Montague Keen – 26. března, 2017

      Bitva o vládu nad Zemi je bojována na mnoha úrovních. To ve vás může vyvolávat zmatení ohledně toho, co se děje. Mohu vám říct, že když padne Amerika, pro zbytek světa mnoho naděje nezbývá. Ovládnutí Ameriky začalo před mnoha lety. Viděli jste, jak každý prezident zahájil své úřadování sliby, že bude sloužit lidem, ale podívejte se na to, co jste zažili. Jenom další, jiná tvář, která opět dělá to samé. Je to dokonalý důkaz toho, že existuje skrytá moc, ovládající Ameriku, která neslouží americkému lidu.

   Tajné společnosti systematicky vycucávají životní sílu z amerického lidu. Chtějí Ameriku pro sebe. Vybíjejí děti mužského pohlaví. Sami se podívejte na statistiky a budete šokováni, jak mále chlapečků přežije. Je to součást plánu na převzetí.

   Pedofilie je také významnou součástí plánu. Média vám neřeknou, co bylo uděláno, aby byl tento ďábelský obchod s lidskými životy zastaven. Sami sebe se ptejte, proč nepíší o zadržení mužů, obchodujících s dětmi. Komu uvěříte? Pedofilům, vlastnícím informační média anebo faktům, která si můžete sami zjistit? Je čas, abyste se podívali na pravdu.

Trump arrests Pedophiles (Trump zatýká pedofily).

   Událost pod falešnou vlajkou, ke které došlo tento týden, bude použita, aby uvedla v platnost nové zákony, které dále omezí tu trochu svobody, kterou teď máte. Je neuvěřitelné očekávat, že někdo uvěří, že muž, vyzbrojený nožem, proběhl kolem ozbrojené stráže směrem k westministerskému paláci. Ti z nás, kdo jsme při mnoha příležitostech navštívili Westminster víme, že to není možné provést. Bohužel, během takových šarád umírají lidé. Měli jste 7. červenec (výbuchy v Londýne v r. 2004 – pozn. př.) a 11. září; všechny byly provedeny z nějakého důvodu. Věřte tomu, co vidíte a ne tomu, co vám řeknou, že vidíte. Byli jste obelháni příliš mnoho krát. Měli byste být schopni rozpoznat, když vám sypou písek do očí. Stačilo. Takové praktiky musí přestat.

   Skrytá ruka operuje také v Africe. Vyvolává to utrpení. Za to krveprolití jsou odpovědni ti, kdo chtějí zničit lidstvo. Žijete v nebezpečných časech a bude to pokračovat, dokud člověk neřekne: „Již nikdy víc! Musí to přestat.“

   Žijete ve světě hojnosti a v době, kdy je všechno možné. Musíte pozvednout svůj hlas a promluvit, abyste se vzájemně podpořili. Dnes je to Afrika, zítra to můžete být vy. Odhalujte skrytou ruku, která zneužívá lidstvo. Víte, kdo to jsou. Lidská rasa nebyla nikdy v takovém nebezpečí. Je čas na akci. Evropa, Amerika, Afrika, ta skrytá ruka ničí všechny.

   Brexit v Anglii to zpomalil. Modlete se, aby Francie zatloukla další hřebík do rakve EU. Měli v plánu Evropu zničit, smíchat všechny lidi v ní do jednoho tavícího kotle. Protože kdyby byli jednou masou, bylo by snadnější je zničit. Myslete na to.

   Mohl bych strávit dlouhou dobu povídáním o tom, jak nádherný je život na této straně, ale vy bojujete o přežití ve světě, který byl ovládnut sílou tak zlou, která chce Zemi pro sebe. Jsou všude kolem vás, v různých přestrojeních. Jsou to mistři převleků. Vybíjejí bílou rasu, aniž by proti tomu někdo protestoval. Mnozí z vás je máte v úctě. Chtějí válku, chudobu a utrpení, to všechno je pro ně dechem života. Mají potěšení z toho, že mnoho z vás je stále připraveno položit ze ně svůj život v bojích v jejich válkách. Vždy skočíte na jejich výzvy. Probuďte se!

   Prosím, modlete se za ty, kdo se postavili proti těm špatným lidem a ve výsledku jim to zničilo život. Mnozí jsou zavřeni ve věznicích, kde je s nimi špatně zacházeno. Potřebují vaše modlitby.

   Jeden takový muž má splnit důležité poslání v zájmu lidstva. Potřebuje vaši pomoc, aby své poslání na Zemi dokončil. Má drahá žena se ho snaží podporovat. Satanisté mu všechno vzali: domov, byznys a především svobodu. Je bez peněz, ve vězení v Americe, bez rodiny a přátel. Tomu mladému muži bude za deset dnů 30 let. Lidstvo potřebuje, aby přežil a svou misi dokončil. Prosím pamatujte na něj ve svých modlitbách.

   V Kalifornii neexistuje spravedlnost. Má drahá žena přesně ví, jak pracují. Zažila, jak jí všechno vzali, když jsem odešel k Duchu.

   Musíte tento boj vyhrát a obnovit Zemi, abyste zajistili přežití lidstva. Rok 2017 a 2018 přinesou mnoho zkoušek, ale nemyslete si, že je vše jisté. Nevěřte jejich lžím, které k vám směrují, aby vás udrželi pod kontrolou. Dívejte se dál, abyste vytvořili lepší život pro všechny. Můžete to udělat, pokud budete mít vůli to udělat.

   Má drahá, tvé zdraví nám dělá starosti kvůli neustálým útokům. Prosím, dávej na sebe pozor. Byli jsme spolu po mnoho životů Pouto nelze zpřetrhat.

   Tvůj navždy oddaný Monty.

Website: The Montague Keen Foundation

Překlad: Zelmira

Zdroj:  http://www.galacticchannelings.com/cesky/montague26-03-17.html

Print Friendly, PDF & Email