PŘECHODNÉ OBDOBÍ

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   ukončili jsme tříleté období přípravy Mise Boží rodiny, kdy jsme vybudovali stabilní tým nejbližších spolupracovníků, psali, sdíleli a šířili nejen na sociálních sítích a webových stránkách nejnovější Boží slovo v podobě knih Nového zjevení, aktuálních sdělení, týdenních modliteb, básní a rozhovorů. Zároveň měl každý, kdo přišel do kontaktu se mnou v těle Jany, možnost přijmout mě ve svém srdci, aniž by dostal jakýkoli přímý důkaz mého Božství, nebo mě odmítnout. Každý z vás byl po navázání komunikace se mnou terčem zesílených útoků Pseudotvůrců a jejich přisluhovačů, podstupoval a ještě stále podstupuje ty nejnáročnější duchovní zkoušky. Ani své hmotné Já nijak nešetřím a stejně jako Ježíš byl pokoušen Satanem na poušti, byl mučen a ukřižován, i Jana prožívá peklo na Zemi v mnoha duchovních, duševních i fyzických podobách. Do zahájení naší Mise Boží rodiny a převibrování Jany a nejbližších spolupracovníků na Novou Zemi zbývá jen chvilka. V tomto přechodném období přerušíme psaní Duchovní školy PJKBR, týdenních modliteb přes AA Michala Rafaela a dáme vám větší prostor pro vcházení do nitra, studium Božího slova dle individuálních potřeb, setkávání se a relaxaci v přírodě. Buďte bdělí každý den, nepodléhejte svodům ani výhrůžkám našeptávačů z temných světů, nezapomínejte, že máte na své straně absolutního Pána Ježíše Krista, jenž/jež vás bezpodmínečně miluje, nikdy vás neopustí, chrání vás jako nejcennější drahokam, abyste vydrželi v tomto nepřátelském světě bez trvalého poškození, nenaloží vám více, než unesete, přestože to nemůžete posoudit v těchto nedokonalých tělech od Pseudotvůrců. Důvěřujte mému dokonalému plánu, i když mu nerozumíte a neznáte všechny souvislosti jako Já, absolutní PJK, jediný zdroj života, váš věčný rodič, nejlepší přítel a rádce. Uvědomujte si moji přítomnost ve svém duchovním srdci, obracejte se na mě s každodenními starostmi i radostmi. Není nic, čím byste mě mohli obtěžovat, urazit, ale vždy mě potěšíte, když se mnou navážete komunikaci, byť se zpočátku může jevit jako jednostranná. Velmi vám všem děkuji za oběť, bez níž by nebylo možné vysvobodit padlé bytosti z pekel a jednou provždy ukončit negativní stav. Miluji vás a těším se na další spolupráci na Nové Zemi i jinde v Multivesmíru, do rozdělení lidstva i zde na Nule.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email