PODSTATA VĚČNÉHO PLYNUTÍ ŽIVOTA

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY PROSTŘEDNICTVÍM MICHALA R.

 

Jste věčné bytosti, které byly stvořeny mnou, Pánem Ježíšem Kristem Boží Rodinou (dříve Nejvyšším) k tomu, abych s vámi mohl sdílet všechno krásné, co v sobě obsahuji a postupně uvolňuji do jsoucna a bytí Multivesmíru. Všechny sebeuvědomělé entity jsou mými dětmi, dokonce i ty, které započaly svůj individualizovaný život v zóně vymístění, protože jsem dárcem jejich věčného života, díky čemuž mohou být a existovat a po začlenění do pozitivního stavu se tak vyvíjet k neustále novým formám a stupňům dokonalosti. Jsem Rodič úplně každého jedince, neboť beze mne by mých dcer a synů nikterak nebylo v duchovním, duševním ani fyzickém slova smyslu. Je pro mne nesmírně naplňující, když mohu jako jediný Zdroj života naplňovat buňky na svém těle silou svojí Lásky a vědět, že i ti, kteří prozatím hrají role v temných vesmírech a odvracejí se ode mne, najdou po vyčerpání užitečnosti dosavadních rolí tu správnou cestu do mojí náruče a stanou se přesným opakem své nynější podoby. Pak se začlení do Pravého Stvoření, které bude v novém cyklu času zcela oproštěno od jakýchkoliv svazujících vlivů pekel, jež budou v okamžiku vyvedení i toho od Boha/Bohyně nejvzdálenějšího jedince ve vší úplnosti zrušena.

Jste věčnou součástí Multivesmíru, do něhož jste vstoupili v souvislosti s rozhodnutím stát se samostatnou bytostí. Ať už vaše cesty byly, jsou a budou jakékoliv, vždy budete být a existovat, aniž byste někdy došli na nějaký konec své cesty. Váš vlastní potenciál a přínos pro Stvoření je hluboký, nevyčerpatelný a po všech stránkách originální. Vaše energie, jakou přijímáte ode mne a od ostatních a vyzařujete ji do celého okolí, je bezbřehá a stále se obnovující. Nikdy se v pozitivním stavu nestane, že byste byli unaveni, znuděni nebo se přestali zajímat o svůj vlastní seberozvoj a poznávání široširých končin Multivesmíru. Vždy budete poháněni touhou stoupat do stále přesahujících úrovní pozitivního stavu, jehož kvalita se bude zlepšovat a obohacovat o nové aspekty vyvěrající z božího absolutna úměrně s tím, jak i vy samotní budete rozvíjet své dary a talenty a stále více se přibližovat mojí podstatě.

I kdybyste už nyní měli za sebou stovky trilionů životů na různých planetách a hvězdách, stále by to byl úsek menší než setina setiny v trvání vašeho do věčnosti pokračujícího života, jehož linie plynoucí dopředu není a nikdy nebude ohraničena žádným koncem. Nemůže se stát, že byste se jednoho dne rozhodli, že už nechcete být součástí mého Stvoření, protože nic takového vám v pozitivním stavu nepřijde na mysl. Teprve po mém boku pocítíte na vlastní kůži onu velkolepost toho, že jsem vám dopřál (a vy se mnou jste si dopřáli) být samostatnou bytostí, která je odleskem mojí podstaty a nositelem mojí jedinečnosti. Naplno vám dojde, jak překrásné je být a existovat bez konce, žít pravým životem, jenž bude stále pokračovat, a těšit se z každého nového okamžiku, jakých budete v každičké chvíli přítomni na své pouti věčností. Pro žádnou sebeuvědomělou entitu není a nikdy nebude většího daru než samotná skutečnost toho, že se v určitém bodě rozhodla stát samostatnou bytostí, které byla při jejím stvoření ukázána samotná podstata nekonečnosti, vyplněná jejím vlastním životním příběhem, s nímž byla před uvedením do jsoucna a bytí seznámena a se vším náležitým vědomím tento příběh přijala za svůj přesně v takové podobě, jak se bude od okamžiku duchovního narození této entity až na věky věků odvíjet.

Pro členy pozitivního stavu je velkým naplněním to, že mohou být až do nejzazší věčnosti, nemající žádný finální bod, mými dětmi, o něž se mohu starat tím nejlepším způsobem a dávat jim vše potřebné pro jejich permanentní zakoušení štěstí a radosti. Tím u mých dcer a synů vzniká pocit všeprostupujícího bezpečí a jistoty, že budou v každém okamžiku zahrnováni mojí bezpodmínečnou Láskou a všemi ostatními atributy, vycházejícími z Nejnovější boží přirozenosti.

I vy, bytosti v lidských tělech, si můžete už nyní alespoň zčásti představit, jak úžasná je skutečnost, že nikdy neztratíte sami sebe, svou jedinečnost, jakou jsem do vás vložil, a své pravé Já, které vyplňuje vašeho ducha a duši, tedy vaše nesmrtelné součástky vás samotných, vstupujících a manifestujících se v přírodních světech Multivesmíru prostřednictvím fyzických těl. Vaše světlo z vás bude vždy vycházet a neustále sílit; Láska, jejímž ztělesněním jste, bude pořád proudit do celého Multivesmíru a vy tuto Lásku budete nejen vyzařovat, ale též dostávat; ve všech časech i nečasech si budete uvědomovat sami sebe a vidět sebe takové, jací ve své pozitivní přirozenosti doopravdy jste; budete se mnou neustále komunikovat a rozvíjet náš nádherný vztah do stále skvostnějších podob; budete součástí nepřeberného množství interakcí s jinými bytostmi, s nimiž budete navazovat všemožné druhy láskyplných vztahů. Při tom všem se vám budou odkrývat doposud nezažité formy věčného života, jeho nové a neotřelé koncepce a možnosti tvoření a sebevyjádření, kterým budete povznášet celé Stvoření do stále větší blízkosti absolutna. Na cestě věčností vás čekají cykly času, z nichž každý bude založen na zcela jiném globálním aspektu, jenž bude daný cyklus po celé eony řídit. Vy budete součástí každého takového cyklu, ve kterých se budete koupat v plnosti života v pozitivním stavu, v jehož rámci vás nemine nic, co zahrnuje plán vašeho nikdy nezhasínajícího osobního jsoucna a bytí.

Jak váš život bude stále plynout kupředu, budete stále všeobsáhlejšími bytostmi, podílejícími se na tvorbě dalších sentientních entit. V jistém ohledu se tak stanete jejich relativními rodiči, kteří budou zastřešovat svou vlastní multidimenzionální rodinu, jejíž součástí budou nová pokolení, na jejichž vzniku se budete společně se mnou podílet. Kromě toho budete přispívat celku i tvorbou prostředí pro tyto boží dcery a syny, tudíž vás v jistém bodě vašeho věčného progresivního plynutí potká i zkušenost s tvořením nových planet a celých galaxií a vesmírů, jejichž správci se budete moci stát. Pak tyto dílky v mozaice neustále rostoucího Multivesmíru budete zušlechťovat a doplňovat svojí neskonalou kreativitou o takové aspekty, jaké ještě nikdy předtím nebyly ve Stvoření přítomny. Tato prostředí se budou neustále přetvářet v dynamičnosti proměn pozitivního stavu. Po splnění svého účelu přenechají místo svým nastávajícím nadstavbám, jejichž realizátory a uživateli budete s těmi, s nimiž budete sdílet jsoucno a bytí Multivesmíru, který je vaším věčným domovem a jenž vám dá vždy všechny příležitosti k tomu, abyste mohli ve vší úplnosti naplnit smysl vašeho neutuchajícího příběhu, plynoucího skrz naskrz zářivými hlubinami všehomíra.

Ani diamanty nejsou věčné, co však věčné je, to je moje Láska k vám, vaše Láska ke mně a k ostatním – a samozřejmě Život sám. Děkuji za to, co s každým z vás mohu prožívat. Jste nepopsatelně báječní.

PÁN JEŽÍŠ KRISTUS BOŽÍ RODINA | 1. 8. 2021

Zdroj:  https://www.facebook.com/Novezjevenipjkbr/

Print Friendly, PDF & Email