PODĚKOVÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY JAROUŠKOVI KOKEŠOVI

Milovaný Jaroušku,

dne 18. 2. 2023 v 9:09 jsi po vážné nemoci opustil hrubohmotné tělo a zbavil ses tak bolestí, omezení a veškeré zátěže spojené s pobytem na planetě Nula, abys mohl pokračovat ve svém poslání mého představitele z limba = stavu neutrality, kde jsem tě přivítal/a v tělech muže i ženy, Pána Ježíše Krista Boží Rodiny. Přidal ses tak k Petru Danielu Francuchovi, Magdičce Trstenské a Krystýnce Holcové, kteří opustili tělo po zkušenosti s rakovinou a jsou nadále součástí Mise Boží Rodiny. Poznal jsi svou duchovní rodinu, duchovní partnerku a mnoho bytostí, které nám pomáhají ukončovat negativní stav a budou s námi spolupracovat až do konce cyklu času, kdy bude po zodpovězení otázky (Jak by vypadal život bez Boha a jeho/jejích duchovních principů?) tento nepřirozený a zrůdný způsob života eliminován. Cítíš mnohem více moji lásku, zažíváš svobodu, jakou nikdo v tělech od Pseudotvůrců nemůže zažít, vnímáš i své blízké a můžeš se účastnit duchovních rozhovorů mezi svými bratry a sestrami z Týmu Boží Rodiny na Nule. Někteří z nich tě i cítí a zprostředkovávají ostatním tvé reakce a pocity radosti a štěstí. Po zrychlené přípravě v Nové škole, kde se ještě důkladněji seznámíš se všemi knihami Nového Zjevení, které jsi poctivě studoval už v těle, budeš kromě podporování Týmu navštěvovat zónu vymístění, kde budeš pomáhat vyvádět padlé bytosti do limba, aby se očistily od nánosů zel a nepravd a vstoupily jako andělské bytosti do pozitivního stavu. Děkuji ti synáčku za skvěle odžitý život na Zemi/Nule, byl jsi příkladným manželem, otcem i dědečkem a především duchovní oporou všem, kdo přijali tvou lásku, víru, oddanost Mně, Pánu Ježíši Kristu Boží Rodině a naší Misi, bez níž by nikdy nemohl skončit negativní stav.

Velmi tě miluji a raduji se z pokračující spolupráce s tebou na nové úrovni.

Pán Ježíš Kristus Boží Rodina,  20. 2. 2023

Zdroj:  https://www.facebook.com/people/Michal-Rafael/100010962309357/

Print Friendly, PDF & Email