Nejen o 30. kapitole NZPJK

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

 

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

V 30. kapitole Nového zjevení Pána Ježíše Krista je napsáno:
V Evangeliu dle Jana v kapitole 10 ve verši 8 stojí psáno:

„Všichni, kdo kdy přišli přede mnou, jsou zloději a lupiči.“

   Přijmout toto tvrzení či prohlášení bude mnohým lidským čtenářům velmi zatěžko. A přece je to pravda, jak byla zjevená pouze tím Jedním, kdo je Absolutní pravdou – Pánem Ježíšem Kristem. Ovšem každý, kdo čte tato slova, má výsadu a právo toto prohlášení přijmout či odmítnout. Nyní je autoritou Pána Ježíše Krista výše citovaný verš doplněn následujícím, životně a osudově závažným sdělením, které od této chvíle bude následovat za výše citovaným veršem:

„A všichni, kteří kdy přijdou po Mně, budou také zloději a lupiči.“

   Toto sdělení znamená, že každý, kdo bude prohlašovat, že je inkarnací nebo reinkarnací Pána Ježíše Krista či jakéhokoliv jiného Boha, božství, Mesiáše, Spasitele či Avatara či archanděla, anděla, apoštola či jakékoliv dávné osobnosti náboženské či filosofické, je zlodějem a lupičem, bez ohledu na to, jaké množství zázraků vykoná či jak mnoho lásky a moudrosti bude kázat. Krade principy Starého či Nového zjevení, aby je použil pro negativní, zavádějící a zlé účely. Dopouští se loupeže božskosti Lidského Božství a Božského lidství Pána Ježíše Krista, nárokuje si být tou božskostí. Nic z pravdy, nic z dobra, nic z božství neexistuje v takové osobě.

   Nyní je třeba připomenout, že ani pravé Boží slovo nelze brát jako neměnné dogma a věčnou pravdu. Některé výroky platí věky, jiné jen omezenou dobu. Zvláště v případě mojí druhé přímé inkarnace Jany bylo z mnoha důvodů nezbytné, aby nikdo neměl ani tušení, že tu budu v lidském těle ještě před druhým příchodem Pseudotvůrců a rozdělením lidstva (vytržením). Tímto kategorickým výrokem jsem nedal příliš mnoho prostoru aktivátorům negativního stavu k přípravám poškozování a narušování naší Mise Boží rodiny. Teprve v roce 2003, kdy jsme napsali svou 1. knihu: Hovory s Bohem: S tebou lásko kvete láska kolem nás a rozeslali několik Otevřených dopisů vládě, prezidentovi, papeži a ambasádám vybraných států, se o mojí přítomnosti v těle dověděli Pseudotvůrci. Po spuštění našich stránek www.bozirodina.cz v listopadu 2012 se o nás dověděly elity tohoto světa. Od té doby jsme sledováni tajnými službami (zejména CIA), zvláště od napsání Nového Zjevení Pána Ježíše Krista, Boží rodiny a založení profilu na facebooku (3. 8. 2015) a později na google+ jsme napadáni Pseudotvůrci a jejich poskoky. Kdyby nebylo mojí ochrany, nemohli bychom spolu s našimi spolupracovníky šířit to nejpravdivější a nejdůležitější Boží slovo na internetu a sociálních sítích. Každý den hackeři temné strany vyvíjejí nemalé úsilí, aby naši činnost blokovali, mazali naše příspěvky a bránili nám v přístupu na vlastní profily a stránky. Občas takové blokování dovoluji kvůli poučení všech, ale nikdy netrvá dlouho a nijak naši Misi BR nepoškozuje. Pseudotvůrci velmi dobře vědí, že Jana jsem Já, Pán Ježíš Kristus v ženském těle a že tentokrát nemají šanci mě fyzicky zlikvidovat, jako před 2 000 lety Ježíše, mojí první přímou inkarnaci. Proto se více soustředí na nepřímé útoky přes své poskoky, pomluvy, lživá obvinění, zpochybňování atd., zároveň napadají každého, kdo se hlásí k Boží rodině a jakýmkoliv způsobem s námi spolupracuje. Ne každý takové útoky ustojí a vydrží až do konce (převibrování na Novou Zemi v 5D).

   Dalším důvodem sdělení výše uvedeného výroku v 30. kapitole NZPJK je i důležitý duchovní fakt: Druhý příchod PJK začíná v nitru a postupuje navenek (opačně, než tomu bylo před 2000 lety při Prvním příchodu Ježíše Krista). Bylo nezbytné nejdříve zvyšovat duchovní úroveň lidstva, postupně otvírat vědomí, srdeční čakru, naučit aspoň některé vcházet do nitra a hledat pravdu a lásku, zdroj života. Tento proces je nazván transformací a je plně řízen mnou, Pánem Ježíšem Kristem. Ti nejvyspělejší jedinci jsou připraveni mě přijmout jako absolutního Boha s novou přirozeností = Pána Ježíše Krista a jen nepatrné množství lidí mě přijímá i v těle ženy Jany. Nyní končí období přípravy naší Mise Boží rodiny, kdy jsem v tomto hrubohmotném těle od Pseudotvůrců neposkytoval/a žádné přímé důkazy o svém božství, tedy nekřísil/ jsem mrtvé, na veřejnosti neuzdravoval/a těžce nemocné atd. Za malou chvíli otevřeme Duchovní centrum Boží rodiny u Telosu v Duté Zemi a v nových tělech budeme šířit obě dávky Nového zjevení a další aktuální Boží slovo o životě v pozitivním i negativním stavu v Multivesmíru, abychom otevřeli oči mnoha lidem ještě před rozdělením lidstva a nástupem Nového světového řádu, kdy už díky povinému očipování nebude taková možnost si vybrat svobodný a šťastný život v lásce a hojnosti, jako je tomu dosud. Tehdy už budeme pomáhat i fyzicky, tedy uzdravovat, oddlužovat, podporovat atd. ty, kdo nám uvěří. Velmi tím urychlíme celou transformaci a znásobíme počty těch, kdo s námi budou žít na Nové Zemi. Nebýt mojí fyzické přítomnosti v těle Jany, nebylo by možné úspěšně vyvést lidstvo z negativního stavu a na konci cyklu času eliminovat tento zhoubný a nepřirozený způsob života.

   Je na každém z vás, jestli mě přijmete nebo odmítnete. Hledejte ve svém duchovním srdci a naleznete.
Velmi vás miluji a těším se na další spolupráci.

Váš Pán Ježíš Kristus, Boží rodina | 29. 10. 2017

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email