po rozdělení lidstva? Chcete žít v postupně umírajícím světě, kde se zhoršuje podnebí a nastává masové vymírání? Chcete žít v otrockém systému? Chcete žít s prázdným srdcem, které je studené jako led, tvrdé jako kámen a mít ho plné nenávisti? Stojí vám za to, abyste žili s čipem pod kůží, býti ovládaní na 99,99% a inkarnovat se další tisíce let do nevědomých těl na přírodních planetách, kde budete žít jako divoši? Či snad být svázáni bolestí a tlakem ze všech stran na vaší duši, která bude muset snášet tyto hrůzy do konce tohoto cyklu času, kdy bude odpovězeno na otázku, která zní: Jak by vypadal život bez Boha?

   Jestli tohle všechno a ještě mnohem víc chcete, zůstaňte po rozdělení lidstva v této realitě planety Země/Nula, která se propadne hlouběji do Pekel, aby se plně projevila plnost negativního stavu pod přímým velením negativních bytostí a původců všeho zla – Pseudotvůrců, kterým lidstvo dalo různá jména: Satan, Ďábel, Antikrist, Lucifer,… Nelze popsat to, jaké hrůzy čekají ty, kteří zůstanou po propadu planety. Věřte, že všechny války a strasti, které lidstvo od svého vzniku zažilo, byla jen malá ochutnávka, co teprve přijde.

   Již dnes vidíte zhoršující se situaci ve všech oblastech života: zhoršení celosvětového bezpečnostního rizika, nárůst extremismu a terorismu, více lokálních válek, společenské a sociální nepokoje,… Takhle bychom mohli pokračovat do nekonečna. Ale jen probuzený člověk dokáže rozlišovat a roztřídit svým pohledem na svět bílou a černou v systému, kde jsou smíchány obě barvy dohromady, ve světě, kterému dominuje šedá barva. Dalo by se říci, že je to hustá směsice pravdy a nepravdy.

   Nic si nedělejte z toho, až se nějaký člověk vysměje práci, kterou pro celek děláte. Dotyčný vás bude dráždit a vyvést  vás z míry, ale vy ve své neoblomnosti a vnitřní síle budete pokračovat dál v odhalování zrůdného systému. Nezapomeňte, že ten dotyčný, který se snaží dělat kolem vašeho vnitřního klidu rozruch, dostane ještě před rozdělením lidstva jednu možnost litovat svých neproduktivních činů a změnit se. Většinou bude bohužel zaslepen jen sám sebou a bude pokračovat dál v hraboší práci, ale VY si už budete užívat zaslouženého odpočinku za to, že jste vytrvali ve světelné práci po boku Boha, Pána Ježíše Krista, až do konce. Nastane rozdělení lidstva, kdy jakožto nositelé světla budete mít možnost vzestoupit. 

   Možná, že konečně právě tehdy, po rozdělení lidstva, váš „oponovatel“ z druhé strany začne litovat svých činů, ale bude již pozdě, protože s téměř stoprocentním ovládáním jeho ducha nebude mít možnost se změnit. Po velmi dlouhé práci na sobě v dalších životech bude smět vlastní vůlí dosáhnout andělského stupně vyšší pozitivní dimenze lásky, ale vy budete v tomto stupni jako anděl žít už celé eóny let. Když vybředne z břečky, bláta a dehtu negativního stavu, vy se ho zeptáte: „Stálo ti za to mrhat životní energií ke stavu, který byl pomíjivý, ke stavu, který tě svazoval? Já už tu jsem celé věky, ale ty ses mně tehdy smál… a díky tomu jsi dodával energii negativnímu stavu. Potom jsi musel díky svým volbám trpět a nést důsledky svých činů a rozhodnutí. Myslel sis, že díky kolaboraci s temnem budeš bohatě odměněn, jenže místo odměny tě stihl trest. Najednou se ti rozsvítilo v srdci, ale trvalo věky, než se ti z malého pozitivního světýlka v tvé duši podařilo vykřesat velký plamen. A teď tu konečně také jsi.“

   Když zbloudilá duše zlomí temnotu v sobě a z nejnižších dimenzí Zóny vymístění dojde k Bráně nebeské, uvědomí si, že všechno už je dobré. Tehdy dojde k vlastní pokoře vůči sobě samé.

   Proto si důkladně zvažte dvě možnosti, které máte na výběr: jít za světlem do tepla a lásky pozitivního stavu, nebo se propadnout do temnoty a chladu negativního stavu, abyste hledali celé věky cestu zpět za světlem, když přitom ten, kdo se vám snažil otevřít oči a vy jste se mu jen smáli a podkopávali jeho práci, žije v ráji už stovky, tisíce, miliony let. Kam se tedy vydáte? Už to víte?

AUTOR: Michal R., 1. leden 2016

Zdroj: http://www.bozirodina.cz/Prirucka.htm

Print Friendly, PDF & Email