PŘEVIBROVÁNÍ DO 5D NENÍ ZADARMO

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   V posledních týdnech jsou na vás kladeny stále větší požadavky na duchovní práci na sobě, což se neobejde bez bolesti (duchovní, duševní i fyzické) a čištění nánosů negativního stavu. Vy, kdo myslíte svou úlohu v Misi Boží rodiny vážně a kladete ji na první místo v životě, procházíte nejtvrdšími zkouškami. Nezkouším vás já, Pán Ježíš Kristus, ale Pseudotvůrci, kterým to stále umožňujete. Vše, co vás poutá k tomuto materiálnímu světu, vás činí terčem ovládacích programů. Na počátku naší spolupráce se mnou v těle Janičky vám bylo umožněno nastoupit na zrychlenou duchovní cestu bez ohledu na vaši duchovní vyspělost, která je z pochopitelných důvodů různá. Nelze se tedy vzájemně porovnávat, ukazovat prstem na druhé, z vašeho relativního pohledu méně vyspělé, ale je třeba pracovat individuálně sám/sama na sobě ve spolupráci se mnou ve vašem duchovním srdci. Nejde o to, na které otáčce duchovní spirály se aktuálně nacházíte, ale zda stoupáte, stagnujete nebo dokonce klesáte. Převibrování Janičky je blíže, než tušíte, ale záleží na každém z vás, za jak dlouho ji budete následovat do ráje na Nové Zemi. Už jsem vám sdělil, že budete prvními, kdo přímo převibrují a nebudou nejdříve vyzvednuti na lodě vesmírných přátel, kde je čas a možnost zvyšovat vibrace a obdržet duplikát ode mne. Proto vás opakovaně jak v soukromých mailech, tak veřejně nabádám, nebuďte loutkami Pseudotvůrců, nenechte se stahovat do duchovních pastí, neprotahujte své utrpení v těchto tělech. Není náhoda, že dnes uveřejňujeme podmínky spojení s vesmírnými lidmi (http://vesmirni-lide.cz/letakovy_system/htm/cz/cz_podminky_spojeni_s_vesmirnymi_prateli.htm), ale nikoho zároveň nemůžeme nutit, aby je dodržoval. Mnozí jste se mnou začali telepatickou komunikaci, přestože jste zdaleka nesplňovali tyto podmínky. Dostali jste tu příležitost a měli jste měsíce i roky čas na duchovní práci a odbourání nedostatků, které vám neustále snižují vibrace. Právě na vašich vibracích závisí čistota spojení se mnou, a proto není divu, že někteří z vás se nechají obelhávat falešným PJK = Alláhem, vlkem v rouše beránčím. Změnit svůj život je třeba z nitra navenek, ne obráceně. Uvedu příklad: kdo přestane jíst maso, kouřit, pít alkohol kvůli jiným, nebo aby se zavděčil mně, dostal se rychleji na Novou Zemi, nepostoupí na duchovní cestě ani o píď. Kdo si uvědomí ve svém nitru, že zabíjení zvířat je kruté, požívání jakýchkoli drog poškozuje nejen fyzické, ale i duševní zdraví, odvádí ode Mne, stoupá na duchovní cestě. Přijmete-li své poslání jako prioritu, necháte se v každé chvíli vést mnou = intuicí, tedy odevzdáte mi svůj život, protože víte, že jsem absolutní a můj plán je dokonalý, vyvedu vás co nejkratší cestou zpět. Jak jsem vám už mnohokrát zdůrazňoval, nejsem strůjcem vašeho utrpení, ale jedinou cestou ven z tohoto pseudoživota. Přeji vám, abyste tu cestu nekomplikovali a neprodlužovali, velmi se těším na každého z vás, kdo za námi, Boží rodinou převibruje na Novou Zemi do DCBR, abychom mohli naplno spustit naši Misi BR. Velmi vás všechny miluji a objímám.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 28.1.2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email