Narození Ježíše Krista

SDĚLENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA, BOŽÍ RODINY

Milovaní spolupracovníci a přátelé Boží rodiny,

mnozí z vás se už před rokem poprvé dověděli přesné datum narození mojí první přímé inkarnace do mužského těla Ježíše Krista na planetě Země/Nula. Nyní naše profily i webové stránky sleduje více lidí, je čas toto téma více rozvést a upřesnit. Ježíš Kristus se narodil dne 21. 3. 7 let před tímto letopočtem, tedy ne v prosinci, kdy si jeho příchod na tento svět připomíná část lidstva v souvislosti s vánočními svátky. Tomuto světu vládnou negativní entity ze zóny vymístění = pekel, jak víte, a proto nelze věřit žádným oficiálním informacím v médiích, většině tištěných knih, vzdělávacímu systému, vědcům, náboženským vůdcům atd. Všichni jsou tu v různé míře ovládáni negativními bytostmi a jen velmi malé množství lidí si uvědomuje, že žije v iluzi a lžích. Kdybych se sem neinkarnoval/a do těla Ježíše, neměl by nikdo v celé zóně vymístění šanci vrátit se do pozitivního stavu a negativní stav by zamořil celé Stvoření jako rakovina, došlo by k zániku veškerého života. Zůstal/a bych pouze já, absolutní stvořitel/ka všeho a všech a musel/a bych tvořit nový Multivesmír s novými sentientními (sebeuvědomělými) bytostmi. Jednou by se opět někdo zeptal: Jak by vypadal život bez Boha a jeho/jejích principů lásky a vše by se opakovalo stále dokola. Protože jsem absolutní, tento vývoj jsem předpokládal ještě před počátkem stvoření a připravil cestu ven z tohoto negativního stavu. Ježíš Kristus, Bůh v těle splnil na 100% své poslání a po dlouhé cestě pekly, zajetí Pseudotvůrců, zmrtvýchvstání a nanebevstoupení se připravoval na splynutí se mnou, tehdy Nejvyšším. Čtenáři Nového Zjevení Pána Ježíše Krista už vědí, že k této nesmírně důležité události došlo v roce 1987 vašeho lineárního času. Proto se nyní jmenuji Pán Ježíš Kristus, absolutní stvořitel všeho a všech, jediný zdroj života v Multivesmíru. Nyní jsem tu podruhé, tentokrát v těle ženy Jany, abych dokončil/a svou práci a vyvedl/a s pomocí dalších bytostí světla část lidstva do pozitivního stavu a umožnil/a krátké vítězství negativního stavu kvůli odpovědi na výše zmíněnou otázku. Teprve pak může nastat konečná fáze mého Druhého příchodu a eliminace negativního stavu. V novém cyklu času už bude existovat pouze pozitivní stav, aby se bytosti mohly plně rozvíjet bez omezení, žily šťastně, v lásce, hojnosti, radosti….
Děkujeme všem, kdo nám pomáhají šířit lásku, světlo a pravdu mezi ostatními, velmi vás milujeme a vážíme si vás.

VÁŠ/ VAŠI PÁN JEŽÍŠ KRISTUS, BOŽÍ RODINA

 

 

Zdroj:  Jana Kyslíková – Google+

Print Friendly, PDF & Email