Pozitivita a láska jako zbraň k ochromení soupeře

Děkuji ti Lukáši za sdělení PJK

   Kde vládne většinově pozitivita a láska, tam negativita nemá šanci k aktivaci sváru a konfliktu, byť se snaží uchytit sebevíce. Většinou se snaží vrazit klín do slabých míst mezi klíčové vztahy, vyhledává konfliktní příležitosti, toť samotná povaha a přirozenost neg.stavu. Pamatujte, že ďábel vždy obchází jako lev řvoucí a hledá, koho by pohltil a polapil. Kdykoli vycítí vaše oslabení, zaútočí různými metodami ve snaze chopit se nadvlády nad vámi. Nedopřejte mu místa, nedejte mu šanci. Nedejte se přemoci zlem, neposkytněte neg.stavu ani píď, ale přemáhejte zlo dobrem. Kde vládne láska, tam nemá neg.stav žádnou šanci.Vzepřete-li se ďáblu a neg.stavu láskou, uteče od vás, neboť mu smrdí. I kdybyste stáli v jeho samém středu, z vašich úst ať nevychází ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které poslouží, kde je třeba a tím posluchačům přinese milost. Tato poslední věta se rovněž vztahuje k předešlému tématu aktivity ve skupinách soc.sítí – vážit slova, aby to, co někam umístíte/napíšete přinášelo posluchačům/čtenářům milost a posouvalo je to dále ve stupni probouzení z falešné reality (Matrixu). Tehdy uplatníte plně potenciál komunikace pomocí soc.sítí a budete mi toliko cennými svícny, mými prodlouženými dlaněmi, obránci i útočníky mého finálového týmu. Hrát finále je výsada, odpovědnost, ale také boj. Žádná zlatá medaile není zadarmo. Opět připomínám, nechť vás nezraňují žádné fauly soupeře, počítejte i s nimi.

Váš PJK, absolutní trenér.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email