POZADÍ ÚTOKU NA SÝRII

Děkuji Míšo za aktuální sdělení PJK

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM AA RAFAELA V TĚLE MICHALA

 

   Raketový útok USA, Francie a Velké Británie na Sýrii je další ze série zásahů západního světa do záležitostí stále ještě suverénní země, nad níž se snaží převzít kontrolu elity vedené liberálním křídlem Pseudotvůrců (USA a jeho spojenci), proti nimž na tomto území stojí konzervativní Renegáti (v tomto případě Rusko). Přestože nad oběma skupinami stojí vládce zóny vymístění Alláh (dříve zvaný Endriss), až do příchodu temných bytostí na planetu Nula je z jeho strany oběma skupinám dovoleno rozdmýchávat nepokoje, války a násilí v různých částech světa. To produkuje velké množství negativních energií pocházejících z utrpení lidí, čímž se udržují Pseudotvůrci i Renegáti naživu. Sýrie je zemí, která stále odolává tlaku bank Rothschildů, díky čemuž nemá ani dluh u Mezinárodního měnového fondu. Stejně tak se v této zemi ještě tolik neprojevují viditelné změny vedoucí k postupnému utahování šroubů nad jejími obyvateli, vláda nejde proti národním zájmům a snaží se chránit své kulturní i přírodní bohatství, přestože nyní už je Sýrie do značné míry zničená. To je i díky tomu, že prezident Assad je pod přímým vlivem Renegátů, kteří nepoužívají tak drastické techniky jako sionisticko-kabalistická skupina, ale jdou po jiné cestě vedoucí však ke stejnému cíli. Důvodů je na všech úrovních jako vždy mnohem více, protože vše souvisí se vším, nicméně není účelem v této věci zacházet do detailů. Rozvrácený blízký východ, kde se střetávají rozdílné kultury a civilizace, poslouží v blízké budoucnosti (po rozdělení lidstva) jako dobrá živná půda těmto falešným bohům pro to, aby mohli své uměle vyvolané konflikty nejen na tomto místě vyřešit a na připravené „zázraky“ nachytali co nejvíce lidských duší do pekel. Teprve po úplném zavedení Nového světového řádu (NWO) může dojít k definitivnímu vítězství negativního stavu, aby mohl být posléze eliminován a každý si jednou provždy vybral, zda chce žít v lásce a dostatku jediného pravého Stvoření. Přestože už Renegáti ztratili díky rozpadu Sovětského svazu značnou moc, jejich těžiště se nyní přesunulo do Číny, odkud stále rozprostírají svůj vliv nad velkou částí Asie. I pád jedné ze supervelmocí na přelomu 80. a 90. let 20. století ovšem nebyla pro ně událost neočekávaná, nýbrž předem a do detailu domluvená. Jsou to právě oni, kdo budou hrát ve finální fázi tohoto cyklu času (jakožto prapůvodci zla) poslední a konečnou klíčovou roli poučnou pro celý Multivesmír. Přestože to, co se děje, nemůžete nyní plně chápat, nemějte strach z ničeho a o nikoho, zbytečně těmto konfliktům nevěnujte velkou pozornost a svou energii raději zaměřte na konstruktivní věci a vstupování do nitra. V pravý čas zasáhnu a nechám vyvést část lidstva připraveného žít ve vyšších dimenzích nejčastěji na Novou Zemi, kde už nejsou války, utrpení, nemoci a smrt, ale radost, štěstí, spokojenost a věčný život v lásce.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 14. 4. 2018

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email