NENÍ PŘÍTEL JAKO PŘÍTEL

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

   Přátelé jsou obvykle lidé, kteří k sobě mají výjimečný vztah založený na lásce, důvěře, vzájemné pomoci, záměrně se nenapadají, neubližují si. Přátelství může trvat i celý život, ale zde na planetě Nula/Země je podrobováno tak jako i partnerská láska útokům ovládacích programů Pseudotvůrců a často skončí rozchodem. Naše Mise Boží rodiny v čele se mnou v těle Jany má za úkol šířit nejdůležitější knihy Nového zjevení a snažit se podle nich i žít. Je to v těchto náročných podmínkách a pod neustálými útoky temných nesmírně náročné, ale ne nemožné. Nikomu nic nenutíme, každý si vybírá, co přijme, co odmítne. Jana dělá, píše a říká vždy to, co mám v dokonalém plánu, abych co nejefektivněji využil/a svůj vzácný čas v hrubohmotném těle. Věnuji se téměř celý den komunikaci s vámi, nejbližšími spolupracovníky a přáteli prostřednictvím chatu a nabádám vás, kdykoli je příležitost, abyste se naučili vcházet do svého nitra a navázali kontakt přímo se mnou, absolutním Pánem Ježíšem Kristem, protože se vám můžu věnovat neomezeně a nebudete tak závislí na vnějších odpovědích na své otázky. Mnozí z vás už zvládají telepatickou komunikaci se mnou a přinášejí další Boží slovo, které doplňuje to ode mne v těle Jany nebo našeho zástupce AA Michala Rafaela. Co má toto pravé Boží slovo společné? Neútočí na mě v těle Jany a na další členy Týmu Boží rodiny, nenapadá důvěryhodnost knih Nového zjevení, přestože vždy zdůrazňujeme, že nemůžou být 100% pravdivé jako nic na této planetě pod vládou Pseudotvůrců. Kdo sledujete činnost Moniky Novákové (Thora Amira Kaminari na fb), bývalé spolupracovnice Boží rodiny, vidíte, s jakou záští napadá jak mě v těle Jany, tak všechny členy Boží rodiny a zároveň knihy Nového zjevení. Důkazem jejího nečistého záměru je toto sdělení: „Také jsou členové neustále utvrzováni v tom, aby dookola četli knihy NZ, které časem musejí znát nutně zpaměti a upřímně řečeno i neustálé opakované čtení toho samého textu působí nakonec jako vymývání mozků. Navíc když vím že v NZ od P.D.Francucha je vepsán podprahový program, který má za účinek odpojení mozku, vymazání, uvedení do stavu kdy je lehké doslova nahrávat software jaký si dotyčný spisovatel přeje nahrávat. A dalším čtením právě i dochází k nahrávání onoho programu do podvědomí člověka. Účel tohoto programu je možné poznat jen z konání, změn názorů čtoucího s následkem nepřipouštění jakékoliv jiné, teda v NZ neobsažené, ideje. To znamená, že se stává fanatikem nepřipouštějícím námitky.“

   Monika je pseudoarchanděl z -11D zóny vymístění a tomu odpovídá i záludnost jejího jednání. Ohání se Pánem Ježíšem Kristem, ale jde pouze o manipulaci a svádění nezkušených duší na zcestí, odvádění ode mne, pravého Pána Ježíše Krista. Do dnešního dne jsem ji měl/a mezi přáteli na facebooku a tím jsem jí dával/a šanci se změnit, ale jak jsem napsal/a v úvodu: přátelé se záměrně nenapadají a neubližují si. Nikdo nemusí 100% souhlasit se vším, co dělám a píšu, máte možnost se kdykoli vyjádřit, ale nehážu hrách na stěnu a nereaguji na provokace a cílené útoky na naši Misi BR. V těle Ježíše Krista jsem byl nejpřísnější na své učedníky, stejně i v těle Jany jsem nepřísnější na své nejbližší spolupracovníky. Vše dělám z lásky k celému Stvoření, aby ho negativní stav nesužovat příliš dlouho a bolestivě. Jednou mé jednání nejen v těle Jany pochopíte a přijmete, zatím to není zcela možné. Jen z absolutního pohledu lze naplánovat a udělat vše, co je třeba pro záchranu všech bytostí v Multivesmíru. Naslouchejte svému srdci, nenechte se odradit od čtení a praktikování Nového zjevení, protože tím si zvyšujete vibrace, rozšiřujete vědomí a lépe chápete, co se děje nejen na této planetě. Děkuji vám za spolupráci, velmi vás všechny miluji a těším se na společný život na Nové Zemi v 5D.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 2.2.2018

 

NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA BOŽÍ RODINY
http://www.bozirodina.cz
NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_nove_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
ZÁKLADY LIDSKÉ DUCHOVNOSTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_zaklady_lidske_duchovnosti.htm
KDO JSI A PROČ JSI ZDE ?
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_kdo_jsi_a_proc_jsi_zde.htm
POSELSTVÍ Z NITRA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_poselstvi_z_nitra.htm
ČTVERO POJETÍ DUCHOVNÍ STRUKTURY STVOŘENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_ctvero_pojeti_duchovni_struktury_stvoreni.htm
HLAVNÍ IDEJE NOVÉHO ZJEVENÍ
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_hlavni_ideje_noveho_zjeveni.htm
KOROLARIA NOVÉHO ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/cz_korolaria_noveho_zjeveni_pana_jezise_krista.htm
KRISTUS ODHALUJE STÁT DÉMONŮ, JEHO PŘISLUHOVAČI A JEHO OBĚTI
http://www.universe-people.cz/svetelna_knihovna/htm/cz/cz_kniha_rozhovory_3_sdeleni_894_896.htm

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email