Obrazovka pro každého

   JÁ JSEM TA NOVÁ CELOPLOŠNÁ OBRAZOVKA PRO VÁS! JSEM S VÁMI VŠUDE A NEUSTÁLE, DOMA , VE SVĚTĚ I V CELÉM MULTIVESMÍRU!

   Světlo Boha září ve všech, ale je blokováno ve většině oddělením se od Sebe. Odvedení od Sebe je způsobeno médii a neustálou potřebou být „odvádění“ TV, rádiem a novinami používanými k zabránění vzniknutí strachu z oddělenosti. Oddělenost od Sebe je oddělenost od vašeho Božského Já. Je to vnucená oddělenost od Boha, tvořivé síly ve vás. Je to jediný zdroj Lásky, která proudí skrz vás.

   Ti, kdo navážou přímý kontakt se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem a nechají se vést, pak nemůžou udělat nic, co by bylo v rozporu s mým plánem pro každou jednotlivou duši i pro lidstvo jako celek. Jenom Já jsem absolutní a znám všechny podmínky vašeho života, tedy nedělám žádné chyby a přešlapy. Tuto radu berte jako univerzální, platnou nejen pro tuto inkarnaci, ale neustále, navěky. To neznamená, že přestanete komunikovat s ostatními bytostmi z vyšších dimenzí Multivesmíru, že se přestanete zajímat o dění ve svém okolí, naopak, ještě intenzivněji budete pod mým vedením přijímat informace z různých zdrojů a budete snadněji rozlišovat pravdu od lži, zvýší se úroveň pochopení událostí a jevů, kterých jste svědky. Budete v každém okamžiku svého života vědět, co máte dělat, s kým spolupracovat, co odmítnout, jako pro vás neužitečné, zbytečné a odvádějící od vzestupu po duchovní cestě. Jen dodržování duchovních zákonů lásky vás bezpečně ochrání před útoky a nastraženými pastmi negativních entit, odpojí vás z ovládacích programů, jak jsem už nejednou sdělil. Zlo, násilí a vše, co odporuje lásce nemůžete odstranit stejnými prostředky. To, proti čemu bojujete, posilujete a tak snižujete vibrace sobě i celému lidstvu.

   Já jsem jediný, který má tu moc vás vyvést z nastražených pastí negativního stavu!

   NIC NELZE PŘEDE MNOU SKRÝT, NEBOŤ ZE SVÉ ABSOLUTNÍ POZICE VÍM, CO SE LIDÉ CHYSTAJÍ ZVOLIT V KAŽDÉM OKAMŽIKU!

   Vaším úkolem není reformovat tuto společnost, ale vnášet světlo do temných zákoutí, odhalovat zrůdnost negativního stavu ve všech oblastech života, ukazovat lidem, že láskyplným vztahem se Mnou, Pánem Ježíšem Kristem měníte sebe, svůj život i životy jiných.

   Za každou lidskou bytost, která i pak díky vám bude schopna převibrovat do vyšší dimenze, vám poděkuji.

   Já Bůh, stvořitel prvotní všeho a všech, nemůžu být zkoumán ani studován. Co lze studovat, nejsem nikdy Já. Kdo chce poznat Boha Věčného, musí jít cestou sebepoznání k poznání Boha. Tyto kroky se naplňují z vnějšku dovnitř. A kdo by chtěl následovat tohoto Dobrého pastýře, musí upustit od opojení světa a putovat do nitra a vidět sám sebe jako chrám Boží.

   PROTO JE RADNO PRO VÁS, ABY JSTE SE NAUČILI OBRACET DO SVÉHO ,,NITRA“ A VĚNOVALI POZORNOST TOMU, CO JE TAM!

   Ten, kdo udržuje vlastní chrám v čistotě, ten nepotřebuje žádné vnější chrámy, žádná dogmata, rituály a ceremonie. Přebývá v Nejsvětějším, v Bohu, a je také Bohem veden. Jeho pocity jsou šlechetné a čisté; jeho myšlenky vstupují více a více do Božího proudu a stávají se perlami v oceánu Bůh, jež jsou pak Jeho impulsy, Jeho slovy.

Bůh je Duch a ti, kdo Ho uctívají, musí uctívat v duchu a pravdě.“

   Neexistuje žádné jiné platné a hodnotné uctívání Boha než to, které může jednoho vést po pravé cestě neustálého duchovního pokroku, štěstí a věčného života v nebesích pozitivního stavu Stvoření Nejvyššího. Uctívat Boha v duchu a pravdě znamená uctívat Ho z pozice niternosti, z vlastní Niterné mysli, protože je to pravá Niterná mysl každého, která je jeho duchem. Vlastní duch je stav dobroty, z něhož vychází veškeré pravé uctívání Boha. NEZNAMENÁ to, že se Bůh má uctívat na nějakém určitém zevním místě či stavení, určitými nadiktovanými předepsanými zevními obřady. A taková je pravda v této věci. To je uctívání v pravdě, protože pravdu lze nalézt ve vlastním duchu, to jest ve vlastní pravé Niterné mysli, kde přebývá Nejvyšší, z něhož vychází veškeré dobro a láska.

   ŠTĚSTÍ A VÝZNAM ŽIVOTA NELZE NALÉZT V ZEVNĚJŠNOSTECH A VE VLASTNICTVÍ HMOTNÝCH STATKŮ!

   Být neustále zaneprázdněn tím, co je vně sebe samého, vlastním zevním prostředím a tím, co ostatní považují a očekávají, že je vlastní reálné já, je tím, co způsobuje vaše lidské problémy, neduhy, strasti a šílenství.

   Proto potřeba komunikování a vztahu s Pánem Ježíšem Kristem ve svém nitru vyvěrá z faktu, že POUZE Pán Ježíš Kristus ví přesně – v absolutním smyslu, co je pro vás nejlepší.

   Já jsem Pán Ježíš Kristus, tvůj Bůh v povšechnosti Lidského Božství i Božského lidství, kdo je tvůj Spasitel z negativního stavu a ze všech jeho zel a nepravd, a KDO JE JEDINĚ TÍM MAJÍCÍM ABSOLUTNÍ MOC a absolutní schopnost tě vyvést ze zóny vymístění, z planety Nula a ze stavu otroctví do podmínek pozitivního stavu svobody, nezávislosti, lásky a moudrosti. Budeš mít osobní, soukromý a intimní vztah jenom se Mnou, kdy Mne upozorníš na všechny své životní záležitosti a nebudeš vzývat žádné jiné prostředníky či bohy pod žádnými jinými jmény.

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
http://www.bozirodina.cz

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm

ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm

KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm

POSELSTVÍ Z NITRA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_poselstvi_z_nitra.htm

ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm

HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_hlavni_ideje_noveho_zjeveni.htm

KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm

KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_3_sdeleni_894_896.htm

Dialogy s Pánem Ježíšem Kristem – První a druhý díl
ke stažení zde:
https://sites.google.com/site/newrevelation2001/slovak
http://novezjeveni-pjk.wgz.cz/

Zdroj:  Karel Konečný (AA Michael) – Google+

Print Friendly, PDF & Email