Pokoj

Děkuji Lukáši za

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA A TYRONA – POKOJ

PJK přebývá sám se sebou a v sobě ve stavu absolutního pokoje a vyrovnanosti. Jeho pokoj je tedy absolutní.

 

POKOJ V POJETÍ RELATIVNÍ SENTIENTNÍ ENTITY.
Klíčový verš o pokoji relativní(ho) vůči absolutní(mu) je tento:

   Filipským 4:7 A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

   Pokoj s Bohem (v Bohu) je jednoduše nepopsatelný stav, kdy je člověk tak v pohodě a v míru v PJK, smířen s celkovým stavem světa a věcí v něm, že se to pořádně nedá popsat. Pokoj s Bohem již nehledá odpovědi na to, proč je nespravedlnost ve světě, proč umírají nevinní lidé apod. Čím více člověk chápe Boží záměry, plány PJK individuální i globální, čím více je ve spojení s niterností vůči PJK, tím větší pokoj Boží má. Vychází to z biblického verše výše uvedeného, pokud ovšem není chápán doslovně. V tomto případě doslovný význam sice není na škodu, ale mnohem větší význam získává, když se obrátí jakoby vzhůru nohami. Při doslovném výkladu totiž zůstává většinou ukrytý
důležitý princip, který pak uniká.

   Pak zní totiž takto: Budeš-li střežit své srdce i mysl v PJK, budeš mít pokoj Boží převyšující každé pomyšlení“.

   Co znamená ono střežit své srdce i mysl? Střežit své srdce i mysl v PJK znamená právě takový stav niternosti, který zcela harmonizuje s vědomím PJK, tudíž se nevzrušuje nad stavem věcí, neboť v nich má jednoduše jasno. Znamená to tedy snažit se vše vidět, vnímat a chápat očima PJK a ne svým lidským zrakem a pojetím. Opět se tedy potvrzuje fakt, že i pokoj vychází ze stavu niternosti, kde sídlí PJK, jenž je zdrojem lásky Agape, která generuje vše ostatní.

   Nesoulad a nepokoj vzniká nepochopením plánů PJK. Svět, který PJK nezná či odmítá (nezná tudíž ani jeho plány), tak v podstatě nemůže znát ani chápat, co je to skutečný pokoj boží a jaký stav pohody to je. Proto je svět plný zmatků, neklidu, netečnosti a nepokojů. Izajáš 48:22 „Nemají pokoj svévolníci“
(svévolník – člověk žijící ze sebe, který si dělá jen to, co sám chce pozn.).

   Jak to ale prakticky udělat, jak toho stavu úžasného božího pokoje prakticky docílit? Samozřejmě, aby k tomu stavu božího pokoje došlo, chce to i informace a odpovědi na otázky, které vyvolávají v jedinci nepokoj, rozhořčení a rozčarování. Ale tyto odpovědi dnes velmi dobře nabízí hlavně knihy Nových Zjevení PJK.

   Nuže dítky, studujte je, nacházejte odpovědi, proč je svět okolo takový, jaký je, vcházejte do nitra, komunikujte o tom se mnou – s PJK, a obdržíte takový nadhled a pokoj boží v srdci, o kterém se vám ani nezdálo, právě takový pokoj,
který převyšuje každé pomyšlení.

S láskou váš PJK a Tyron.

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email