Pravda o amerických prezidentských volbách (rekapitulace po roce)

Děkuji AA Michale Rafaeli za sdělení PJK

 

   Přesně před rokem jsme necelý měsíc před americkými volbami předpověděli, kdo se stane novým prezidentem USA, a odhalili pozadí tohoto divadla, které připravily elity nic netušícím občanům. Mnozí si mysleli, že vítězstvím Donalda Trumpa se politika Spojených států změní k lepšímu a hledali v něm spásu pro tento svět. Jen málokdo si však tehdy uvědomil, že je jen dopředu vybranou figurkou, plnící příkazy svých nadřízených, která nejenže nezmění tuto planetu k lepšímu, ale ještě účinněji a rafinovaněji bude prosazovat budování Nového světového řádu (NWO). Jen fyzickým rozdělením lidstva v blízké budoucnosti do dvou směrů – pozitivního (menšina) a negativního (většina) lze zajistit rozvoj bytostí přejících si žít v lásce, hojnosti a dostatku, a nechat na této planetě pod vládou Pseudotvůrců (blížících se na Nibiru) nakrátko zvítězit negativní stav, díky němuž každý ve Stvoření dostane odpověď na otázku, jež aktivovala všechna zla a nepravdy: „Jak by vypadal život bez Boha, Pána Ježíše Krista a Jeho/Jejích duchovních zákonů a principů lásky?“ Po živém demonstrování negativního stavu na planetě Země/Nula v této 3. dimenzi bude všechno zlo navěky eliminováno, protože vyčerpá svou užitečnost a ztratí opodstatnění pro své další pokračování. Bytosti v peklech budou osvobozeny a po důkladném očištění životních elementů budou navráceny zpět do pozitivního stavu Pravého Stvoření.

Váš Pán Ježíš Kristus | 10. 10. 2017

 

• Loňské sdělení (stále aktuální):

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS O VOLBĚ AMERICKÉHO PREZIDENTA

Moji milovaní přátelé, spolupracovníci a pozemšťané…

   Nyní nastal čas, abych vám sdělil/a, jak to doopravdy je s volbou budoucího prezidenta ve Spojených státech amerických. Nejprve je třeba, abyste pochopili a uvědomili si následující věc: Žádný vrcholný politik nemůže a nikdy nezmění palčivé problémy tohoto světa a systému, protože politiku má pod palcem negativní stav, jenž hýbe veškerými aspekty na této planetě Země/Nula v černém antivesmíru. Mimozemské entity řídící tento matrix mají vše naplánované tak, aby se vývoj tohoto světa ubíral pro ně co nejpřívětivějším směrem, vedoucím k nezbytnému, avšak kratičkému vítězství temnoty nad světlem, při němž bude zaveden NWO, celoplanetární fašistický stát, jednotná virtuální měna, čipy a mnohé další věci mrtvého pseudoživota bez Lásky, který si stále volí většina lidstva. Ve skutečnosti žádný minulý ani současný reformátor nemohl a nemůže pozměnit vývoj světa pozitivním směrem, jelikož Pseudotvůrci a jejich přisluhovači si nepřejí jakýkoli posun k lepšímu, který by měl za následek odpoutání se od jejich systému politického, ekonomického, sociálního, zdravotnického, vojenského,…. V 5. a vyšších dimenzích Pravého Stvoření v žádném případě tyto systémy s negativními základy neexistují, neboť vše vychází z pravé duchovnosti a je řízeno Mnou, Pánem Ježíšem Kristem, Stvořitelem všeho a všech.

   V této době je již vhodné, abych se vyjádřil k důležité události na poli Pseudotvůrců, a tím je právě volba amerického prezidenta 2016. Elity – ty pozemské, skrytě i veřejně vystupující, které zde ovládají v podstatě vše, včetně většiny lidí; ale i elity mimo tento svět, už předem naplánovaly vše na planetě Nula dopředu. Ne nadarmo se tomu říká loutkové divadlo. Z Nového Zjevení někteří z vás vědí, že Pseudotvůrci měli před Mým Prvním příchodem v těle Ježíše schopnosti cestovat v čase, a to do minulosti i budoucnosti. Poté, co jsem vstoupil do pekel, abych zajal aktivátory negativního stavu, ztratili klíčové schopnosti, jež měli do té doby. Týká se to právě i cestování v čase. Před nedávnem jsem je propustil z jejich separované pozice a nyní se blíží s planetou Nibiru k této planetě. Ve fázi, kdy zotročí tu část lidstva, které si nevybralo žít v Lásce, jimi budou opět obnoveny cesty v čase, ale už jen do blízké budoucnosti, a to pouze v jejich vlastní sféře. Tento fakt má přímou souvislost s tím, o čem je řeč. Pseudotvůrci již dávno předtím, než jsem je uvěznil, naplánovali do detailu všechna dějství, která se budou dít na Nule po dobu jejich vlády v zóně vymístění. Ačkoliv není jejich plán dokonalý a má různá omezení a chyby (protože nejsou absolutními), připravili si v předstihu půdu pro jejich Druhý příchod, jenž nastane po fyzickém rozdělení lidstva.

   Důležitým krokem v jejich počínání je i to, kdo stane v čele USA, z nichž se řídí podstatná část světa. Ten, kdo vystřídá Baracka Obamu, bude předposledním prezidentem Spojených států před tím, než dojde k návratu mimozemských „bohů“. Stejně tak je tomu i u prezidenta České republiky Miloše Zemana, který bude v roce 2018 podruhé úspěšně znovu zvolen občany do své funkce. Je zde však podstatný rozdíl, poněvadž Zeman není jako jeden z mála politiků přisluhovačem temné strany, jako je tomu jinde.

   Elity volební kampaní v Americe rozehrály v této době téměř nepostřehnutelnou blamáž na lidstvo, stejně tak jako 11. září 2001 nenarazily do Světového obchodního centra skutečná letadla, ale byl to nefyzický hologram, jenž se postaral o dokonalou siluetu letounu, nebo třeba zfalšované přistání na Měsíci roku 1969 natočené v ateliérech pod vedením režiséra Stanleyho Kubricka. Ona rafinovaná fikce klání spočívá v tom, že na jednu stranu spektra postavili Hillary Clintonovou a proti ní Donalda Trumpa, oba se zcela odlišnými názory, ale velmi působícími na nic netušící občany. Jak víte, každý z nich má jiný cíl. Clintová jde cestou otevřené podpory pozměněných hodnot amerického establishmentu, Trump jde naopak proti tomu, o co se jeho rivalka snaží, kvůli čemuž jsou mu záměrně házeny „klacky pod nohy“ ze všech stran, aby mu co nejvíce znemožnili vyhrát. Copak vy nevíte, že přesně toto je plánem elit, jak ještě efektivněji zavést Nový světový řád? Ať vyhraje ona či on, mají připravené cesty k tomu, aby po jejich zvolení mohli globalisté tak jako tak prosadit svou vůli skrze ně, jelikož oba dva jsou pouze ovládané loutky se stejnou podstatou, tudíž v nejzazším smyslu nezáleží ani trochu na tom, kdo bude vítěz a kdo poražený. Kdyby ilumináti nechtěli, aby Trump s jeho vystupováním proti vládnoucí třídě vystupoval, odstranili by ho dřív, než by s tím vším vůbec začal.

   Stínová vláda už předem počítá s dosazením Donalda Trumpa, který usedne do svého křesla 20. ledna 2017. Proč ne Clintonová? I když se její preference zdají být na vyšší úrovni, není tomu tak. Agentura Reuters pod vedením globalistů vypouští do světa falešné zprávy o tom, že Hillary má nad Donaldem jasnou převahu, i když tomu tak není. Co tím sledují? Především chtějí vyprovokovat nespokojené voliče a zajistit tak v konečném výsledku více podpory pro Trumpa. Dalším důvodem je odvedení pozornosti od jejich plánů. Loutkovodiči rozdali karty na obě strany s tím, že sledují, jak ovládaní občané dávají v zápalu emocí svůj hlas tomu či onomu, bojují mezi sebou, vzniká rozdělení ve vlastních řadách. Právě on je tím „pojistným kandidátem“, který je použit k zajištění hlasů nespokojených lidí. Ukolébá občany Spojených států do falešného pocitu pozitivní politické novoty a změny, která ale přinese ještě rychlejší zavádění Nového světového řádu, jehož konstruování v praxi bude méně viditelné, ale o to více účinné.

   Jak to je s Clintonovou dál? Cíle globalistů by po jejím zvolení prosazovala až moc okatě, což by vedlo k odporu obyčejných lidí. Navíc zde hraje roli další důležitý fakt, a to ten, že pravá Hillary zemřela na sklonku léta t. r. 2016 na vážnou nemoc. Hlavní příčinou skonu byla zrada jejího samotného těla, které nebylo lidské, nýbrž byl to hybrid mezi ještěrem a člověkem, jako má mnoho dalších politiků (královna Alžběta, Angela Merkel,…). Takto namíchaná kombinace DNA se v určitém věku může stát fatální pro další fungování životních funkcí. Ještě před smrtí pravé Hillary byl však v tajných podzemních laboratořích vytvořen její klon s identickou podobou, vystupováním, hlasem a vším ostatním, aby nebyla poznat záměna. Vědci pracující pro temnou stranu a vázáni tajemstvím mají od reptiliánů technologie a možnosti nevídaných rozměrů, takže dokonce i vytvoření umělého člověka pro ně není nemožné. Hillary č. 2 je biorobotem prakticky bez svobodné vůle, do jejíhož umělého mozku byla nahrána osobnost její skutečné předchůdkyně, spolu s veškerými obsaženými informacemi a myšlenkovými pochody. „Clintonová“ k tomu navíc používá ještě několik dalších lidských dvojnic se stejnou či velmi podobnou podobou, které mají rozdělené úkoly, kdy a kde budou vystupovat na veřejnosti. Za zmínku jistě stojí, že nejen rodina Bushů a Clintonů se účastnili a účastní satanských rituálů, získávají peníze nečistými způsoby, financovali a podporovali lokální války a zasloužili se ve spolupráci s dalšími o vznik tzv. Islámského státu.

   Donald Trump patří do stejné množiny organizací ovládajících tento svět, ačkoliv způsobem jako jeho rivalové v politice dosud takto nepůsobil. Bohatý byznysmen a miliardář byl vybrán ilumináty nejen proto, že je ceněným Svobodným zednářem. Tento muž s jezuitským vzděláním se již léta před svou kandidaturou domluvil s předáky globalistů o svém cíli a poslání, které přijal. Stalo se tak již přibližně na přelomu tisíciletí, kdy bylo mezi pozemským a mimopozemským podsvětím domluveno, že v roce 2017 stane v čele USA právě on a vystřídá Obamu. K tomu, aby byla pozornost odvedena jinam, měla být zahájena kampaň některými vládnoucími křídly proti jemu samotnému, a vyhlášena veřejně neskrývaná podpora Clintonové a jejího vystupování ze strany mainstreamových médií, významných lídrů, herců, osobností a dalších. Oběma kandidátům byly přiděleny přesné role, jaké mají hrát v tomto divadle, co mají říkat, na co se musí zaměřovat a poukazovat, koho mají oslovit apod. V roce 2000 seriál Simpsonovi předpověděl v jednom ze svých dílů jeho kandidaturu a zvolení, stejně tak jako „předpověděl“ i útok na Dvojčata, uměle vytvořený virus Eboly a další podstatné věci. Není to náhoda, jelikož těmito podprahovými signály je do podvědomí lidí zakódována vždy nějaká skutečnost, která se má stát. Tím je nachystáno jejich programování až na mnoho let dopředu. Nespokojení lidé budou žádat spravedlnost a bezpečnost před uměle vyvolanými vnějšími vlivy – a oni jim ho na chvíli dají, výměnou za větší dohled a kontrolu obyvatel ze strany nadnárodních korporací NSA, FBI, CIA, dále pak ještě větší nasazení chemtrails, čipování nejprve většiny domácích zvířat, posléze v poslední fázi i pro každého člověka, což ale bude až při zavedení NWO.

   Nevěřte tomu, co se vám předkládá ze strany hlavního proudu, raději vyciťujte intuicí a srdcem, kde leží skutečná pravda. Váš vnitřní hlas vás vždy povede k tomu, co je skutečně důležité a nezapomínejte, že kdo odevzdává svou moc jinému, stává se bezmocným, ačkoliv si to neuvědomuje.

Váš Pán Ježíš Kristus | 10. 10. 2016

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email